Blogg

El är inget för hemmafixaren

8 okt 2020

Det är få elarbeten som man får utföra själv. Detta då el är komplicerat och felaktiga installationer kan leda till personskador och eldsvådor. Man ska i stället anlita en elektriker.

De flesta arbeten med el kräver en behörig elinstallatör. Både för att arbetet ska bli väl utfört men även för att elen i bostaden ska vara säker. Men man får göra mindre arbeten om man har tillräcklig kunskap och vet hur man gör för att byta proppar och glödlampor, montera skarvsladdar och byta stickkontakter på elektriska apparater eller liknande. Fasta installationer som att exempelvis byta vägguttag eller att installera golvvärme, måste man dock anlita en särskilt auktoriserad elektriker till. Varje år händer det olyckor och eldsvådor och på grund av felinstallerad el. Några av dessa har tyvärr också dödlig utgång.

Gamla ledningar kan orsaka brand

Bor man i ett äldre hus eller ska köpa ett kan det vara bra att besiktiga husets el-installationer. El-kablar och annat elmaterial åldras och har en begränsad livslängd. Gamla elledningar är dessutom en av de vanligaste orsakerna till att en fastighet börjar brinna. Vårt behov av el har också ändrats med tiden och i äldre hus kan ledningarna bli överbelastade på grund av alla elektriska apparater som vi använder idag. Ibland saknas det också jordfelsbrytare eller så är den trasig, vilket naturligtvis är mycket farligt. Faktum är att man en gång om året bör kontrollera så att jordfelsbrytaren fungerar, även på fastigheter med nydragen el. En elektriker kan hjälpa till med att kontrollera så att man har säkra elledningar i sitt hus och att jordfelsbrytaren fungerar.

Planera el och belysning noga

Vill man anlita en elektriker i Södertälje för att dra nya el-ledningar eller för att byta ut de gamla, kan det vara bra att först fundera på var man vill ha uttag och belysning. Detta gör man enklast genom att först rita en enkel skiss över de olika rummen och sedan fundera på var man använder husets olika elektriska apparater någonstans. Det är ofta bra att ha många uttag så att man inte låser sig och måste möblera efter var det finns vägguttag. När det kommer till belysning blir det oftast bäst med flera olika ljuspunkter, som allmänbelysning, stämningsbelysning, arbetsbelysning etc. Ett bra sätt att variera belysningen är att installera en dimmer. Genom att ha en färdig plan blir det enklare att kommunicera med elektrikern. Självfallet kan elektrikerna även hjälpa till med planeringen och komma med bara tips.

Kraft för din evenemang? Bäst att hyra elverk i Stockholm!

23 jul 2020

Är det dags nu? Ska du och många fler le, dansa och sjunga eller lyssna på någon som behöver extra kräm och förtjänar uppmärksamhet? Då ska du hyra elverk i Stockholm!

Det händer inte ofta, helt klart. Men när det händer så händer det. Det är dags för event. När vi samlas av olika trevliga anledningar kan det behövas extra elektricitet, och då talar vi allt extra! Kanske samlas vi i en lokal eller så handlar det om någon plats nära bebyggelse men inte inomhus. Och utan el fungerar det inte som tanken är. Det kan handla om många olika tillfällen och event. Bröllop för hela släkten och en släkt till! Och vännerna! Eller så är det dags för festival, med allt vad det kan innebära med underhållning och tal. När företaget vill samla anställda för kick-off eller utbildning - eller en kombination av de båda!

Vad finns att hyra och vad behöver man?

När du ska hyra elverk i Stockholm kan du välja både mellan olika energikällor och olika stora elverk - givetvis. Det är viktigt att du får ett elverk som är anpassat till dina behov. Frågor du behöver ha svar på innan du bestämmer dig är bland annat hur mycket folk som beräknas komma. Hur ser platsen ut? Finns störande ljud på platsen? Kommer vi som håller eventet att störa någon? Hur länge beräknas eventet pågå och kommer elverket att behövas kontinuerligt? En varm rekommendation är att kontakta ett pålitligt och kunnigt företag som hyr ut elverk i Stockholm. Med den erfarenhet ett dylikt företag har kan de berätta vad som skulle passa er bäst. Elverket levereras sedan till platsen för ert evenemang! Vad för drivmedel ska du välja? Du kan hyra elverk i Stockholm som drivs av bensin, diesel eller biogas.

Ett lyckat event behöver en säker eltillförsel

Vare sig du planerat att personer ska kunna prata till en större mängd människor eller om det är fråga om underhållning i form av musik eller annat behövs det el. Det behövs dessutom el som både fungerar rent säkerhetsmässigt och praktiskt. Elbrist kan inte få avsluta ditt evenemang i förtid! Med andra ord behöver du hyra elverk från en firma som har erfarenhet nog att veta vad de håller på med. Sedan kan du och övriga deltagare få information och stimulerande diskussioner och öka era kunskaper. Eller svepas med i valfri musik och dansa tills kvällen tar slut!

