Blogg

Sida 3

Så sparar du uppvärmningsenergin

30 dec 2017

Har du höga kostnader när det kommer till uppvärmning av ditt hus? Särskilt så här års är det en hel del husägare som sliter sitt hår i förtvivlan över höga uppvärmningskostnader. Kanske dags att se över hur du kan spara på den? Ett av de säkraste sätten att spara energi när det kommer till uppvärmning är att isolera huset eller lägenheten. Att isolera huset kan man göra på olika sätt. Antingen förstärker man fasaden med ett lager träpaneler, eller tegelplattor. Eller så lägger man en helt ny fasad i ett annat material. Det finns enkla tegelpannor som man kan hänga på ställningar som är lätta att montera själv. På det sättet förstärker du fasaden och isolerar huset.

Isolera huset

Ett annat sätt att isolera huset på är att bygga tjockare innerväggar, men det ska man absolut inte göra på egen hand. Ska det göras på rätt sätt, ska det byggas in luftspalt och bärande väggar ska man inte röra heller.

Installera tre-glas-fönster

Ett tredje sätt att isolera huset är att installera andra fönster, antingen byta ut de du har eller installera ett tredje lager fönster. Det är ett av de mest effektiva sätten att isolera huset på. Du kommer att märka energibesparingar genast.

Anlita en professionell snickare

Ska du göra något av detta är det bästa att anlita en professionell snickare för detta grannlaga arbete. Med det nuvarande ROT-avdraget får du ner kostnaderna så gott som till hälften. Ju fler som äger huset, eller lägenheten desto lägre blir kostnaden eftersom alla ägare kan göra egna ROT-avdrag på det utförda arbetet.

Vill du inte installera tre-glas-fönster kan du alltid hänga upp tjocka gardiner som hjälper till att isolera fönstren och som inte släpper in den kalla luften från dragiga fönster, och tvärtom, som inte släpper ut den varma luften genom fönstren.

Du kan byta energileverantör

Varför inte installera egna solpaneler och bli din egen energileverantör? Kostnaderna på solpaneler har sjunkit drastiskt den senaste tiden, vilket har gjort det möjligtt för privatpersoner att satsa på solenergi. Då ackumuleras solenergin i en ackumulator som i sin tur är kopplad till en luftvärmepump. Har du energiöverlopp kan du sända den till dina grannar som kan få av din överloppsenergi.

Att skaffa solpaneler och luftvärmepump till din bostad kan ge relativt höga initiala kostnader men sänker de totala kostnaderna i det långa loppet. Dessutom bidrar du till en miljö som inte slösar på jordens resurser. Vi behöver alla bli självständiga energiproducenter.

Kika på denna site om du är i behov av en snickare i Stockholm.

Hög uppvärmningskostnad? Kolla hur dina fönster ser ut

23 dec 2017

Väldigt många husägare betalar mer pengar än vad de borde göra för sin uppvärmning. Det första steget här är att se över vilka alternativ som finns. Kan man byta till exempelvis bergvärme så kan man tjäna upp till 80% årligen sett till uppvärmningskostnader. Ett bra alternativ, som dock kostar lite pengar.

Man brukar räkna med att bergvärme kostar ungefär 100 000 kronor - där allt från borrning, köp av värmepump samt installation räknas in. Dyrt, men som sagt - en investering på sikt. Bergvärme betalar ofta av sig på ungefär tio år och då kan man som husägare i exempelvis Stockholm börja räkna hem pengarna.

“ Ett hus som släpper in kall luft och låter varm luft sippra ut blir aldrig kostnadseffektivt. Oavsett om man har bergvärme, fjärrvärme eller värme från marken. Fönstren är ofta boven i dramat “

Dock: det spelar ingen roll vilken typ av energibrunn man har om inte huset i fråga är tätt. Ett hus i Stockholm som läcker ut varm luft och släpper in kall sådan blir ändå aldrig kostnadseffektivt. I de flesta fall så finns det en gemensam nämnare i den frågan och detta i form av att fönstren inte längre håller den standard som krävs.

Att fönstren slits är inte så konstigt. De utsätts för samma naturliga åverkan som fasaden och taket. Dessutom så är de sämre isolerade än vad exempelvis väggarna är. Därför är det också troligt att en hög uppvärmningskostnad går att spåra till vilken kvalitet fönstren på huset håller. Är de slitna så är det också dags att agera - genom en fönsterrenovering.

