Sänk energikostnaderna med hjälp av solceller

Med hjälp av solceller kan man sänka sina egna energikostnader och samtidigt göra gott för miljön. Solceller kan även bidra till att göra fastigheten mer attraktiv och höja värdet på den.

Med hjälp av solceller på taket kan man enkelt producera sin egen el och även sälja den el man inte själv gör av med vidare till det ordinarie elnätet. Många som väljer att installera solceller vill göra gott för miljön men även sänka sina egna energikostnader.

Vissa väljer även att installera solceller för att kunna använda elen de producerar till att driva bergvärmepumpen, så att den på så vis blir helt grön. Även om det kostar en hel del att investera i solceller är det en investering som lönar sig och som man relativt snabbt får igen tack vare de sänkta energikostnaderna. Men även för att den också höjer värdet på fastigheten.

Nyttja solcellsbidraget och spara pengar

Funderar man på att installera solceller på en fastighet ska man ta in offerter från några olika leverantörer och jämföra priser. Tyvärr finns det också en hel del oseriösa aktörer och man ska därför vara noga med att be om referenser och att även kontakta dessa och ställa frågor.

Men man måste även göra en del research och jämföra olika solpaneler med varandra och se vilka för- och nackdelar de har. Som privatperson kan man även ta del av vissa bidrag vid installation av solceller, på både material- och arbetskostnader. Aktuell information och regler för bidraget hittar man på Skatteverkets hemsida. Läs mer om solceller på denna hemsida: solcelleruppsala.net

17 May 2021

Bergvärme är ett bra sätt att sänka energikostnaderna