Blogg

Sida 2

Kan elbilarna rädda miljön?

22 mar 2019

Det går trögt att få oss vuxna att tänka om, fråga bara Greta Thunberg. Vi som är vuxna idag har verkligen chansen att lägga om kurs, men trots att det är många som inser problemen känner de sig samtidigt oförmögna att lägga om sin livsstil. Vissa bekvämligheter kan man inte vara utan, tycker man, som att få flyga till solen en gång om året, bada och duscha varmt varje dag, äta kött så ofta man vill och så vidare. Att köra bil är en lyx som många Stockholmare inte tycker att de klarar sig utan, trots att Stockholm har landets mest effektiva och utbyggda kollektivtrafik.

Den som har bil vänjer sig väldigt snabbt med hur bekvämt det är, och tar bilen även löjliga sträckor som när de ska handla eller lämna barnen på dagis. Bilarna i Stockholm bidrar till klimatkrisen, eftersom de är många och används alldeles för mycket i onödan. Men vad skulle hända om alla bytte till elbil i stället? Skulle allt bli bra då? Svaret är att nej, vi kan inte rädda klimatet enbart genom att byta alla bensin- och dieseldrivna bilar mot elbilar, men vi skulle komma en bra bit på vägen. Mycket arbete krävs dock för att alla ska kunna ha en elbil.

En elbil är perfekt i Stockholm

Den som har en laddbox i garaget kan ladda sin bil varje natt, och får då en räckvidd som gott och väl räcker för en dags körning i Stockholm. Men att ladda en elbil drar mycket el, och även om kostnaderna för den enskilda bilägaren blir betydligt lägre med eldrift än med fossila bränslen, så skulle inte vårt elnät räcka till om alla plötsligt skulle skaffa varsin elbil och ladda den varje natt.

Elnätet byggs gradvis ut för att i framtiden kunna täcka det behov som experterna tror kommer att finnas. Redan år 2030 tror många att elbilar kommer att vara den vanligaste typen av fordon på Stockholms gator och 2050 spås eran med fossildrivna bilar vara slutgiltigt över. För miljöns skull är detta en stor landvinning, men så länge flygplanen fortsätter att släppa ut avgaser, och många länder fortsätter att elda med kol, så kommer hotet mot miljön att finnas kvar.

Installera en egen laddbox i garaget

Det går att ladda sin elbil i garaget, med den laddkabel som följer med bilen. Men detta är ett ineffektivt och osäkert sätt att ladda bilen. På en natt hinner man vanligtvis inte ladda upp hela den kapacitet som behövs för att köra långt i Stockholm, och dessutom ökar risken för att en olycka ska ske. Framför allt handlar det om att eluttaget kan överhettas och fatta eld. Ett vanligt jordat eluttag är inte dimensionerat för att klara laddning av elbilar, som dels innebär hög strömstyrka och dels tar lång tid.

Genom att installera en egen laddbox får man ett effektivt och säkert sätt att ladda sin elbil hemma. En laddbox installeras direkt från elcentralen och kan därför kopplas både till trefas och till enfas. Beroende på vad du har för bil och vad du har för behov så kan en professionell elinstallatör hjälpa dig att välja laddbox till bilen, men en tumregel är att alltid välja en laddbox som följer EU-standard, eftersom det är den standard som elbilar som säljs i Sverige i framtiden kommer att vara bäst lämpade för.

Anlita behörig elfirma för installation av laddbox

Det är inte tillåtet att utföra fasta elinstallationer på egen hand, så du måste anlita en behörig elfirma för att få en laddbox installerad. I Stockholm finns många elfirmor som erbjuder installation av laddboxar och laddstolpar för elbilar, och du hittar lätt en firma som kan hjälpa dig. Sammantaget är det en kostnad som lönar sig, ofta på kort tid, eftersom du kan sköta all laddning i hemmet och slipper betala för dyrare el när du laddar från laddstolpar ute på stan.

ANNOs Elinstallationer är ett av företagen i Stockholm som tillhandahåller laddboxar.

När du behöver en elektriker i Norrköping

20 feb 2019

Hur kan vi alla göra för att inte slösa på energi? Det är ju mer aktuellt nu än någonsin. Vi kan inte bara fortsätta som vi har gjort hittills. Världsnaturfonden WWF brukar hålla reda på vid vilken tid på året som vi har förbrukat de resurser som jorden kan ge oss. Datumet för när det händer brukar alltid ske allt tidigare på året. Helst borde ju det datumet infalla i slutet av december när året är slut. Det vore det ideala, men så är det inte. Förra året inföll det datumet redan den 1 augusti, vilket är sorgligt på många sätt.

Så räknar WWF på resursslöseriet

Enligt milijöorganisationers beräkningar står hela en fjärdedel av livsmedelsförsörjningen för det gemensamma globala slöseriet. Koldioxidutsläppen står för mer än hälften (60 procent). Så ska vi minska slöseriet av jordens resurser måste vi få ner det svinn som uppstår när vi förbrukar mer livsmedel än vad vi äter upp, vi måste sluta slänga så mycekt mat. För att få ner svinnet av koldioxidavgaser genom att sluta släppa ut avgaser som kommer av fossila bränslen och enbart ta vår energi från förnyelsebara källor, som sol, vind och vatten.

Dags att skaffa solpaneler?

Så om du vill vara med på tåget, bör alla som bor i villa, installera solpaneler på sina villatak och installera värmepump som får sin värme från energin som alstras ur solpanelerna. Det är det mest miljövänliga, som vi kan göra. Det fiffiga med att bli miljövänliga är att det samtidigt sänker våra kostnader som vi annars lägger på uppvärmningen. Du sänker både dina egna uppvärmningskostnader av din villa, rashus eller vad du bor i för hus. Samtidigt ser du aktivt till att minska utsläpp av växthusgaser som i sin tur bidrar till en global uppvärmning.