Anlita ett företag för en fönsterrenovering i Stockholm

I många fall så är en fönsterrenovering möjligt att göra. I andra fall så är fönstren så pass illa däran att ett byte måste ske. Det som är fördelen med att slippa byta fönstren och snarare göra en fönsterrenovering är att det dels blir betydligt mycket billigare.

En fönsterrenovering kostar, helt enkelt, avsevärt mindre pengar än vad ett renodlat byte gör. Oavsett om man bor i Stockholm eller i någon annan svensk stad.  Dessutom så kan man ytterligare sänka priset genom att använda rot-avdraget och dra av 30% av den totala arbetskostnaden för företaget man anlitar. Här kan du läsa om olika typer av fönster.

“ En viktig fråga och en fördel med fönsterrenovering gäller det genuina och charmiga med ditt hus. Äldre träfönster tillför det lilla extra som man inte får hos den nya, modernare modellerna “

Vi skulle även vilja trycka på tre andra punkter till varför en fönsterrenovering är att föredra.

 • Charmen bibehålls. Nya fönster känns ofta konstlade och plastiga; något som gör att de blir svåra att anpassa till exempelvis ett trähus. En fönsterrenovering gör att huset behåller sin naturliga charm.
 • De blir som nya. Det är fullt möjligt att uppgradera själva glaset till ett energiglas - som är bättre isolerat - vid en fönsterrenovering.


Miljön tar mindre skada: Genom en fönsterrenovering så påverkas inte miljön på samma sätt som vid ett byte - där man måste räkna in tillverkningsprocessen.

Kontroll av ventilationssystem – OVK

12 dec 2017

Obligatorisk VentilationsKontroll, förkortat OVK, är en lagstadgad åtgärd i Sverige sedan 1992 och syftar till att säkerställa god ventilation i flerfamiljshus och offentliga miljöer. OVK-besiktning skall utföras vid varje nybygge eller innan ett nytt ventilationssystem tas i bruk. I flerfamiljshus med både från- och tilluft eller FTX-system (från- och tilluft med värmeåtervinning) samt i offentliga miljöer som skolor, vårdinrättningar och kontor skall sedan OVK-besiktning genomföras vart tredje år. I flerbostadshus och offentliga lokaler med frånluftsventilation eller självdragsventilation sker i stället en besiktning vart sjätte år, och i en- eller tvåbostadshus behöver inte OVK genomföras mer än innan ventilationssystemet först tas i bruk.

Bakgrund

1991 när riksdagen tog beslutet om OVK-besiktning var dålig inomhusmiljö vanlig i Sverige och många ventilationssystem fungerade så dåligt att de innebar en risk för människors hälsa. I Sverige spenderar vi så mycket som 90% av vår tid inomhus och vikten av en god inomhusmiljö kan inte nog understrykas. OVK-besiktning är en del i ett större samlat grepp som riksdagen tagit kring God Bebyggd Miljö, ett miljökvalitetsmål som syftar till att höja boendekvaliteten i städer och tätorter där man både tittar på vägnät, parker och rekreationsområden, inomhusmiljö och mycket annat.

Hur går det till?

Som fastighetsägare är man ansvarig för husets inomhusklimat och för att se till att ventilationssystemet kontrolleras av en fackman. Det finns många firmor som erbjuder OVK-besiktning, som alltid ska utföras av en certifierad kontrollant. Det finns två typer av certifikat, N och K. N står för normal och K för Kvalificerad. Kontrollant med N-behörighet får utföra besiktning i hus med självdrag eller frånluft och en K-behörig kontrollant får besiktiga alla typer av ventilationssystem.

Besiktningen sker genom mätningar vid alla ventilationspunkter och besiktningsmannen kontrollerar att luftflödet är på en bra nivå. Om det finns några problem gör kontrollanten en anteckning i ett protokoll och efter besiktningen får fastighetsägaren ta del av protokollet och se vad som eventuellt måste åtgärdas. Om felet är allvarligt och måste åtgärdas inom sex månader är det markerat med en tvåa. En etta innebär att felet måste vara åtgärdat innan nästa besiktning och en nolla betyder att inget fel påträffats.

Fel och förbättringar

Kontrollanten ger också tips på hur ventilationen kan förbättras, även om inga direkta fel påträffats. Man gör besiktningen utifrån de krav som fanns när ventilationssystemet först togs i bruk. En godkänd OVK-besiktning innebär alltså inte automatiskt att huset har bästa möjliga ventilationssystem utan bara att det fungerar som det är tänkt att göra.