Byt ut alla kontorslamporna till LED

20 maj 2020

Vem vill inte spara energi? Det är ju så onödigt att slösa med den, eller hur? Förutom att det blir dyrt i längden att betala för elkostnaderna är det dessutom miljöovänligt att slösa på de resurser som jorden förser oss med. Och i takt med att vi slösar med dem, förstör vårt slöseri de naturresurser som faktiskt finns. Därför bör vi alla se till att endast använda oss av energi som inte förstör vår planet utan som kan ingå i energins eget kretslopp. Det som är märkligt och mycket bra i sammanhanget, är att det både är billigare och klimatsmart att endast använda förnybar energi, sådan som kommer från sol, vind och vatten.

Som elektriker kan man bidra till bättre kontorsbelysning

När det sedan kommer till kontorsbelysning, är det viktigt, både att spara på elkostnaderna och att utnyttja den energi som förser belysningen med el så att det blir bra både för oss människor och för klimatet. Här finns det många saker som man kan göra, som förbättrar både kontorsbeslysningen, vår gemensamma miljö och ekonomin för arbetsgivaren genom att sänka elkostnaderna. Det finns sätt att belysa kontor som inte tröttar ut arbetstagarna. Här gäller det att inte bara installera lysrör i taket, utan även om det är möjligt, förse arbetstagarna med belysning som lyser upp på punkter där de behöver extra mycket beslysning.

Dagsljuset bästa ljuset för oss människor

Egentligen är dagsljuset det bästa slags ljus som vi människor behöver. Att få en daglig dos av dagsljus är mycket viktigt för vår biologiska klocka, för vår mentala hälsa och för att vara pigga och vakna. Men det är inte alltid möjligt att få tillgång till dagsljus på våra arbetsplatser, alla gånger. Då är det desto viktigare att arbetsgivare försöker få till så att arbetstagarna får tillgång till konstorsbelysning som påminner om dagsljuset så mycket det bara är möjligt. Det går genom att välja den typen av belysning.

Anlita elektriker som byter till LED-lampor

Om du behöver en elektriker som kommer och går igenom och analyserar den kontorsbelysning som ni i dagsläget har, kan du alltid googla "kontorsbelysning" för att få tag i en elektriker som kan komma och hjälpa till med kontorsbelysningen som hjälper arbetstagare och kontorsarbetare som behöver bättre kontorsbelysning. Att byta ut alla glödlampor och lysrör till LED är ett viktigt steg i rätt riktning. Det kan kanske kännas som ett stort och jobbigt projekt med det är det värt när du ser att elräkningarna blir lägre. 

Vad gör en elektriker?

17 mar 2020

I vår moderna värld är el en självklarhet och krånglar den blir vi helt handfallna. Försvinner den helt kan många inte ens stanna i sin bostad. Ingen mat, ingen värme, ingen underhållning.

Elektriker är ett yrke som inte funnits i alla tider. Sedan vi börjat använda elektricitet till allt och inget, däremot, har vi större och större behov av denna eminenta yrkesgrupp. Vi har gått från att kanske haft någon enstaka artikel i hemmet som fungerar med hjälp av el till en situation där precis allting fungerar via elnätet eller med batterier. Livet har blivit betydligt bekvämare, så till den milda grad att en person från 1800-talet skulle börja tala om underverk. Samtidigt är vi också på ett helt annat sätt sårbara för störningar. När något inte fungerar som tänkt finns ofta inga alternativa lösningar. Men - det finns elektriker!

Hur kan en elektriker hjälpa just dig?

För att allt i ditt hem ska fungera utan störningar är det viktigt att grunden är bra. Det vill säga, att själva installationen är korrekt gjord. För de flesta av oss är elsystemet och installationen ett mysterium. Men utan tillräckligt med el och korrekt installerad el kommer inte diskmaskinen och datorn fungera som den ska. Väldigt många bostäder har byggts under perioder då man hade en helt annan syn på detta med el. Och det gör att det i många fall sitter felaktiga och rentav farliga installationer i många hem. Vi gör oss själva en stor tjänst om vi gör upp med en elektriker om en översyn av elinstallationen i hemmet. Moderna lösningar är säkra på ett helt annat sätt. En genomgång och sedan eventuell åtgärd på osäkra lösningar ger en god nattsömn och ett säkrare liv. Vid ombyggnad eller tillbyggnad behövs också en elektrikers experthjälp, det säger sig självt.

Moderna metoder och moderna elektriker

Det är stor skillnad både på metoder och material idag jämfört med för tjugo år sedan. För att inte tala om trettio år! Elsystem är både mer energieffektiva, säkrare och lättare att hantera för dig som användare. De synliga delarna av systemen har en snygg design som passar bättre med en modern bostads utseende. Idag som alltid arbetar människor för att försörja sig. Vad kan det då spela för roll för dig som kund om din elektriker tycker om sitt jobb och arbetar under schyssta villkor? Du kommer att se och förstå att skillnaden är enorm.