Stor investeringskostnad men de minskar under tid

Även om installation av solpaneler kostar en del i inledningsskedet, är det kostnader som sedan sänks med tiden. Dessutom har åtminstone den förra regeringen gett statliga bidrag till dem som har installerat solceller på taket. Och med tiden får du resurser som du kan lägga på annat än på dina elräkningar.

Behov av elektriker i Norrköping?

Om du bor i Norrköping så kanske du har behov av en elektriker som kan komma och göra nödvändig installation av solpaneler på ditt villatak. Googla "elektriker Norrköping" för att få kontaktuppgifter till någon sådan just i den staden. Läs mer här om elektriker i Norrköping.

Så fungerar Elsäkerhetsverkets kontrollregister

15 jan 2019

Från den första juli 2017elektriker får elektriker och andra elinstallatörer en auktorisation från Elsäkerhetsverket. Detta istället för som förr en behörighet. Som elektriker är det därmed viktigt att kunna påvisa sin auktorisation för kunden. Som kund kan man även kontrollera detta via Elsäkerhetsverkets hemsida.

När ett beslut har tagits av Elsäkerhetsverket att en person är auktoriserad skickas detta ut. Det är även möjligt att själv logga in på sidan och få ut ett auktorisationsbevis via hemsidan.

Ett register över auktoriserade elektriker

En auktoriserad elinstallatör blir automatiskt registrerad i Elsäkerhetsverkets sökbara register på internet. I detta register går det exempelvis att få fram personuppgifter, auktorisationstyp m.m. Framförallt finns här även noteringar om Elsäkerhetsverket har gett sanktioner vilket påverkar auktoriseringen.

I det fall en elektriker gör grova fel i sitt yrkesutförande, alternativt beter sig mycket olämpligt, kan auktorisationen återkallas. Den kan helt upphöra eller upphöra under en viss period. Utöver detta kan även varningar delas ut.

Säkerhet för konsumenter

Som konsument bör man alltid kontrollera den elektriker man förväntar sig anlita. Detta via just detta register. Sökningar kan ske på flera olika sätt.

Ort

Om du exempelvis söker en elektriker i Nacka kan du skriva ”Nacka” i sökrutan varpå alla auktoriserade företag visas som har Nacka i företagsnamnet. Det kan självklart finnas elektriker med andra namn men detta är en väg att gå för att snabbt hitta elektriker på orten som har auktorisering.

Kom ihåg att denna sökning enbart visar de som har ett företagsnamn med Nacka. Inte exakt alla elektriker i Nacka.

Organisationsnummer

Har du fått offerter från flera elektriker bör du kontrollera dessa innan du går vidare i processen. I offerten ska alltid deras organisationsnummer framgå. Fyll i detta i sökrutan varpå företaget direkt presenteras.

Namn

På samma sätt som sökning kan ske på organisationsnummer kan det ske på namn. Kom ihåg att ett företag kan ha ett namn som används i marknadsföringen men det betyder inte per automatik att företaget har registrerats i detta namn. Då är det bättre att söka med organisationsnummer.

Visar information kring auktorisation

När en sökning skett presenteras en orange ruta till höger med texten ”Visa mer”. Genom att klicka där visas inom vilka områden som denna elektriker är verksam inom och utför arbete. Det anges även om det är arbete med lågspänning eller högspänning.

Exempelvis kan det framgå att företaget arbetar med ”Elnät (lågspänning)” samt ”Kabelförläggning i mark (Särskilda verksamhetstyper).

Använd alltid detta register när du ska anlita en elektriker. Det finns ingen anledning att anlita ett företag som inte är auktoriserat. Läs mer om elektriker här. 

Så kan du spara el

7 jan 2019

NÄr du vill spara el, är det ibland svårt att se vilka åtgärder som lönar sig att satsa på. Om man ser till att inte använda gamla vitvaror är det ett sätt att sänka användningen av el. Ett annat är att sänka temperaturen inomhus. Nu är det ju inte meningen att man ska sitta inomhus och huttra av köld, däremot kan alla vinna på att sänka innetemperaturen någon grad. Många har alldeles för varmt inomhus och skulle må bättre av att sänka värmen till kring 18-19 grader, istället för 23-24 grader inomhus.

Bli din egen elproducent

Gneom att bli din egen epdroducent ser du till att inte leva på det jordens begränsade resurser. Det som många inte vet om är att alla vi som bor i Västvärlden är otroliga elkonsumenter. Vi slår oss gärna för brösten i Sverige och hävdar att vi inte är några klimatbovar, men faktum är att vi lever som om vi alla hade tillgång till 4 jordglober var, vilket vi förstås inte har. Ska vi komma ner i energiåtgång, bör vi alla bdira till att få ner elkonsumtionen när det kommer till att utnyttja fossila bränslen. Vi måste alla gå över till att använda oss av förnybar energi, såsom sol, vind eller vatten. Då är det mycket positivt att alla som är villaägare och har ett villatak, kan bli sin egen elproducent. Det enklaste sättet, är att skaffa sig solpaneler som kan omvandla solljuset till elektricitet i din villa.

Bli miljövänlig elkonsument

Det enklaste sättet att bli en miljövänlig elkonsument är just att skaffa sig solpaneler till ditt hus. Om du ser till att producera din egen el, ser du till att använda dig av el på ett miljövänligt sätt. Ett miljövänligt sätt att konsumera el på är att antingen se till att du blir din egen elproducent som kommer ur en miljövänlig källa, såsom sol, vind eller vatten. Som villaägare är det enklaste sättet att producera miljövänlig el, är att installera solpaneler på ditt villatak. Om du inte vet hur du kan bidra till en miljövänlig elkonsumtion kan du alltid ta kontakt med en elektriker som kan ge dig råd om hur du kan bli miljövälnlig i din elanvändning. Bor du i Västerås kan du vända dig till denna elektriker i Västerås. De har stor erfarenhet av miljövänlig el och hur de kan installera solpanaeler på ditt villatak. Fråga om hur du kan spara på el och bli miljösmart elkonsument.