I varje flerfamiljshus eller offentlig lokal måste ett intyg om OVK sitta väl synligt, exempelvis i entrén. Detta intyg fås om inga fel påträffats vid besiktningen, eller när de påvisade felen är åtgärdade. Om fastighetsägaren inte åtgärdar problem med ventilationen inom utsatt tid kan han dömas att betala vite till kommunen.

OVK-firma

Som fastighetsägare kan man låta sin förvaltare ordna med OVK-besiktning, eller så kan man vända sig till en firma med certifierade kontrollanter. Även om det inte är dags för kontroll kan man som fastighetsägare vända sig till en OVK-firma för att få hjälp och tips kring ventilationen och kanske få rekommendationer på vilket ventilationssystem som skulle passa bäst till fastigheten.

Naturliga värmekällor

27 okt 2017

Det kan tyckas märkligt att det skulle gå att värma upp ett hus i Stockholm, med sina långa vintrar och tidvis svala somrar, med hjälp av den lilla solenergi som finns i luften eller lagrad i jord, berg och vatten. Men det går, och det är möjligt tack vare en apparat som kallas värmepump. Hur en värmepump fungerar tar ett tag att förklara och vi ska inte gå in i detalj på det här, men kort kan sägas att en värmepump tar den lilla värme som tagits upp från värmekällan (jorden eller vattnet exempelvis) och växlar upp den via ett effektivt kompressorsystem. Den avger sedan värme till husets. Värmepumpen installeras i huset, till exempel där oljepannan stått. Den drivs med en liten mängd el och den kan sänka dina energikostnader rejält. Billigast och effektivast blir det med bergvärme, men i Stockholm fungerar alla alternativen, lite beroende på hur och var du bor. Vi ska här ta en titt på de olika naturliga värmekällor man kan använda sig av.

Bergvärme

Bergvärme är den effektivaste och i Stockholm populäraste tekniken för naturvärme. Anledningen är helt enkelt att vi har en berggrund i Stockholm som lämpar sig bra för bergvärme. Berggrunden ligger nära jordytan och den håller en jämn och stabil temperatur på mellan 6 och 7ºC. När man vill utvinna energi ur berggrunden borrar man ett djupt hål rakt ner till berget, oftast ca 100 meter ner. Hålets diameter är inte mer än ca 14 cm. Därefter leder man ner en kollektorslinga i berget som samlar upp den lilla värme som finns och leder den upp till värmepumpen.

Den initiala kostnaden för bergvärme är relativt hög, men det går fort och man kan sänka sina energikostnader över tid med upp till 80%. Det går bra att borra för bergvärme vartsomhelst i Stockholm, till och med i innerstaden, men det behövs tillstånd från kommunen.

Du hittar mer info om bergvärme på denna sida: http://www.bergvarmestockholm.com.

Jordvärme

Jordvärme använder sig också av värme lagrad i marken, men betydligt närmare ytan. För att utvinna värme ur jorden lägger man en kollektorslinga ca en meter ner i ett mönster över hela tomten. Här behövs i motsats till bergvärme en stor tomt, eftersom slingan måste ledas en lång bit under jorden.

Även för jordvärme krävs tillstånd från kommunen, och installationskostnaden är hög, men dina energikostnader sänks så snart du tagit systemet i drift.

Sjövärme

Om du bor nära en sjö eller vattendrag kan du lägga kollektorslingan på sjöbotten, där den hålls på plats av tyngder. Sjövärme är nästan lika effektivt som bergvärme, men kräver såklart att man har tillgång till en sjö. Det krävs också en del förebyggande grävning för att förhindra frysskador på kollektorslingan.

Luftvärme

Det finns tre typer av teknik för att utvinna värme ur luften. Den vanligaste och enklaste heter luft/luft och består i att ta luft utifrån, värma upp den och blåsa ut den i huset. Det ger en något ojämn värmefördelning i huset eftersom varmluften bara kommer från ett ställe. Det är därför viktigt att huset inte är för stort och att luftgenomströmningen är god.

En luft/vattenpump leder istället luftvärmen till ett vattenburet värmesystem med radiatorer och ger en jämn värmeförsörjning till hela huset.

En tredje variant är frånluftsvärmepumpar, som utvinner den uppvärmda och använda luften som är på väg ut från huset och återvinner värmen från den. En frånluftsvärmepump är dock inte tillräcklig för att värma upp ett hus på egen hand, men som kompletterande värmekälla fungerar den utmärkt.

