Kabelmärkning på olika sätt

Att märka ut kablar underlättar både felsökning och hantering av kablarna. Det är annars mycket svårt att veta vilken kabel som tillhör vilken kontakt. Kabelmärkning används mycket inom byggprojekt men kan även användas av privatpersoner i hemmet. 

Ett sätt att märka upp kablarna är att köpa buntband som är speciellt tillverkade just för kabelmärkning. Det är ett klassiskt buntband som kan dras ihop men sedan inte vidgas igen. Men på detta buntband sitter en liten märkbricka. På denna bricka kan etiketter sättas som är ca 10 mm stora. Självklart kan det även köpas material för kabelmärkning med större märkbrickor. Detta exempel är taget från en större svensk återförsäljare av tekniktillbehör och kan då användas med 9 mm stora etiketter. På denna lilla bricka kan man sedan skriva ut vad det är för kabel. Det som skiljer dessa buntband åt varandra är primärt dess färg, längd och storlek på märkbrickan. Generellt är det större märkbricka ju grövre buntband som används. 

Det finns andra sätt att märka elkablar

Ett annat alternativ är att köpa speciella clips som klickas på kabeln. Därmed kan dessa snabbt monteras på enskilda kablar. Den primära skillnaden på detta sätt av kabelmärkning, mot att använda buntband, är hur många kablar som markeras ut på en och samma gång. Önskar du markera upp många med exakt samma märkning är buntband det bästa alternativet. Önskar du däremot märka upp enstaka kablar kan clipsvarianten vara ett bättre alternativ. Det som skiljer dessa clips åt är hur stor diameter på kabeln som de kan monteras på. 

Färgmärkning eller märkbricka

Utöver att välja mellan kabelclips eller buntband (utifrån hur många kablar som markeras upp) så kan man även fundera på vilken information som ska förmedlas på märkningen. Som nämnts har vissa buntband plats för en mindre etikett där det ryms små noteringar. 

Ett annat sätt är att jobba med färger. Både buntbanden och dessa clips kan köpas i en enda färg, eller ett paket med en rad olika färger. På så vis kan man själv avgöra att bruna märkningar betyder en sak och blåa en annan. För att göra det ännu tydligare kan en lista sättas upp i närheten av dessa kablar som visar vad de olika färgerna står för. 

  • Hur många kablar ska märkas? Detta avgör främst vilken slags form av kabelmärkning som kan användas.
  • Vem ska se märkningen? Behöver det stå på varje kabel vad det är eller räcker det med färgad märkning och en lista i närheten?
7 Nov 2018

Bergvärme är ett bra sätt att sänka energikostnaderna