Spara energi med rätt dimensionerat VVS-system

23 dec 2018

Du kan spara mycket pengar på att ha ett värme- och ventilationssystem som optimerats på ett professionellt sätt av rörmokare och ventilationstekniker. Särskilt viktigt är detta när man byter värmesystem, till exempel från oljepanna till bergvärmepump. Om systemet är för högt inställt går det åt en mängd ström i onödan, och pengar går bokstavligen upp i rök. Är systemet däremot för snålt inställt så går det åt extra energi för att kompensera värmeförlusten.

Viktigt inför vintern

När det börjar bli kyligare ute och vintern börjar göra sig kännbar, med temperaturer som kryper ner mot nollan och snödoft i luften, då är det hög tid att se över sitt VVS-system, särskilt om det är fösta vintern med värmepump. Ta in en rörmokare som kan se över det vattenburna värmesystemet, alltså  radiatorerna, i varje rum och kolla så att de optimalt inställda och fungerar som de ska. Samtidigt kan rörmokaren också kolla att varmvattnet håller en lagom temperatur och inte värms upp för mycket i onödan.

Man bör också ta in en ventilationstekniker som kan göra en extra koll på om ventilationssystemet är rätt dimensionerat och inställt, baserat på bostadsyta, antal boende i huset och tidigare värmekostnader. Ett för hårt drivet ventilationssystem gör huset dragigt och gör att värme går åt i onödan, och för lite ventilation är mycket dåligt för inomhusmiljön och kan leda till trötthet och allergier.

Både rörmokare och ventilationstekniker på samma bräde

I Stockholm finns många VVS-firmor som erbjuder besiktning av både rörmokare och ventilationstekniker. Det kan vara bra att beställa en sådan pakettjänst för inspektion av VVS för att verkligen försäkra sig om att man har ett system som är optimerat för att gå på en lagom drift. I Stockholm är många hus gamla och ofta är VVS-systemen dimensionerade enligt andra byggregler, eller ibland innan vissa tillbyggnader gjorts. Ofta eldades dessutom med ved eller kol, vilket ställde andra krav på den vattenburna systemen. Om systemen sedan renoverats eller bytts ut, har det ibland skett med alltför stor kapacitet som följd, vilket gör att energi går åt i onödan.

Ta chansen att spara både energi och pengar

En rörmokare vet vad som krävs för att optimera ett VVS-system i en villa i Stockholm. Det är alltid bra med hantverkare som har lokal kännedom, så försök att hitta en rörmokare från samma område i Stockholm som ni bor i. Chansen är stor att denne har god kännedom om kvarteren och till och med jobbat med att anpassa VVS-system efter omställning från olja till bergvärme, eller liknande. Du kan spara både energi och pengar!

Läs mer här: http://www.stockholmsrörmokare.se.

Därför drar LED-lampor mindre el

4 dec 2018

Har du också funderat över varför det påstås så ihärdigt att det lönar sig att byta till LED-lampor? Vad är LED-lampa och varför drar de mindre el? Och lönar det sig faktiskt att byta till mycket dyrare lampor? Svaret är ja, på alla frågor. Det lönar sig att byta till LED-lampor därför att de drar mycket minder el än vanliga glödlampor – även om de kostar mer. Särskilt gäller detta om du har halogen-lampor som verkligen drar mycket el. Det beror på konstruktionen. Byter du till LED-lampor kan du spara upp till 80 procent av dina elkostnader. 

Skaffa elmätare för att ta reda vilka maskiner som drar el

Om det är så att du vill ta reda på vilka av dina maskiner som drar mycket el, kan du skaffa dig en elmätare som är bärbar, och mäta dina olika maskiner som du har där hemma. Den kan du skadda i en elfacksbutik, eller kanske i något varuhus, eller Clas Ohlsson. Du kan även se på din elfaktura när på dygnet som det dras mest el i din bostad. Då kan du jämföra tidpunkterna med det som äger rum hemma hos dig, så du ser vilka aktiviteter som drar mest el. Datorer, deras skärmar och TV-apparater brukar dra mest el.

Stäng alltid av beslysningen när du inte är i rummet

En bra princip att minska elanvändningen är att alltid släcka ner belysningen när du inte använder den längre. Så släck lampan när du går ut ur rummet. Släck även alla apparater till natten. Ha dem inte att stå i stand-by-läge. Har du kopplat dem till ett uttag med en on-off-knapp, kan du dessutom släcka on-off-knappen till natten, eller ännu krångligare, dra ur sladdarna till natten så vet du helt säkert att de inte drar el i onödan. Du kan även ställa in både mobil, dator och TV:n på elsparande inställningar när du använder dem. Då se de själva till att inte dra el i onödan.

Det kan du göra i köket för att spara el

I köket kan du se till att kylen och frysen alltid har stängda dörrar, och att de inte är trasiga. Om så skulle vara är det bäst att skaffa nya kylar och frysar. Har du dessutom värmt upp ugnen kan du utnyttja eftervärmen och spara på el. Ställ även in din diskmaskin på elsparande läge. Ser du dessutom till att alltid vara noggrann med sköljningen av disken ser du till att spara el. Här kan du läsa mer.

Spara pengar och hjälp miljön med energismart tak

22 nov 2018

Börjar ditt tak se ut att vara i behov av en renovering? Tegel- och plåttak har oftast en väldigt lång livslängd, men till slut kommer det så klart en dag när taket inte håller längre. Många villaägare i Stockholm väljer då att köra på i gamla hjulspår och byta ut taket mot ett nytt i samma material. Det finns många bra poänger med det. Till exempel bidrar man till att huset, och också kvarteret, får ha kvar sitt originalutseende.

Allt fler väljer energismarta tak

Men allt fler Stockholmare har också upptäckt trenden med energismarta tak. Med ett energismart tak menas till exempel ett tak som utrustats med solceller eller solfångare, eller kanske ett sedumtak med ett jordlager där fetbladsväxter kan växa som både isolerar och tar hand om regnvatten. Ett energismart tak hjälper husägaren att spara in pengar på uppvärmning och elförbrukning samtidigt som det bidrar till en bättre miljö. Utseendemässigt ser de visserligen inte ut som de klassiska taken och i kvarter med väldigt strikta detaljplaner kanske de inte alltid blir godkända, men med tiden är det här tak för framtiden och energitaken kommer att på allvar förändra stadsbilden i våra städer under det närmaste århundradet.