Luftvärme kräver varken att man borrar eller gräver, men i gengäld ger en ett ojämnt resultat baserat på utetemperaturen.

Minska er energiförbrukning genom en ny varmvattenberedare

27 sep 2017

Det finns vissa saker som vi tar för givna i våra hem och som vi nästan aldrig tänker på. Det kan här handla om att att du trycker på en knapp och att du förväntar dig att en lampa tänds. Likväl så kan det handla om att du tar upp en fjärrkontroll i syfte att slå på din tv, din stereo eller någon annan typ av maskin. Elektricitet och husets elsystem tänker vi sällan på; vi förväntar oss att allting fungerar som det ska och betalar glatt räkningen den dagen denna simper ner i brevlådan.

Detsamma gäller vattnet. Vi ska kunna ställa oss i duschen i en behaglig temperatur och vi vill kunna spola till dess att vattnet är kallt nog för att dricka. En lyx som lätt kan bli rena slöseriet. Ser man till vår vattenförbrukning samt hur denna påverkar kostnaden för vår energi så finns det nämligen många kronor att spara.

Många hushåll i Sverige eldar för kråkorna då det kommer till sitt vatten och vilken typ av varmvattenberedare de har installerade. Man kan säga att en äldre varmvattenberedare i många fall drar rena förluster till hushållet; en normal familj brukar ligga på ungefär 3500-6500 kWh per år för varmvatten – en äldre varmvattenberedare ger ungefär 25% förlust där energin enbart försvinner. Läge för många att köpa en ny varmvattenberedare således – frågan är bara hur man ska tänka här? Ja, det finns några nycklar i att välja rätt och vi tänkte sammanfatta dessa i några punkter som ser ut enligt följande:

 • Rätt storlek. Det finns en klar skillnad mellan hur mycket vatten en familj tror sig göra av med och hur mycket man faktiskt gör av med. Många tror sig ligga på en lägre nivå än vad man i själva verket gör. Vårt råd är att du väljer en lite större varmvattenberedare än vad du tror. Det bästa är dock att försöka ändra de ovanor ni har och som gör att varmvattnet går till spillo.
 • Rätt vatten: Hur vattnet ser ut där ni bor påverkar också vilken typ av varmvattenberedare ni ska välja. Här råder vi er att kontakta ett företag för att mäta exempelvis saltnivån, hur surt vattnet är samt hur mycket kolsyre, kalk och klorid som finns i det. Behållaren ska du anpassa efter det resultat som ges och här brukar exempelvis rostfira behållare eller emaljerade sådana finnas att välja på. Även vattnets hårdhet påverkar ditt val av varmvattenberedare.
 • Din nya varmvattenberedare måste installeras av behörig personal och är ingen som du själv får utföra. Tjänsten är dock rot-berättigad och det innebär att du kan dra av 30% av den totala arbetskostnaden på din deklaration.

Mer information om varmvattenberedare finns här: http://www.varmvattenberedare.biz/.

Är bergvärme en bra investering?

14 sep 2017

Uppvärmningskostnaden för ett hus är något som många husägare rynkar på pannan åt. Det vill säga; man får en räkning och tycker att denna är oskäligt hög och där man i och med detta också funderar på att byta. Något som i många fall också är att rekommendera; att ha exempelvis ett vattenburet värmesystem är något som kostar väldigt mycket pengar och där en alternativ lösning ofta lönar sig ganska rejält.

Tar man som exempel på detta en vanlig husägare i Stockholm – som säkerligen betalat närmare fem miljoner för sitt hus och således har all anledning att sänka sina kostnader – så kan ett byte till bergvärme spara in närmare 80% av den totala energikostnaden – årligen. Att spara så mycket pengar gör att frågan som följer blir oundvikligt att ställa och denna enligt följande: varför har inte alla hus i Stockholm bergvärme som energikälla?

Jo, av två stycken anledningar. Alla har inte förutsättningarna. Just bergvärme kräver nämligen att det finns berg i anslutning till huset – åtminstone inom en radie av 50 meter från markytan – och det är det många som inte har.

Bergvärme är en investering i Stockholm

Som anledning nummer två – och här kan vi säga att du bor i Stockholm och har förutsättningar för bergvärme – så fungerar den höga prislappen för bergvärme ofta i ett avskräckande syfte. Det vill säga; nämner man den summa som det kostar för att installera bergvärme så drar sig många ur en affär – trots att man kan spara in så mycket pengar varje år.