Kan man ha solceller på husbil?

24 feb 2020

Solceller blir allt mer populärt tack vare både funktion och ekonomi. Här svarar vi på frågan – Kan man ha solceller på husbil?

Ja, det är både enkelt, smidigt och funktionellt att ha solceller på husbilen. Därmed blir man inte lika beroende av att söka upp campingplatser med eluttag eller ha stora batterier med sig. Det finns däremot en del saker att tänka på.

Flexibiliteten är stora fördelen

Den stora fördelen med solceller på husbilen är den ökade flexibiliteten. Används enbart LED-lampor och andra LED-produkter så kommer elen att räcka rejält länge. Men självklart kan även kylskåpet kopplas på. Därmed kan man vara mer flexibel i körningen och behöver inte planera stopp på campingar för att få el eller på andra platser för att ladda upp campingbatteriet.

Färdiga kit är enklast

Idag finns flera olika lösningar på hur solceller kan monteras, modeller och storlekar. Det går att köpa de olika delarna och bygga ihop en egen lösning helt efter eget behov. Det kräver däremot ett intresse för elektronik. En enklare lösning är att köpa färdiga paket som därmed innehåller solceller, monteringsmanual och monteringskit. Det absolut enklaste är att vända sig till en återförsäljare av dessa produkter och fråga om de även kan montera allt. Ofta kan de utföra denna tjänst – alternativt hänvisa till någon servicetekniker som kan kontaktas.

Placering

Nackdelen med solceller är behovet av sol. Är det en regnig dag kommer ingen produktion att ske. På en husbil placeras solcellerna främst på taket och många väljer att täcka hela taket för att få så stor produktion som möjligt. En del väljer att dela upp solpanelerna för att öka produktionen över tid. Man har därmed två st 50w paneler istället för en 100w. På så vis kan dessa placeras på två olika ställen. Finns inte möjlighet att placera dem på taket kan en av varje placeras på sidorna. Därmed kan solens energi fångas upp även när solen rör sig.

Hur mycket krävs?

Hur många, och stora, solpaneler som krävs beror helt på behovet av el. Ska de enbart finnas som ett stöd eller behövs el dagligen? En del har det enbart som stöd, dvs, till lampor och kyl när man inte hittar någon camping. I dessa fall kan batterierna laddas fullt över tid för att sedan användas kortare stunder. Har man däremot tänkt att brygga kaffe varje morgon och använda flera andra produkter kommer kravet bli på en helt annan nivå.

Ett jobb för elektriker i Malmö

3 feb 2020

När det gäller el och elektronik, ta då hjälp av en professionell elektriker. Kolla online och sök efter en elektriker i Malmö, så får du upp olika förslag på firmor som kan hjälpa dig.

Ja, när det kommer till el och elektronik så bör sådant skötas av ett proffs. Elen där hemma är ingenting som ni själva bör hålla på med, om det nu inte är så att någon av er i familjen har utbildning i ämnet vill säga. Det krävs en utbildad elektriker för att saker och ting ska vara godkänt gjort när det kommer till elen. Elen är någonting som man behöver vara försiktig med och se till att det är ordentlig gjort, det kan orsaka stora skador och vara väldigt farligt annars. Bor man söderut i landet och letar efter elektriker i Malmö så kan man kika på nätet för att finna en lämplig firma för detta.

Olyckor sker så lätt

En olycka händer så lätt, det vet vi alla eller hur? Men när det kommer till en sådan sak som el och elektroniken som finns överallt runtomkring oss, särskilt i vårt hem, så gäller det att vara riktigt säker på att arbetet kring elen är ordentligt och proffsigt gjord. Det kan bli kortslutning någonstans eller till och med bli så pass illa att det tar eld och börjar brinna för att det är felinstallerat eller nånting har blivit felkopplat. Att försöka ge sig på detta själv utan relevant utbildning för det, är ingen bra idé. Måla om huset eller slänga upp staket runt huset kan man för all del göra utan någon vidare erfarenhet. Det finns ju ingen fara i att göra det, eller hur?

Erfarenhet

Just när det kommer till elen så är det superviktigt med erfarenhet och utbildning. Det räcker inte med att säga eller tänka att man ju alltid har gjort allting själv. Kolla över vilka firmor som finns i just er kommun och be några olika komma till er för att ge sin syn och offert på jobbet som ska göras. Det är värt det verkligen, att anlita en elfirma. Både för er själva och för de som kommer vistas runt omkring och vara i ert hus. Som elektriker får man genomgå en utbildning som ger en kunskapen. Sedan får man även genomgå en så kallad lärlingsperiod, där man får möjlighet att utföra arbetet också i praktiken.