Tak som utnyttjar solvärme

Vi har många soltimmar i Sverige tvärtemot vad många svenskar tror. Faktum är att de långa sommardagarna gör att vi vissa somrar har lika många soltimmar som länderna runt Medelhavet. Det är därför endast en seglivad myt att solceller inte skulle vara effektiva på svenska tak. Tvärtom kan de hjälpa till att markant få ner energikostnaderna för en normalstor villa.

Solceller kan fästas på ett vanligt plåttak eller tegeltak, men i modernare soltak används i stället integrerade plattor som blir solceller och takmaterial i ett. Det finns många varianter på integrerade solceller i tak, fråga din takläggare eller hos ett byggvaruhus.

Sedumtak

Sedum är en sorts fetbladiga växter som passar extra bra som takväxter eftersom de endast behöver ett tunt jordlager för att växa sig starka. Ett sedumtak sköter sig självt om man gödslar jorden vart tredje år ungefär. Sedumtaket hjälper till att rena luften och suger dessutom åt sig mycket regnvatten som på så sätt avlastar dagvattensystemet, vilket är mycket bra både på landet och i storstadsområdena.

Sedumtak är än så länge ganska så sällsynta i Stockholm, men det finns takläggare som specialiserat sig på sedumtak och andra typer av växtklädda tak. Många tror att sedumtak kommer att bli betydligt vanligare i Stockholm, även på offentliga byggnader och inne i stadskärnan. Det finns en vision hos många medborgare och politiker om en grön stad där växtlighet på höjden bidrar till en sundare stadsmiljö. Där passar sedumtaket in helt perfekt.

Anlita takläggare för att lägga energismart tak

Du bör anlita en takläggare i Stockholm när du vill anlägga ett energitak. Enstaka solceller kan den normalhändige få upp själv men när det rör sig om integrerade solceller eller sedumtak är det alltid bäst att låta ett proffs göra jobbet. Vill du dessutom koppla dina solceller till fasta installationer måste du anlita en behörig elektriker.

Mer om takläggning: http://www.stockholmtakläggare.se.

Tilläggsisolera i samband med din fasadrenovering

17 nov 2018

Äldre hus isolerar på ett sämre sätt och det är något som drabbar ägaren ekonomiskt - och ibland även sett till inomhusklimatet. Det vanliga är att man byter ut sina fönster till nya fönster som har ett lägre U-värde samt att man vidtar åtgärder som gör taket tätare och där man, genom detta, också kan komma att minska energiförlusterna och därmed också strypa en del av den kostnad man tvingas lägga på uppvärmning.

Är det nog, räcker det så? Inte på långa vägar. Även om man isolerar taket och tar en investering i nya fönster så återstår ett större problem. Detta i form av alla väggar som släpper igenom en massa energi.

Anledningen till varför man inte tar tag i denna fråga och tilläggsisolerar väggarna är ganska enkel att förklara: det är dyrt. Att tilläggsisolera alla väggar på ett hus i Stockholm kostar mycket pengar och därför så avstår många från detta.

Vi skulle säga att man snarare kan skjuta på det och istället slå två stycken flugor i en smäll. Alla fasader nöts ut och behöver renoveras i och med detta. Det spelar ingen roll om huset i Stockholm är byggt av tegel, av trä eller har en yta av puts - då och då måste en fasadrenovering ske. I samband med denna fasadrenovering så kan man också passa på att få ett mer energismart hus genom att samtidigt tilläggsisolera. En tilläggsisolering sker bäst från utsidan och det innebär att dessa båda projekt är utmärkta att kombinera med varandra.

Varför en fasadrenovering?

Alla fasader har ett yttre lager som skyddar husets konstruktion mot slitage. Allt vatten, regn, avgaser, snö, vind och solsken hamnar istället på fasaden och det är också därför man har färg på trä och använder sig av exempelvis puts. Det är naturligtvis en positiv effekt att husen blir snyggare - men primärt så handlar det om skydd.

Om en putsad fasad får sprickor så kan dessa leda till att vatten kommer in i huset bärande konstruktion; något som kan leda till mögel, röta och att man får äkta hussvamp. Det kan också hamna fukt bakom färgen på ett trähus - något som kan ge samma typ av skador (och är en anledning till varför billig färg är sämre).

Här måste man genomföra en fasadrenovering och reparera alla sprickor som uppkommit. I vissa fall kan det också handla om större sjok av puts som riskerar att falla som en följd av frostsprängning - det kan även skada andra och det är, i så fall, ditt ansvar som hus/fastighetsägare.

Från träfasad till putsad fasad vid en fasadrenovering

Det är dyrt att tilläggsisolera och samtidigt genomföra en fasadrenovering. Vårt råd är att man ser bortom pengarna och försöker se saker ur ett mer nyktert perspektiv. På sikt så kommer du - genom en lägre uppvärmningskostnad - att spara in pengar. Detta från dag ett också.

Och: det kanske är dags att byta fasad totalt? Att byta från exempelvis träfasad till en putsad sådan är möjlig och det kan ge hela din bostad ett rejält lyft. Tänk dock på att kontakta byggnadsnämnden i din kommun innan. En sådan omfattande förändring kan kräva ett bygglov.

Här kan du läsa mer om fasadrenovering.

Kabelmärkning på olika sätt

7 nov 2018

Att märka ut kablar underlättar både felsökning och hantering av kablarna. Det är annars mycket svårt att veta vilken kabel som tillhör vilken kontakt. Kabelmärkning används mycket inom byggprojekt men kan även användas av privatpersoner i hemmet. 