Kostnaden för bergvärme är nämligen något som ligger mellan 100-150.000 kronor och som nästan uteslutande beror på hur djupt man måste borra. Ibland så kan installationen vara billigare och ibland så kan den vara dyrare – men att det är ett högt pris; det råder det inga tvivel om.

Rådet här är att man försöker att se denna kostnad som en ren investering snarare än en kostnad; det kanske rör sig om tio år innan man går jämnt upp och efter detta så tjänar man enbart pengar på att ha bergvärme. I Stockholm så kan man dessutom se att en investering i bergvärme även kan löna sig rejält även om man inte skulle bo kvar i sitt hus i dessa tio år.

Vid en försäljning så kommer nämligen spekulanter i många fall vara beredd att betala mer pengar för ett hus med installerad bergvärme än för ett hus med exempelvis vattenburen sådan och det är ytterligare en morot som talar för ett byte.

Kort sagt; kan man bortse från den höga, initiala kostnaden för bergvärme så finns det i de flesta fall en rejäl bonus att hämta i slutändan.

Varför ser VVS-montörernas arbetsmarknad så bra ut?

6 sep 2017

Hur ser arbetsmarknaden ut inom VVS? Idag är VVS-montörer hett eftertraktade på arbetsmarknaden. Det byggs som aldrig förr, särskilt i större städer som Göteborg, Stockholm och Malmö. Faktum är att Malmö för tillfället har rekordmånga nyproducerade bostadsrätter inom stadsgränserna. Samtidigt behöver byggen och deras rör underhållning. Allt som allt gynnas de som arbetar med VVS och de som planerar att börja med det.

Stark byggkonjunktur

Under förra året byggdes nästan 65 000 lägenheter. Visserligen kommer produktionen att minska med några tusen under nästkommande år, men byggandet får ändå anses gå i hög fart. Som nämnt i inledningen är det framförallt i storstäderna, så som Malmö, Stockholm och Göteborg, som det byggs mest i. Allt det här samtidigt som allt färre utbildas inom VVS. Många yrkesgrupper inom byggbranschen lider utav brist på kompetent personal. Förutom hantverkare är det även stor brist på platschefer och arbetsledare.

Utbildas för få

Enligt Arbetsförmedlingen finns det ungefär 19 000 anställda inom VVS i Sverige. Det här är, med tanke på den starka byggkonjunkturen, alldeles för få. Enligt samma myndighet råder det ”Mycket liten” konkurrens om arbeten i stort sett i nästan hela landet. De enda undantagen är Jämtlands och Gotlands län, där det råder ”Liten” konkurrens, snarare än mycket liten.

Den som utbildar sig och avklarar sin lärlingsperiod kommer med största sannolikhet att gå en ljus framtid till mötes. Detta även om man bor i Jämtland och Gotland, som har en liten högre konkurrens om jobben. Jobbar man inom VVS kan man i stort sett hitta anställning över hela landet, oavsett om det är i Malmö, Stockholm eller Göteborg man vil jobba och bo i.

Förmågor anställda inom VVS bör ha

Som ovan nämnt möter den som utbildar sig inom VVS en god arbetsmarknad när yrkesexamen har avlagts. Väl i arbetslivet inom VVS finns det dock en del förmågor som är bra att utveckla, om man inte redan bemästrar dem. Till exempel bör någon som jobbar inom VVS ha, eller utveckla, dessa egenskaper:

 • Självständighet. Som VVS arbetar man ibland, eller ofta, ensam. Beroende på arbetsplats och kund kan det antingen vara mer vanligt eller ovanligt att man gör det. För att kunna arbeta på egen hand gäller det att kunna ta väl avvägda beslut.
 • Sociala förmågor. Både ute hos privatkunder och företagskunder sätter arbetsgivare ett stort värde i att VVS-montörerna har viss social förmåga.
 • Händighet. VVS-montör är ett hantverkaryrke och görs bäst av en utförare som har en fallenhet för hantverkaryrket.

Hur jobbar en elektriker i Uppsala?

30 aug 2017

Uppsala är en stad på kraftig uppåtgående – både gällande befolkning och i hur man bygger. Gällande befolkningen så ser man en stabil ökning och Uppsala har alltid ett väldigt stadigt flöde av unga studenter som söker sig till stadens universitet men skillnaden är att dessa i en allt större utsträckning numera väljer att stanna kvar. Detta har medfört att Uppsala även växer till ytan och att man måste bygga nytt för att motsvara ekvationen gällande bostäder kontra personer.