När du behöver elektriker i Bollnäs

6 dec 2019

Bor du i Bollnäs? Vill du skaffa ett "intelligent" hem, det vill säga ha tillgång till alla elektriska apparater genom din mobil? Vart än du åker i världen kan du ha kontroll över när och hur ytterdörren öppnas, hur maskinerna hemma fungerar, och har du installerat kameror så kan du se vilka som kommer och går både inom- och utomhus hemma, även när du inte är där.

För att få ett sådant system, behöver du en elektriker som kan komma hem till dig och installera ett sådant system. Då behöver du inte oroa dig över om kaffebryggaren glömdes på när du var hemma senast. Du kan ha dammsugaren igång hemma även om du befinner dig på andra sidan jorden. En elektriker kan gå igenom den elektricitet som du har hemma hos dig och avlägsna farlig och osäker elektricitet. Särskilt viktigt är detta om man bor i ett äldre hus. Har man inte jordat alla uttag så kan man behöva göra det.

Alltfler funktioner går på el

Det är en mycket märklig utveckling som vi ser i Sverige, i alla fall, men det är ju stor risk för att det är samma utveckling i hela Västvärlden. Trots alla varnignar från klimatforskare och en allt större medvetenhet bland dagens unga generation med miljontals demonstranter världen över, så ökar vår konsumtion av energi och av fossila bränslen. Man skulle ju kunna tro att dagens debatter och upplysningar om den annalkande klimatfara som vi ser, skulle få oss att minska energin och förbränning av fossila bränslen, men det är precis tvärtom – vi har aldrig slukta så mycket av fossila bränslen som just nu och den bara ökar. Istället för att vi skulle gå över till användning enbart av miljövänlig energi, så sker detta, men energin som kommer ur fossila bränslen minskar inte i takt med utbyggnad av miljlövänlig energi. Detta kommer antaglien ur det faktum att vi alltmer använder oss av elektricitet för i princip allt vi gör; datorn, mobilerna, skärmar där vi tittar på TV, filmer, läser tidningar, diskmaskiner, tvättmaskiner, ugnar, vår personliga hygien, uppvärmning och så vidare och så vidare.

Vi borde göra tvärtom

Ska vi kunna vända på skutan borde vi ju alla göra precis tvärtom; gå över till tidningsläsande på papper, titta mindre på TV, ägna mindre tid åt datorn, ha färre mobiler och stänga ner allt som kräver elektricitet. Men det är nog ingen som är villig till det.

 

Behöver du elektriker i Halmstad?

15 okt 2019

Behöver du en elektriker i Halmstad? Om man bor i Halmstad eller äger ett företag i Halmstad, behöver man definitivt en elektriker som man kan komma och installera den el som alla behöver alltmer. Det mesta går ju på el, vilket leder till att efterfrågan på certifierade och utbildade elektriker ökar. Lekmän kan ju inte hantera elen själva och måste därför anlita sådana som kan det.

Ska man hantera elen själv, gäller det att man endast hanterar alla slags sladdar som går utanför väggarna, inte de som leds inuti dem. Sådant ska bara el-utbildad elektriker göra. Med tanke på att vi gör så gott som allting med hjälp av el, bör vi säkerställa att hela det elsystem som vi har i våra bostäder är uppdaterade. Varför inte göra en elbesiktning i Halmstad? Det kan man gott och väl göra i Halmstad. Då bör man ta kontakt med en elektriker i Halmstad som kommer och besiktigare ens bostad. Har man då för gammalt elsystem, kan man behöva installera nytt elsystem som är nyare än det gamla elsystem som man har.

Förebygg olyckor innan det är för sent

Genom att uppdatera det elsystem som man har i sin bostad, kan man förebygga så att olyckorna inte drabbar en. Har man ett gammal elsystem, vet man aldrig när det händer att man får en olycka, en brand, kortslutning eller någon annan sak som händer som man helst inte vill ska ske i ens bostad. Det kan till och med vara orsakat av någon elektriker som har gjort fel, eller som har slarvat med elledningarna. Bor man i ett äldre hus, kan sådant ske. Även nyare fastigheter kan ha helt felaktiga elledningar. Av den anledningen kan det alltid vara bra att göra en besiktning av elsystemet som man har där hemma. 

Om man behöver fler uttag

Med tanke på att vi har allt fler apparater och saker som drivs med el, kan man behöva utöka sina uttag, så att det finns allt fler uttag, i olika rum. Istället för att ha långa förlängsningssladdar kan man ha fler uttag på olika ställen i rummet istället. Det gör att man inte riskerar att snubbla på de många sladdarna. Vill man också ha en lampa på ett annat ställe i rummet är det bättre att dra lampsladden dit genom att dra den genom taket istället för att göra det synligt i taket. På så sätt blir det mycket snyggare.