Ett sätt att märka upp kablarna är att köpa buntband som är speciellt tillverkade just för kabelmärkning. Det är ett klassiskt buntband som kan dras ihop men sedan inte vidgas igen. Men på detta buntband sitter en liten märkbricka. På denna bricka kan etiketter sättas som är ca 10 mm stora. Självklart kan det även köpas material för kabelmärkning med större märkbrickor. Detta exempel är taget från en större svensk återförsäljare av tekniktillbehör och kan då användas med 9 mm stora etiketter. På denna lilla bricka kan man sedan skriva ut vad det är för kabel. Det som skiljer dessa buntband åt varandra är primärt dess färg, längd och storlek på märkbrickan. Generellt är det större märkbricka ju grövre buntband som används. 

Det finns andra sätt att märka elkablar

Ett annat alternativ är att köpa speciella clips som klickas på kabeln. Därmed kan dessa snabbt monteras på enskilda kablar. Den primära skillnaden på detta sätt av kabelmärkning, mot att använda buntband, är hur många kablar som markeras ut på en och samma gång. Önskar du markera upp många med exakt samma märkning är buntband det bästa alternativet. Önskar du däremot märka upp enstaka kablar kan clipsvarianten vara ett bättre alternativ. Det som skiljer dessa clips åt är hur stor diameter på kabeln som de kan monteras på. 

Färgmärkning eller märkbricka

Utöver att välja mellan kabelclips eller buntband (utifrån hur många kablar som markeras upp) så kan man även fundera på vilken information som ska förmedlas på märkningen. Som nämnts har vissa buntband plats för en mindre etikett där det ryms små noteringar. 

Ett annat sätt är att jobba med färger. Både buntbanden och dessa clips kan köpas i en enda färg, eller ett paket med en rad olika färger. På så vis kan man själv avgöra att bruna märkningar betyder en sak och blåa en annan. För att göra det ännu tydligare kan en lista sättas upp i närheten av dessa kablar som visar vad de olika färgerna står för. 

  • Hur många kablar ska märkas? Detta avgör främst vilken slags form av kabelmärkning som kan användas.
  • Vem ska se märkningen? Behöver det stå på varje kabel vad det är eller räcker det med färgad märkning och en lista i närheten?

Läs mer om kabelmärkning på: http://www.knutwall.eu.

Olika metoder inom relining

28 sep 2018

rölrDet som kännetecknar relining är att ett innerrör monteras i det redan befintliga röret. Däremot finns flera olika metoder för att applicera detta nya rör. Vilket som är bäst beror bland annat på tidsaspekten och vad det är för rör.

Longline

Longline är en av de vanligaste metoderna av relining. Ibland kallas metoden för strumpa eller strumpmetoden eftersom man jobbar med en slags strumpa. Man för ner denna struma i nuvarande rör med hjälp av kraftig tryckluft. Denna är i sig dränkt med härdplast. När strumpan har nått genom hela röret sätts tryck på strumpan vilket gör att den pressas mot befintliga väggar. Väl på plats stelnar plasten vilket skapar det innerrör som därmed kan användas. På detta sätt har man alltså skapat ett nytt rör i det gamla.

Detta nya rör har samma tålighet och bärighet som det gamla. Det räknas därmed som ett helt nytt rör. Skulle det utanpåliggande röret gå sönder spelar det alltså ingen roll.

Pointline

Detta är en sort av relining som används vid mer akuta situationer. Precis som namnet avslöjar så är det en lagning som sker ”på en punkt”. Det är därmed mer en separat lagning istället för ett helt nytt rörbyte. Är det en mindre skada eller kanske en akut lagning som måste ske så används pointline. 

Sprayline

Sprayline, eller sprutrelining, är en av de nyare modellerna. Här ”sprutas” det nya röret på plats och tekniken används främst när avloppsrör ska renoveras. Det som kännetecknar tekniken är att materialet klarar av mycket stora variationer i temperatur och har hög elasticitet. Det används därmed ofta vid industriavlopp som har högre krav än avlopp från privatbostäder.

Hybridrelining

Här kombineras flera olika metoder vilket är vanligt om rörsystemet har rör i flera olika storlekar. Det kan exempelvis innebära att strumpmetoden används i de större rören och att sprayline används i vissa andra osv.

Vilken relining är bäst?

Det är nästan omöjligt att som privatperson avgöra vilken relining som är bäst. Det är inte heller något man behöver avgöra. För att ens veta om relining är bästa alternativet behöver en besiktning ske av rören. Därefter kan en offert skapas gällande vilken relining som är bäst och vad detta i så fall skulle kosta.

Om ”strumprelining” ställs mot rotrust så är det däremot ingen skillnad i kvalité på de nya rören. Oavsett så krävs en viss kvalité och funktion på de rör som monteras in. Men eftersom det krävs betydligt mindre rivningsarbete om relining genomförs istället för stamrust blir detta ingrepp betydligt billigare.

Hjälp med fastighetsskötsel i Stockholm

17 aug 2018

Är du nybliven fastighetsägare i Stockholm har du säkert insett vilket ansvar det innebär ifråga om hyresgästerna välbefinnande, den ekonomiska biten och kanske framför allt det arbete som krävs för att hålla fastigheten i skick, både lägenheter, allmänna utrymmen och utemiljöer. Att som fastighetsägare sköta allt detta själv är inte möjligt utan många fastighetsägare väljer istället att anlita en förvaltningsfirma för att utföra fastighetsskötsel. I Stockholm finns en stor mängd firmor som erbjuder fastighetsskötsel, både tillfälliga insatser och helhetslösningar.

Man kan tänka på fastighetsskötaren som en modern gårdskarl som tar hand om allt som rör huset och dess invånare, fast i själva verket är det numera ett team som utses till en fastighet och ansvarar för den. Fastighetsskötseln inkluderar både de allmänna utrymmena på ut- och insidan, samt dina hyresgästers lägenheter. Man brukar dela upp fastighetsskötsel i tre områden: tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll.