Som hantverkare är detta en guldgruva där man hela tiden ser att nya jobb kommer in och att man dessutom får en stor variation på dessa. Tar man elektriker som exempel så kan en sådan ena dagen jobba med att renovera ett hus och dra el där för att sedan dagen efter infinna sig vid ett större bygge av lägenheter där el måste installeras.

Detta gör att en elektriker i Uppsala hela tiden möts av nya utmaningar och kan känna att hans jobb både blir roligt och framförallt absolut nödvändigt. Detsamma gäller naturligtvis andra personer som är verksamma inom hantverkarbranschen dit vi kan räkna in snickare, målare och grovarbetare. Genom att hela staden växer så skapas det en positiv trend som rinner över på gräsrotsnivå där allt ifrån butiksbiträden till elektriker får en chans att ta del av expansionen – något som alltså sker just nu i Uppsala.

Tidigare har man sett att exempelvis Stockholm, Göteborg och Malmö haft – och har – sådana trender och nu har alltså turen kommit till Uppsala och vilken nästa stad i ordningen blir får framtiden utvisa. Umeå, Linköping eller Sundsvall spelar ingen roll men klart står i alla fall att även de hantverkare som finns där kommer att få dra nytta av det då den dagen kommer – precis som alltså en elektriker i Uppsala får göra nu.

Dra nytta av konkurrensen och få tag på en billig elektriker i Uppsala

Just denna expansion som just nu sker i Uppsala gör att allt fler företag vågar starta och att exempelvis en elektriker som är verksam på en större firma kanske hellre ser till att starta eget än att jobba kvar. Det blir lite Klondyke-känsla över allting och som privatperson har man här en klar fördel då det handlar om att förhandla fram ett bra pris. Hur går man då tillväga? Ja, man kontaktar helt enkelt så många elektriker som möjligt och försöker på så sätt pressa priset nedåt genom att jämföra de offerter man fått in.

Dock – här ska man absolut inte förväxla ett billigt pris med kvaliteten på arbetet – betalar man för lite så finns det ju alltid en uppenbar risk att man råkar ut för en dålig elektriker som bara är ute efter att tjäna snabba pengar. Tyvärr har detta blivit ett ganska vanligt problem bland hantverkare i Uppsala och om man anlitar en dålig elektriker så kan ju detta få direkt katastrofala följder i form av bränder. Betala alltså hellre lite mer för en välrenommerad elektriker än för en billig utan referenser.

Ska du renovera en lägenhet i Stockholm?

25 aug 2017

Om du ska renovera en lägenhet i Stockholm kanske du redan har fixat med budget, elektriker, VVS-montörer och annat som krävs för att projektet ska bli lyckat. Om det utförs väl är en lägenhetsrenovering ofta en mycket bra investering. Förutom att det betalar sig i ett ökat värde på bostaden, kommer du också att trivas mycket bättre i den. Att komma hem till ett fräscht hem är såklart roligare än att komma hem till ett tråkigt hem, oavsett om man bor i Stockholm eller någon annan stad.

Potentiellt hög värdeökning

Med tanke på hur Stockholms bostadsmarknad ser ut i dagsläget finns det potentiellt stora vinster att göra med en renovering. Det gäller dock att renoveringen utförs på ett bra sätt och som passar mångas smak. Väljer du att göra något säreget kanske det inte finns särskilt många som uppskattar det. Om värdet ska öka krävs också att köpare är villiga att betala mer.

Det gäller också att det utförs rätt rent praktiskt. Till exempel bör du anlita en elektriker för att dra elen om du själv inte råkar vara behörig. Om jobbet inte är fackmannamässigt utfört kan det visa sig vid undersökning, och då riskerar priset att sänkas en hel del. Det är dock inte främst med värdeökningen i åtanke som arbetet bör skötas av en behörig elektriker – det kan vara rent av livsfarligt att försöka sig på det själv.

Anlita hantverkare

Som nämnt ovan bör elen dras av en elektriker. Samma gäller med rören, som bör läggas av en behörig VVS-montör. Förutom att det kan vara livsfarligt att inte anlita en elektriker, och att lägenheten kanske inte ökar så mycket värde som den skulle kunna göra, kan du ha problem att få ut pengar från försäkringen om något händer medan du bor där.  