Solenergi – viktig förnyelsebar energi

27 aug 2019

Visste du att med ett solcellspaket kan du spara pengar? Det är inte bara dem du sparar, det är även miljön som vinner på att du skaffar ett solcellspaket. Med en avkastning på mellan 7-9 procent per år, kan du sänka elräkningen direkt.

Investerar du i solenergi höjer du även värdet på villan, vilket är bättre än att sätta in pengarna på banken som inte förmerar sig längre numera. Tillsammans med installation av en luft- eller vattenvärmepump får du värme till hela villan. Solen som värmer hela jorden är en ren energi, som är förnybar. Den är "gratis" och till för alla som vill ta vara på den. Installerar man då solceller på sitt villatak, kan man ta vara på denna ovärderliga energikälla. 

Med PPAM använder du solenergin

Så fungerar solcellspaket

Även om ett solcellspaket kostar en del att installera, kommer du på sikt att få tillbaka de kostnader som du har lagt ner på investeringen. Ett solcellspaket leverar energi till din villa direkt. Väljer du att samtidigt installera en luftvärmepump eller en vattenvärmepump, har du värme i villan hela vintern. På sommaren när solen står som mest på himlen, kan du ackumulera elen och den kan du sälja till dina grannar. När det sedan blir vinter, kan du köpa tillbaka el som inte solcellerna kan leverera på samma sätt som under sommaren. Kom ihåg också att det inte krävs att solen skiner för att solcellerna ska ge energi. Det räcker med det ljus som solen levererar.

Hitta en leverantör av solceller

Googlar du "solceller" och sedan skriver in den ort där du bor på, lär du hitta en leverantör som du kan ta kontakt med och som kan leverera ett solcellspaket som du kan installera på ditt villatak. När man installerar solceller på sitt villatak, får man ett bidrag på hela 20 procent. Regeringen vill på det sättet bidra till att allt fler upptäcker det lönsamma med att använda sig av den energi som solen bjuder på helt gratis. Genom att hellre använda solen som sin energikälla, ser vi till att inte belasta jordens resurser. Solenergin är en ren källa som inte ger ifrån sig av det dödliga koldioxidet som smutsar ner atmosfären och vår miljö. Det är bra för bde dig och resten av världen. Genom att ta vara på solenergin och installera solceller på ditt villatak slipper du gå klimatångest. Du vet att du har gjort ditt för att bidra till en renare miljö och en hållbar framtid. Här kan du läsa mer om solcellspaket som du kan installera hemma: ppam.se.

Viktigt inspektera el i äldre hus

24 maj 2019

Bor du i ett äldre hus? Eller ska du flytta in i ett sådant hus? De allra flesta hus har ofta gammal elektronik, särskilt gäller det om det är ett par som har bott i huset i många år. Då har de troligen installerat elsystemet när huset var nytt och har troligen inte förändrat det sedan dess. På många sätt har elsystemet och teknologin inom el förändrats under de senaste åren. Bara det att byta alla lampor till LED-lampor, är relativt nytt. Att byta ut alla lampor till LED-lampor hjälper till att spara stora kostnader på elen. I övrigt bör man helst byta ut systemet för proppar och gå igenom hela elsystemet i det gamla huset. Här vill vi rekommendera elfirman Elenkelt för det jobbet, här går vi igenom varför.

Kontakten är enkel

Det är enkelt för den som har tillgång till en dator och internet att komma i kontakt med elfirman Elenkelt. Eftersom du kan hitta en elektriker på nätet just för de slags tjänster som du behöver, är det mer praktiskt att du kan göra det på egen hand och i lugn och ro. På elfirman Elenkelts hemsida får du information om deras elektriker och vad de kan erbjuda. I och med att du tar första kontakten med dem på deras hemsida – och du kan alltid ringa dem när som helst – kan du få information direkt. Du är inte beroende av att de är tillgängliga på telefonen. Skulle de vara upptagna just då du ringer, så behöver du inte ringa upp igen och hoppas att de kan svara på telefon. Eftersom du lätt får tag i information på elfirman Elenkelts hemsida, slipper du ringa, och du kan diskret kontrollera priset innan du bestämmer dig för vilken slags eltjänst som du önskar få hjälp med. 

Få tag i behöriga elektriker

När du tar kontakt med elfirman Elenkelt då får du alltid tjänster utförda av en behörig elektriker. Du behöver aldrig oroa dig för att de som kommer och utför eltjänster hos dig inte har utbildning och behörighet i Sverige. Alla deras elektriker är certifierade och har den nödvändiga behörighet som krävs av en professionell elektriker. Inget annat är viktigare än det. De som arbetar som elektriker måste ha den kunskap som krävs för att göra arbetet på ett säkert sätt. Elfirman Elenkelt finns i Stockholm så det är där som du kan få både jourelektriker och elektriker för mer långsiktiga uppdrag.

Kan elbilarna rädda miljön?