Tillsyn

När en firma får i uppdrag att ta hand om en fastighet gör man först en översikt där man bedömer hur ofta och i vilken omfattning de olika delarna behöver inspekteras. Man gör sedan upp ett schema som följs till punkt och pricka året om. Genom regelbunden tillsyn undviker man att fel upptäcks försent och kan i god tid utföra underhållande arbete. Fasader, tak och fönster är exempel på områden där fastighetsskötarna behöver vara extra noggranna. Tillsynen är ett förebyggande arbete som sparar dig som fastighetsägare en hel del pengar och huvdvärk.

Skötsel

Daglig skötsel är en viktig del av fastighetsskötseln. Det handlar om att sköta trädgårdar, lekparrker och rabatter på sommaren, samt att skotta snö och sanda gångbanor om vintern. Inomhus krävs regelbunden städning, byta av lampor och luftfilter mm. Skötseln av fastigheten är det osm tar upp det mesta av fastighetsskötarens tid.

Felavhjälpande underhåll

Felavhjälpande underhåll handlar om att laga det som går sönder. Och i en stor fastighet går saker ofta sönder. Man lagar fel både i de allmänna utrymmena och i hyresgästernas lägenheter. Många fastighetsskötare erbjuder jourhjälp så att du och hyresgästerna alltid vet vart ni ska ringa om något går sönder och behöver åtgärdas akut. Tvättmaskiner, läckande kranar, strömavbrott, trasiga gungor – en bra fastighetsskötare har folk som fixar det mesta med ett leende.

Skapa en god boendemiljö

Som fastighetsägare i Stockholm har du alla möjligheter att erbjuda dina hyresgäster en bra och trygg boendemiljö. Det gör du genom att anlita en bra och seriös fastighetsskötare som har den arbetskraft, kunskap och certifikat för att sköta en stor fastighet och erbjuda den service som krävs. Med tiden blir en bra fastighetsskötare som en del av fastigheten du inte vill vara utan, och att ha någon med god kännedom om din fastighet kan kännas väldigt tryggt. En fastighet i Stockholm är en stor investering som du bör vårda på bästa möjliga sätt. Gör det med professionell fastighetsskötsel.

Renovera badrummet med energismarta lösningar

1 aug 2018

Allt sedan Rot-avdraget infördes så har antalet renoveringar ökat markant i Sverige. Det har två väldigt positiva sidor. Dels så stimuleras hela byggbranschen och där det finns en stor efterfrågan efter hantverkare av alla slag.

Det har, helt enkelt, skapats fler arbetstillfällen och det har gjort att fler företag kommit att startas upp i en mindre skala. Särskilt tydligt har detta blivit i Stockholm där Rot-avdraget används allra flitigast av privatpersoner.

Du kan exempelvis välja att anlita ett företag enligt totalentreprenad (det innebär att ett och samma företag ombesörjer allt: rörmokeri, snickeri, plattsättning, jobb med el, rivning och så vidare) för din badrumsrenovering och dra av 30% av den totala arbetskostnaden på din deklaration. Det ekonomiska tak du har att förhålla dig till ligger på 50.000 kronor/år och person. Är ni två stycken rot-berättigade (det kan enkelt kollas upp på Skatteverkets hemsida) så har ni således 100.000 kronor att nyttja.

Rot-avdraget har gjort stor skillnad i Sverige. Den andra positiva aspekten är naturlig: du kan, för en rimlig peng – och där du inte använder svart arbetskraft – förverkliga dina drömmar. Har du, som så många andra, drömt om ett nytt badrum så är en badrumsrenovering idag extremt prisvärd.

Rot-avdraget gäller för arbetskostnaden och inte för material och för resor. Vi anser att pengarna man sparar in istället kan läggas på lite mer exklusivt material och – framförallt – på mer miljövänliga och klimatsmarta lösningar. Det finns nämligen en hel del sådana då det kommer till en badrumsrenovering. Vi ger några tips.

Så kan du få ett modernt och klimatsmart badrum efter din renovering

  • Minska vattenmängden: Man brukar räkna med att en femtedel av energiförbrukningen i ett vanligt småhus går åt till varmvatten. Här kan du göra smartare val vid en badrumsrenovering och välja bättre lösningar som kan spara in mycket pengar i framtiden. Att välja kranar med sparfunktioner – där luft spolas in redan vid låga flöden – är en gott exempel på detta. Dessa kranar kallas för sparkulator – eller perlator – och finns att köpa hos välsorterade bygghandlar. Det finns liknande lösningar även för duschmunstycken – och naturligtvis även för badkar.
  • Tvättmaskinen: En nyare tvättmaskin drar hälften så mycket el än vad en gammal modell gör. Redan där har du gjort ett bra val om du åker till sopstationen med din gamla tvättmaskin. Detsamma gäller torktumlare. Gällande den så ska vi dock även slå ett slag för ett ändrat beteende. Behöver du verkligen köra din torktumlare så frekvent? Under sommaren så är behovet mycket mindre och där kan du spara mycket energi genom att hänga tvätten utomhus istället. Välj en A-klassad torktumlare också, den drar mycket mindre el.
  • Toalett. En snålspolande toalett är idag nästan att anse som standard och det gör stor skillnad rent energimässigt. Välj en modell som spolar mindre vatten. De finns väldigt snygga lösningar som även fyller – oavsett stil – en estetisk funktion.
  • Andra lösningar: Behöver du verkligen golvvärme eller går det att hitta andra, mer energismarta lösningar? En snygga matta kan vara väldigt skön att sätta ned fötterna på och detta till en betydligt lägre kostnad. Tänk även på att det kanske går att sätta in ett större fönster i badrummet – beroende på var i huset det ligger – och därigenom använda den bästa uppvärmningen som finns: solen. Se över dina alternativ tillsammans med företaget du anlitar för din badrumsrenovering – de kan ha infallsvinklar som du inte tänkt på och som kan göra ditt badrum till en vacker, funktionell och energismart plats i ditt hus i Stockholm.

Mer om badrumsrenovering finns att hitta här: http://www.stockholmsbadrumsrenovering.se.