Att hitta en VVS-montör eller elektriker i Stockholm är vanligen inga problem. Stockholm är en stor stad och bjuder således på ett stort utbud vad gäller dessa typer av tjänster.

Dock gäller det att se upp för oseriösa aktörer. Stockholm är så pass stort att det finns utrymme för bedragare att gömma sig och hitta nya kunder att arbeta hos, vilket kanske inte skulle vara möjligt i en mindre stad. I mindre städer har man ofta bättre koll på de aktörer som är verksamma i området. För att undvika detta är det bäst att kolla upp firmorna så noga som möjligt innan man bestämmer sig för att anlita någon av dem.

Här kan du hitta en professionell elektriker: www.elektrikerstockholm.nu

 

Energitips för att spara pengar åt er BRF

10 aug 2017

Som styrelsemedlem i exempelvis en bostadsrättsförening så har man ett ansvar i att förvalta sina medlemmars pengar på bästa sätt. Detta är ofta en uppgift som man i sin tur lägger ut på entreprenad och anlitar ett externt företag som sköter om sin tekniska förvaltning och detta gör man av en enkel anledning. Medlemmar i en styrelse till en bostadsrättsförening har nämligen andra jobb vid sidan av och har ofta ingen utbildning i vare sig ekonomi eller i hur man på bästa sätt sköter om fastigheter – något som alltså gör att man använder sig av extern hjälp då det handlar om skötsel samt planering om framtida investeringar.

Just då det kommer till det sistnämnda så är denna punkt oerhört viktig och det gäller verkligen att det företag man anlitat för sin tekniska förvaltning tar sitt jobb på största allvar; här finns det nämligen väldigt mycket pengar att spara. Om vi nedan radar upp några punkter som företag inom teknisk förvaltning brukar föreslå i jakt på en bättre ekonomi så kanske det blir lite enklare för dig som styrelsemedlem att följa – det vill säga; dessa punkter kan du själv poängtera och peka ut för det företag som sköter er tekniska förvaltning.

 • Något som de flesta BRF:er kommer att behöver göra någon gång. Att byta ut rör och ledningar är ett omfattande arbete, men det är värt det. Belöningen är nya duschar/toaletter som sparar energi samt att uppgraderingen av badrummet höjer värdet på fastigheterna rejält.
 • Byt fastighetsvärmepump. Här har vi den stora anledningen till att många föreningar har dålig ekonomi. Genom att byta fastighetsvärmepump och kanske förlita sig på exempelvis bergvärme som energikälla så kan man spara ofantligt mycket pengar. Visst; en ny fastighetsvärmepump kostar mycket pengar – initialt dock; efter några år kommer er förening att tjäna väldigt mycket. En fastighetsvärmepump ska således ses som en investering som verkligen kommer att bära frukt i framtiden.
 • Byt tak. Många tak håller sämre skick än vad man tror och detta kan på sikt medföra dyra vattenskador som verkligen riskerar hela föreningens ekonomi. Dessutom är dåliga tak en anledning till att energiförbrukningen är hög i ett hus. Kall luft kommer hela tiden in samtidigt som den varma luften från fastigheten läcker ut. En ohållbar ekvation som måste lösas. Nya tak och en ny fastighetsvärmepump kan vara två stycken – kostsamma förvisso – investeringar som verkligen kan spara pengar och höja värdet på era fastigheter.

Genom att påpeka dessa tre punkter för det företag man anlitat för sin tekniska förvaltning så finns det pengar att hämta. Detta bör dock skötas ganska snyggt och man ska i första hand lita på att det företag man anlitat också vet vad de gör och redan har koll på dessa frågor. De hör nämligen till baskunskapen i hur man förvaltar.

En elektriker är inte bara en elektriker

6 jul 2017

Termen ”elektriker” omfattar flera olika yrken inom området. Att arbeta som elektriker kan innebär att man till exempel jobbar med installationer, service, inom industrier eller som elmontör. Den sistnämnda är en elektriker, inom något område, som gjort lärlingstid men som ännu inte åtnjuter full lön.

Generellt sett ser arbetsmarknaden god ut för elektriker, oavsett vilket typ område man väljer att rikta in sig mot. Något som bidrar till de många arbetstillfällena är den starka byggkonjunkturen, där städer som Stockholm kanske utmärker sig särskilt. Självklart är det dock inte bara i Stockholm som bostäder byggs (och el behövs dras) – en utbildad elektriker har goda möjligheter till jobb i de allra flesta delarna av landet.