22 mar 2019

Det går trögt att få oss vuxna att tänka om, fråga bara Greta Thunberg. Vi som är vuxna idag har verkligen chansen att lägga om kurs, men trots att det är många som inser problemen känner de sig samtidigt oförmögna att lägga om sin livsstil. Vissa bekvämligheter kan man inte vara utan, tycker man, som att få flyga till solen en gång om året, bada och duscha varmt varje dag, äta kött så ofta man vill och så vidare. Att köra bil är en lyx som många Stockholmare inte tycker att de klarar sig utan, trots att Stockholm har landets mest effektiva och utbyggda kollektivtrafik.

Den som har bil vänjer sig väldigt snabbt med hur bekvämt det är, och tar bilen även löjliga sträckor som när de ska handla eller lämna barnen på dagis. Bilarna i Stockholm bidrar till klimatkrisen, eftersom de är många och används alldeles för mycket i onödan. Men vad skulle hända om alla bytte till elbil i stället? Skulle allt bli bra då? Svaret är att nej, vi kan inte rädda klimatet enbart genom att byta alla bensin- och dieseldrivna bilar mot elbilar, men vi skulle komma en bra bit på vägen. Mycket arbete krävs dock för att alla ska kunna ha en elbil.

En elbil är perfekt i Stockholm

Den som har en laddbox i garaget kan ladda sin bil varje natt, och får då en räckvidd som gott och väl räcker för en dags körning i Stockholm. Men att ladda en elbil drar mycket el, och även om kostnaderna för den enskilda bilägaren blir betydligt lägre med eldrift än med fossila bränslen, så skulle inte vårt elnät räcka till om alla plötsligt skulle skaffa varsin elbil och ladda den varje natt.

Elnätet byggs gradvis ut för att i framtiden kunna täcka det behov som experterna tror kommer att finnas. Redan år 2030 tror många att elbilar kommer att vara den vanligaste typen av fordon på Stockholms gator och 2050 spås eran med fossildrivna bilar vara slutgiltigt över. För miljöns skull är detta en stor landvinning, men så länge flygplanen fortsätter att släppa ut avgaser, och många länder fortsätter att elda med kol, så kommer hotet mot miljön att finnas kvar.

Installera en egen laddbox i garaget

Det går att ladda sin elbil i garaget, med den laddkabel som följer med bilen. Men detta är ett ineffektivt och osäkert sätt att ladda bilen. På en natt hinner man vanligtvis inte ladda upp hela den kapacitet som behövs för att köra långt i Stockholm, och dessutom ökar risken för att en olycka ska ske. Framför allt handlar det om att eluttaget kan överhettas och fatta eld. Ett vanligt jordat eluttag är inte dimensionerat för att klara laddning av elbilar, som dels innebär hög strömstyrka och dels tar lång tid.

Genom att installera en egen laddbox får man ett effektivt och säkert sätt att ladda sin elbil hemma. En laddbox installeras direkt från elcentralen och kan därför kopplas både till trefas och till enfas. Beroende på vad du har för bil och vad du har för behov så kan en professionell elinstallatör hjälpa dig att välja laddbox till bilen, men en tumregel är att alltid välja en laddbox som följer EU-standard, eftersom det är den standard som elbilar som säljs i Sverige i framtiden kommer att vara bäst lämpade för.

Anlita behörig elfirma för installation av laddbox

Det är inte tillåtet att utföra fasta elinstallationer på egen hand, så du måste anlita en behörig elfirma för att få en laddbox installerad. I Stockholm finns många elfirmor som erbjuder installation av laddboxar och laddstolpar för elbilar, och du hittar lätt en firma som kan hjälpa dig. Sammantaget är det en kostnad som lönar sig, ofta på kort tid, eftersom du kan sköta all laddning i hemmet och slipper betala för dyrare el när du laddar från laddstolpar ute på stan.

ANNOs Elinstallationer är ett av företagen i Stockholm som tillhandahåller laddboxar.

När du behöver en elektriker i Norrköping

20 feb 2019

Hur kan vi alla göra för att inte slösa på energi? Det är ju mer aktuellt nu än någonsin. Vi kan inte bara fortsätta som vi har gjort hittills. Världsnaturfonden WWF brukar hålla reda på vid vilken tid på året som vi har förbrukat de resurser som jorden kan ge oss. Datumet för när det händer brukar alltid ske allt tidigare på året. Helst borde ju det datumet infalla i slutet av december när året är slut. Det vore det ideala, men så är det inte. Förra året inföll det datumet redan den 1 augusti, vilket är sorgligt på många sätt.

Så räknar WWF på resursslöseriet

Enligt milijöorganisationers beräkningar står hela en fjärdedel av livsmedelsförsörjningen för det gemensamma globala slöseriet. Koldioxidutsläppen står för mer än hälften (60 procent). Så ska vi minska slöseriet av jordens resurser måste vi få ner det svinn som uppstår när vi förbrukar mer livsmedel än vad vi äter upp, vi måste sluta slänga så mycekt mat. För att få ner svinnet av koldioxidavgaser genom att sluta släppa ut avgaser som kommer av fossila bränslen och enbart ta vår energi från förnyelsebara källor, som sol, vind och vatten.