Spara energi med rätt fönster

12 jul 2018

De flesta vet om att vi ska spara på miljön och försöka sänka vårt slöseri när det kommer till energi. En nyhet som kom i våras handlade om att vi konsumenter inte har sänkt vår konsumtion av energi. I takt med att vi har fått fler alternativa energikällor som är mer miljövänliga än energi baserat på fossila bränslen, har vår konsumtion av energi bara ökat, inte minskat så som politikerna – och vi själva – har trott. Vi verkar inte kunna spara energi. Vi verkar bara kunna konsumera ännu mer energi än förut. Felet och kruxet med det hela är vårt levnadssätt. Den kräver mer konsumtion. Allt går på el. Vi har fler hushållsapparater i våra hem. Vi har vitvaror som drar el, vi har fler och större TV-apparater, datorskärmar och spelutrustningar än någonsin förut.

Vi behöver egentligen alla dra ner på levnadsnivån

Sanningen är den att vi behöver sänka levnadsnivån. Så enkelt men svårt är det. Och vem är villig att göra det? Som de flest vet är utveckling en svår sak att stoppa. Det är nog ingen som är villig att dra tillbaka tiden, till, säg 1950-talets energikonsumtion. Det skulle innebära att vi inte använder de mobiler som vi faktiskt har. Har vi inte använder de datorer, skärmar och spelutrustningar som vi har.

Ett annat problem är den att den yngre generationen inte tar till sig nyheter om klimatet. Många har slutat konsumera nyheter över huvudtaget. De följer inte de gamla nyhetskanalerna över huvudtaget. De använder sig av alternativa källor och det är inte alltid de alternativa nyhetskällorna tar upp frågor om klimatet, eller om kommande miljöhot överhuvudtaget. Så hur ska de som ska ta över i framtiden förmås att vilja sänka sin levnadsnivå? Det kommer att vara en ödesfråga inför framtiden som de visa måste ställa sig och presentera lösningar inför. Om inte kommer antagligen miljön att tvinga oss alla ställa om i vårt sätt att leva.

Välja energibesparande produkter i våra hem

En viktig lösning är att välja energibesparande produkter som hjälper oss att konsumera minder mängs energi. Då har vi bland annat energibesparande produkter i badrum som vi kan välja att installera; toalettstolar som drar mindre mängd vatten. Man kan även välja duschmunstycke som fördelar vattnet på ett mer effektivt sätt och som drar mindre mängd vatten när vi duschar. På samma sätt kan vi välja kranar som endast rinner när du håller dina händer under kranen. Beslysning som endast lyser när du befinner dig i rummet. Du kan välja särskilda fönster som inte släpper ut värmen och hindrar att du slösar uppvärmning och energin till uppvärmningen som bara släpps ut genom dina fönster. Då är det särskilda energifönster som du väljer. De har en yta som endast släpper igenom dagsljus, men behåller inomhusvärmen inne. Läs mer om energifönster och om glasmästare på energifönster i Stockhlolm på: glasmästarestockholm.nu.

10 alternativ du kan välja som är miljövänligare

24 jun 2018

På denna blogg vill vi uppmuntra till både energibesparingar och till miljövänliga val när det kommer till vår vardag och våra hem. Som tur är finnns det en hel del som vi kan göra för att välja miljövänliga alternativ och göra en hel del som konsumenter för att hjälpa till att stoppa slöseriet med jordens resurser. Regeringen har ju som mål att få ner konsumtionen av energin och på så sätt att jordens medeltemperatur inte överstiger mer än 2 grader. Ska vi nå de satta målen tillsammans bör vi alla ändra vår konsumtion och vårt levnadssätt. Här kommer därför en lista på vad vi gemensamt kan göra som är annorlunda än det vi gör just nu.

10 saker som du kan ändra på för att bli mer miljövänlig

Tänk att det finns saker som vi själva kan göra som påverkar vår miljö och som gör framtiden lite ljusare och bättre för våra barn. Det är viktigt att fokusera på positiva saker och att tänka på vad vi själva kan göra, så att det inte blir hopplöst och spär på en hjälplöshet, vilket kan leda till att vi ignorerar allt som tyder på att det blir värre eller att det inte spelar någon roll vad vi gör – allt går ändå åt skogen. I stället för att ge upp är det viktigare att välja det vi faktiskt kan påverka och ändra på.

1. Skippa köttet – ät mer vegetariskt och nyttigare med grönsaker

Enligt Livsmedelsverket äter vi ungefär 50-55 kilogram kött per person och år i Sverige. Samtidigt är det köttet som påverkar miljön mest bland alla livsmedel som vi kan välja. Djurproduktionen står för nästan 15 procent av världens total utsläpp av växthusgaser. Nöt och får orsakar stora utsläpp av växthusgaser. Kor cirka 23-39 kilogram växthusgaser per kilogram kött, lammkött cirka 13-22 kilogram växthusgaser per kilogram kött. Gris och kyckling orsakar mycket mindre utsläpp. Dessutom är växtbaserad kost mycket nyttigare för oss människor. Vi slår två flugor i en smäll och får en bättre hälsa, samtidigt som vi orsakar lägre utsläpp växthusgaser genom att välja en grönsaksbaserad kost, framför att äta kött.

2. Köp kläder enbart på second hand

Vi som svenska konsumenter konsumerar cirka 13 kilogram kläder och hemtextilier varje år. Det betyder ungefär ett nyinköpt plagg i veckan. Efter resor, mat och bostad är klädköp det som påverkar vår miljö mest. Att tillverka kläder tär på jordens resurser i form av slöseri med vatten, markanvändning och fabrikerna släpper ut massor med kemikalier. För att tilvlerka 1 kologram bomull går det åt 10.000 liter vatten. Bomull prduceras oftast i länder med stor vattenrbrist, trots det är kläder billiga, vilket är en omöjlig kombination. Det gör att påverkan på miljön drabbar de fattiga länderna på södra delen av jordklotet medan det är vi i Väst och i USA som konsumerar störst andel kläder.

3. Lappa och laga istället för att köpa nytt

Av samma anledning är all tillverkning bland det som påverkar miljön mest negativt. Våra fabriker har ännu inte ställt om till miljövänliga tillverkningssätt för att kompensera för att fabrikerna är de som slukar mest energi.

