Borra efter energibrunn för bergvärme

Att äga en villa innebär att man själv tar ansvar för kostnaderna som kommer med tiden. Allt ifrån reparationer till investeringar i form av byten räknas hit. Med byten menar vi här exempelvis av tak, av kök, av badrum eller andra saker där man ersätter det gamla med ett nytt och som i sak inte för med sig några konstigheter. Man byter, helt enkelt, ut det som inte längre håller den standard som man tycker att man bör ha. Något som kostar pengar och som man själv alltså som husägare får stå för. På gott och ont, menar vi här.

 

Det har nämligen en fördel också och denna anser vi vara att man också kan planera för framtiden och göra rena investeringar i samband med dessa byten. Byter du som husägare exempelvis ut ett tak så kanske du primärt och för stunden ett tätt tak (anledningen till ditt byte var förmodligen ett läckage av något slag), men i det långa loppet så kommer du att spara mycket pengar på ditt beslut. Hur? Jo, i rena energikostnader. Det nya taket kommer inte att släppa ut varm luft från ditt hem och inte heller så kommer det att ge fri lejd för kall luft från utsidan – en ekvation som direkt kommer att synas i din plånbok. Detta på sikt; naturligtvis kommer du först och främst se en minuskolumn i din budget i och med att bytet i sig inte varit gratis. Men på sikt – en klar investering. Detsamma gäller energi och varifrån du får den och om detta ska vi tala om här.

Det är nämligen här som den stora investeringen finns att göra. Du – liksom många andra husägare – kanske lägger en stor summa på uppvärmning av din villa och du gör detta utan att närmare undersöka vad du betalar för. Något som – vare sig för stunden eller sett på längre sikt – kommer att göra någon skillnad. För; det finns bra sätt att sänka sina energikostnader och det främsta är att se över vilken typ av energikälla- brunn som man har. Exempel på detta är att undersöka huruvida det är möjligt att borra efter bergvärme och därefter installera en bergvärmepump som sedan förser huset med energi.

Bergvärme är det typiska exemplet på en långsiktig investering och vi förklarar hur genom att först och främst peka på den negativa aspekten av detta; nämligen den initiala kostnaden. Har du tur så kommer denna – inklusive rot-avdrag – att landa på runt 100.000 kronor. Här ingår borrning, installation av bergvärmepump, köp av pumpen i fråga, efterarbete och allt annat som krävs. Har du otur så kommer kostnaden att bli högre och kanske till och med dubblas. Det kostar alltså en hel del pengar att borra efter en energibrunn och det är just borrningen som medför den stora delen av denna höga summa. Kort sagt; ju djupare man tvingas borra – desto högre blir kostnaden.

Vart vill vi komma och hur kan detta då löna sig i slutändan? Jo, bergvärme har extremt många fördelar, men eftersom vi fokuserar på det ekonomiska hör så kan vi nämna att kostnaden för uppvärming och energi kommer att sänkas med så mycket som 80%. Årligen och varje år framöver. Även en person med relativt dåliga matematikkunskaper kan se fördelen med detta. Du lägger alltså ut mellan 100- och 200.000 kronor för något som varje år kommer att betala av sig och en siffra som oftast nämns är att det tar ungefär tio år innan man gått break-even och investeringen slutligen betalar av sig.

Bergvärme har stora fördelar

Här har vi den bästa lösningen för att komma till bukt med en hög uppvärmningskostnad som villaägare. Att ställa sig själv frågan: vad betalar jag för egentligen? och därefter gå till botten med exempelvis en lösning i form av bergvärme och borrning efter denna energibrunn kan på sikt ge en betydligt angenämare ekonomisk situation. Dessutom så finns andra fördelar och om vi snabbt går igenom några av de som kommer med bergvärme så ser de ut enligt följande:

  • Grön energi. Med bergvärme går ingenting till spillo. All energi används; men på olika sätt. En kall vinterdag så värms huset upp. En varm sommardag så kommer bergvärmepumpen att göra huset svalt och skönt. Bergvärma hämtas från berggrunden där solens energi alstras; det gör att ett kretslopp mellan husets nya energi och naturen bildas och därför är bergvärme en väldigt bra källa sett till hur vår planet mår och i framtiden kommer att må.
  • Minimalt underhåll. De nya bergvärmepumparna (eller värmepumpar överlag; vattenvärme, markvärme eller luftvärme spelar ingen roll egentligen) är sofistikerade och lättskötta. Sköts själva installationen av en utbildad och certifierad installatör så behöver man som privatperson bara luta sig tillbaka och låta värmepumpen, så att säga, sköta sitt.
  • Vid försäljning – en investering! I synnerhet bergvärme attraherar många spekulanter och genomför man som husägare detta byte – ja, då kan man också räkna kallt med att att detta även kommer att betala av sig den dagen man säljer sin bostad vidare.

Bergvärme är ett bra sätt att sänka energikostnaderna