Dags att skaffa solpaneler?

Så om du vill vara med på tåget, bör alla som bor i villa, installera solpaneler på sina villatak och installera värmepump som får sin värme från energin som alstras ur solpanelerna. Det är det mest miljövänliga, som vi kan göra. Det fiffiga med att bli miljövänliga är att det samtidigt sänker våra kostnader som vi annars lägger på uppvärmningen. Du sänker både dina egna uppvärmningskostnader av din villa, rashus eller vad du bor i för hus. Samtidigt ser du aktivt till att minska utsläpp av växthusgaser som i sin tur bidrar till en global uppvärmning.

Stor investeringskostnad men de minskar under tid

Även om installation av solpaneler kostar en del i inledningsskedet, är det kostnader som sedan sänks med tiden. Dessutom har åtminstone den förra regeringen gett statliga bidrag till dem som har installerat solceller på taket. Och med tiden får du resurser som du kan lägga på annat än på dina elräkningar.

Behov av elektriker i Norrköping?

Om du bor i Norrköping så kanske du har behov av en elektriker som kan komma och göra nödvändig installation av solpaneler på ditt villatak. Googla "elektriker Norrköping" för att få kontaktuppgifter till någon sådan just i den staden. Läs mer här om elektriker i Norrköping.

Så fungerar Elsäkerhetsverkets kontrollregister

15 jan 2019

Från den första juli 2017elektriker får elektriker och andra elinstallatörer en auktorisation från Elsäkerhetsverket. Detta istället för som förr en behörighet. Som elektriker är det därmed viktigt att kunna påvisa sin auktorisation för kunden. Som kund kan man även kontrollera detta via Elsäkerhetsverkets hemsida.

När ett beslut har tagits av Elsäkerhetsverket att en person är auktoriserad skickas detta ut. Det är även möjligt att själv logga in på sidan och få ut ett auktorisationsbevis via hemsidan.

Ett register över auktoriserade elektriker

En auktoriserad elinstallatör blir automatiskt registrerad i Elsäkerhetsverkets sökbara register på internet. I detta register går det exempelvis att få fram personuppgifter, auktorisationstyp m.m. Framförallt finns här även noteringar om Elsäkerhetsverket har gett sanktioner vilket påverkar auktoriseringen.

I det fall en elektriker gör grova fel i sitt yrkesutförande, alternativt beter sig mycket olämpligt, kan auktorisationen återkallas. Den kan helt upphöra eller upphöra under en viss period. Utöver detta kan även varningar delas ut.

Säkerhet för konsumenter

Som konsument bör man alltid kontrollera den elektriker man förväntar sig anlita. Detta via just detta register. Sökningar kan ske på flera olika sätt.

Ort

Om du exempelvis söker en elektriker i Nacka kan du skriva ”Nacka” i sökrutan varpå alla auktoriserade företag visas som har Nacka i företagsnamnet. Det kan självklart finnas elektriker med andra namn men detta är en väg att gå för att snabbt hitta elektriker på orten som har auktorisering.

Kom ihåg att denna sökning enbart visar de som har ett företagsnamn med Nacka. Inte exakt alla elektriker i Nacka.

Organisationsnummer

Har du fått offerter från flera elektriker bör du kontrollera dessa innan du går vidare i processen. I offerten ska alltid deras organisationsnummer framgå. Fyll i detta i sökrutan varpå företaget direkt presenteras.

Namn

På samma sätt som sökning kan ske på organisationsnummer kan det ske på namn. Kom ihåg att ett företag kan ha ett namn som används i marknadsföringen men det betyder inte per automatik att företaget har registrerats i detta namn. Då är det bättre att söka med organisationsnummer.

Visar information kring auktorisation

När en sökning skett presenteras en orange ruta till höger med texten ”Visa mer”. Genom att klicka där visas inom vilka områden som denna elektriker är verksam inom och utför arbete. Det anges även om det är arbete med lågspänning eller högspänning.

Exempelvis kan det framgå att företaget arbetar med ”Elnät (lågspänning)” samt ”Kabelförläggning i mark (Särskilda verksamhetstyper).

Använd alltid detta register när du ska anlita en elektriker. Det finns ingen anledning att anlita ett företag som inte är auktoriserat. Läs mer om elektriker här. 

Så kan du spara el

7 jan 2019

NÄr du vill spara el, är det ibland svårt att se vilka åtgärder som lönar sig att satsa på. Om man ser till att inte använda gamla vitvaror är det ett sätt att sänka användningen av el. Ett annat är att sänka temperaturen inomhus. Nu är det ju inte meningen att man ska sitta inomhus och huttra av köld, däremot kan alla vinna på att sänka innetemperaturen någon grad. Många har alldeles för varmt inomhus och skulle må bättre av att sänka värmen till kring 18-19 grader, istället för 23-24 grader inomhus.