4. Sluta använda plastpåsar och använd egen väska när du handlar

Om vi slutar använda plastpåsar till allt när det kommer till handel kan vi minska tillverkning av plast. På samma sätt borde vi sluta slänga sopor i plastpåsar. Vi borde vå en plastfri sophantering, på alla plan i vårt samhälle.

5. Välj elbolag som tar energi från miljövänliga källor

Vi bör dra ner på energianvändning av fossila bränslen så mycket det bara går. Väljer vi aktivt vilka elbolag som vi köper elen från och här väljer miljövänlig alternativ, tvingar vi elbolagen att aktivt producera el på miljövänlig produktion.

6. Sluta flyga – välj båt eller tåg

Att flyga är absolut det sämsta valet när det kommer till att resa och påverkan på miljön. Ju längre flygresan pågår desto sämre är det för miljön. Därför bör vi välja andra sätt att resa på så långt det bara går. Enligt NAturvårdsverket var det totala utsläppet av växthusgaser under 2014 cirka 11 miljoner koldioxidekvivalenter. De uppskattade utsläppen inkluderar påverkan på miljön på höga höjder.

7. Sälj bilen – börja elcykla och åka tåg

Mycket beror på vad du kör för bil, men kör du en bil som drivs på bensin släpper den ut stor andel växthusgaser. Ju äldre bil du har desto större utsläpp av växthusgaser bidrar den med. Bäst är ju att skippa bilen helt och hållet och välja att åka med tåg, tunnelbana, spårvagn eller varför inte cykla i stället? Då får du motion och samtidigt bidrar du till en bättre miljö.

8. Skaffa nya vitvaror; kyl, frys, tvätt- och diskmaskin

Här är det likadant som med bilen; ju äldre kyl, frys, disk- eller tvättmaskin du har desto större utsläpp av växthusgaser. Det bästa är att sälja allt det och köpa nya vitvaror.

9. Köp energibesparande fönster

Här kan du göra mycket både för att förbättre och minska på växthusgaser och spara på dina uppvärmningskostnader genom att installera bättre isolerade fönster hemma.

10. Montera FTX-ventiler som sparar på inomhusvärmen

På samma sätt är det med ventiler, de släpper ut inomhusvärmen. Egentligen släpper ventilerna hemma mycket större andel inomhusvärme än både fönster och dörrar,  så vill du spara på energiförbrukningen till ditt hems uppvärmning, bör du byta ut ventilerna till FTX-ventiler. Då får du ventiler som släpper ut dålig inomhusluft, men bevarar inomhusluften.

Läs mer här om hur du kan göra miljövänliga val och få hjälp med det av en elektriker i Helsingborg.

Köp en energisnål bostad

9 jun 2018

Ibland kan ett lite högre pris vara värt att betala - av den enkla anledningen att bostaden i fråga är billigare i drift och således kommer att betala av sig med tiden. Hur agerar du vid ett bostadsköp? Det många gör är att man stirrar sig blind på prislappen och väljer bort de bostäder som ligger lite högre i pris. Det är en sund inställning - men det handlar om en mer komplex fråga än så.

För: varför är vissa bostäder dyrare än andra i Stockholm och varför blir vissa betydligt mer attraktiva för en köpare? Det kan handla om ren och skär lyx: bostaden har extravaganser som är tilltalande och som man gärna vill ha i sitt eget hem - ett nyrenoverat badrum, ett kök med exklusiva lösningar och kanske en pool i trädgården.

Det kan även handla om att en bostadsrätt har en väldigt låg avgift. Den punkten är intressant då en lägre avgift ofta är att föredra. I tider då räntan är låg - som nu - så bryr sig många mindre om hyresavgiften. Stiger räntan så kommer kostnaden dock att öka markant för amorteringen - där är en lägre avgift en trygghet.

Läget på bostaden spelar naturligtvis också roll. Det finns en anledning till att bostäder innanför tullarna eller i populära närförorter - Årsta, Aspudden och Gröndal - kostar mer pengar.

Det vi ska titta närmare på - det gäller dock energi och uppvärmning. Vi ger ett exempel på detta där vi säger att du står mellan att buda på två stycken objekt i- villor - i Stockholm. Den ena har bergvärme som uppvärmning och den andra värms upp av en oljepanna. Här är anledningen till varför du ska välja huset med bergvärme: du kommer att spara runt 80% i uppvärmningskostnad - varje år - jämfört med oljepannan.

Dessutom så är bergvärme en grön energikälla som släpper ifrån sig avsevärt mycket mindre mängder av koldioxid. Billigt och miljövänligt, ett väldigt bra val.

En mäklare bör trycka på energi och uppvärmning

Det som är talande är att många mäklare inte vet vikten av detta. Lite pliktskyldigt så skriver man bergvärme i prospektet och fokuserar hellre på andra detaljer - öppen spis, utsikt, altan, närhet till skog, tunnelbana och så vidare. Viktiga saker - men om man ställer dessa mot den billiga kostnaden så är valet, anser vi, för många självklart.

Ett trivsamt hus med låga omkostnader slår en öppen spis eller en närhet till skogen alla dagar i veckan. Många av de saker som en mäklare trycker på kan också byggas på egen hand - för pengar man sparar in på energi.

Därför anser vi dels att många mäklare i Stockholm säljer objekt under fel, så att säga, sökord och dels så anser vi att många spekulanter går in i bostadsaffärer med fel fokus. Kan en fast kostnad vara lägre - för exempelvis hyra eller uppvärmning - så är det pengar rakt ner i fickan.

Med dagens låga räntenivå så kanske det inte är någon fara att förköpa sig och maximera det lånelöfte man fått av banken. Men, vad händer den dag då räntan stiger? Sök aktivt efter objekt med billigare kostnader och lägre uppvärmning. Det tjänar du på i längden.

Här finns en etablerad mäklare i Stockholm du kan vända dig till för att få råd.

← Äldre inlägg

Bergvärme är ett bra sätt att sänka energikostnaderna