Bli din egen elproducent

Gneom att bli din egen epdroducent ser du till att inte leva på det jordens begränsade resurser. Det som många inte vet om är att alla vi som bor i Västvärlden är otroliga elkonsumenter. Vi slår oss gärna för brösten i Sverige och hävdar att vi inte är några klimatbovar, men faktum är att vi lever som om vi alla hade tillgång till 4 jordglober var, vilket vi förstås inte har. Ska vi komma ner i energiåtgång, bör vi alla bdira till att få ner elkonsumtionen när det kommer till att utnyttja fossila bränslen. Vi måste alla gå över till att använda oss av förnybar energi, såsom sol, vind eller vatten. Då är det mycket positivt att alla som är villaägare och har ett villatak, kan bli sin egen elproducent. Det enklaste sättet, är att skaffa sig solpaneler som kan omvandla solljuset till elektricitet i din villa.

Bli miljövänlig elkonsument

Det enklaste sättet att bli en miljövänlig elkonsument är just att skaffa sig solpaneler till ditt hus. Om du ser till att producera din egen el, ser du till att använda dig av el på ett miljövänligt sätt. Ett miljövänligt sätt att konsumera el på är att antingen se till att du blir din egen elproducent som kommer ur en miljövänlig källa, såsom sol, vind eller vatten. Som villaägare är det enklaste sättet att producera miljövänlig el, är att installera solpaneler på ditt villatak. Om du inte vet hur du kan bidra till en miljövänlig elkonsumtion kan du alltid ta kontakt med en elektriker som kan ge dig råd om hur du kan bli miljövälnlig i din elanvändning. Bor du i Västerås kan du vända dig till denna elektriker i Västerås. De har stor erfarenhet av miljövänlig el och hur de kan installera solpanaeler på ditt villatak. Fråga om hur du kan spara på el och bli miljösmart elkonsument.

Spara energi med rätt dimensionerat VVS-system

23 dec 2018

Du kan spara mycket pengar på att ha ett värme- och ventilationssystem som optimerats på ett professionellt sätt av rörmokare och ventilationstekniker. Särskilt viktigt är detta när man byter värmesystem, till exempel från oljepanna till bergvärmepump. Om systemet är för högt inställt går det åt en mängd ström i onödan, och pengar går bokstavligen upp i rök. Är systemet däremot för snålt inställt så går det åt extra energi för att kompensera värmeförlusten.

Viktigt inför vintern

När det börjar bli kyligare ute och vintern börjar göra sig kännbar, med temperaturer som kryper ner mot nollan och snödoft i luften, då är det hög tid att se över sitt VVS-system, särskilt om det är fösta vintern med värmepump. Ta in en rörmokare som kan se över det vattenburna värmesystemet, alltså  radiatorerna, i varje rum och kolla så att de optimalt inställda och fungerar som de ska. Samtidigt kan rörmokaren också kolla att varmvattnet håller en lagom temperatur och inte värms upp för mycket i onödan.

Man bör också ta in en ventilationstekniker som kan göra en extra koll på om ventilationssystemet är rätt dimensionerat och inställt, baserat på bostadsyta, antal boende i huset och tidigare värmekostnader. Ett för hårt drivet ventilationssystem gör huset dragigt och gör att värme går åt i onödan, och för lite ventilation är mycket dåligt för inomhusmiljön och kan leda till trötthet och allergier.

Både rörmokare och ventilationstekniker på samma bräde

I Stockholm finns många VVS-firmor som erbjuder besiktning av både rörmokare och ventilationstekniker. Det kan vara bra att beställa en sådan pakettjänst för inspektion av VVS för att verkligen försäkra sig om att man har ett system som är optimerat för att gå på en lagom drift. I Stockholm är många hus gamla och ofta är VVS-systemen dimensionerade enligt andra byggregler, eller ibland innan vissa tillbyggnader gjorts. Ofta eldades dessutom med ved eller kol, vilket ställde andra krav på den vattenburna systemen. Om systemen sedan renoverats eller bytts ut, har det ibland skett med alltför stor kapacitet som följd, vilket gör att energi går åt i onödan.

Ta chansen att spara både energi och pengar

En rörmokare vet vad som krävs för att optimera ett VVS-system i en villa i Stockholm. Det är alltid bra med hantverkare som har lokal kännedom, så försök att hitta en rörmokare från samma område i Stockholm som ni bor i. Chansen är stor att denne har god kännedom om kvarteren och till och med jobbat med att anpassa VVS-system efter omställning från olja till bergvärme, eller liknande. Du kan spara både energi och pengar!

Läs mer här: http://www.stockholmsrörmokare.se.

← Äldre inlägg

Bergvärme är ett bra sätt att sänka energikostnaderna