Installationselektriker

Installationselektriker är kanske den grupp som påverkats mest av den starka byggkonjunkturen. Det är dem som arbetar vid nybyggnationer, vare sig det gäller bostäder, gallerior eller kontorsbyggnader. För installationselektriker finns särskilt mycket jobb i storstäder, där Stockholm (som nämnt i inledningen) kanske utmärker sig allra mest.

Jobbet som installationselektriker kan vara ganska påfrestande. Det kan ofta upplevas som rörigt och utförs inte sällan i trånga utrymmen och på höga höjder. En av de stora arbetsuppgifterna är att dra kablarna i bygget, men installationselektriker kan också ansvara för att montera in el-centraler där strömmen ska tas emot.

När bygget börjar bli färdigställt arbetar de med att sätta in eluttag, strömbrytare och med att montera belysningen. De krav som ställs på en installationselektriker är bland annat noggrannhet och en god förmåga att ta självständiga beslut.

Läs mer på www.elektrikerstockholm.biz.

Serviceelektriker

Serviceelektriker arbetar i huvudsak med ombyggnader, felsökningar och reparationer av elanläggningar. Det är ofta dessa elektriker som åker ut till privatpersoner när det finns något elfel i hemmet. En serviceelektriker arbetar dock givetvis inte uteslutande hos privatpersoner. Det är också vanligt att de åker ut och felsöker och reparerar i industrier och kontorsbyggnader.

I likhet med installationselektriker gör även serviceelektriker ibland installationer. Dock är de i nästan alla fall betydligt mindre, och är heller inte lika omfattande. Dessa installationer kan till exempel vara att dra kablar (i en mindre omfattning), montera strömbrytare och installera vitvaror av olika slag.

Industrielektriker

I många fall är en industrielektriker anställd på el-avdelningen i ett större bolag, men kan också vara en del av mindre firma som har kunder inom industrin. En industrielektriker arbetar med både låg- och högspänning i arbetsuppgifter som huvudsakligen berör underhåll och reparationer av olika industrianläggningar.

Framtidsutsikter

Som nämnt i inledningen av den här texten går man som elektriker en ljus arbetsmarknad till mötes. Främst kan den höga efterfrågan på kompetens härledas till den starka byggkonjunkturen där, som tidigare nämnt, Stockholm utmärker sig särskilt mycket.

Det är dock inte bara i Stockholm det råder bostadsbrist. Faktum är att det råder problem för personer att hitta bostäder på nästan alla håll i landet. Byggföretagen ser i dagsläget positivt på framtiden – vilket bidrar till att även elektriker kan känna sig trygga. Därtill kommer det alltid finnas bostäder och därmed också ett behov av serviceelektriker som kommer för att felsöka, reparera och underhålla.

Solpaneler Stockholm

7 jan 2017

Ingen värme är så skön som den du skapat själv med hjälp av solen. Med solpaneler i Stockholm kan du låta huvudstadens sol värma upp hela villan. Den som inte testat kan ha svårt att tro att det fungerar så bra som det gär, men i dag är solpaneler välbeprövade. Även norrlänningar värmer upp sina hus med hjälp av solpaneler fast de i norra landsänden har betydligt kärvare vinterväder och mycket mindre sol än Stockholms villaägare under vinterhalvåret.

Alla villor har sina egna unika förutsättningar att utgå ifrån. Solenergi handlar förstås om att solens strålar ska kunna nå ditt hus, desto mer sol desto lättare blir det att ta vara på solenergin. För ju mer solljus som träffar solpanelens solceller ju bättre blir energin. Det spelar naturligtvis roll i vilket väderstreck ditt hus står, om det är skog eller bebyggelse runt ditt hus så att stora delar av det skuggas. Men mycket går att lösa genom att placera solpanelerna på ett smart sätt. Företag som arbetar med att sätta upp solpaneler i Stockholm har sett det mesta och är vana att hitta kloka lösningar så att solen får värma upp din villa, var och hur den än står. Det mesta går att fixa!

Du som planerar att sätta upp solpaneler i Stockholm kan be att få rådgivning och en offert från företag som har kunskap på området. Det brukar gå till så att du får berätta lite om husläget, hur stort ditt tak är, vilken typ av tak det är,  i vilket väderstreck huset står och annat som kan ligga till grund för en bra offert. De behov du har av solenergi ska naturligtvis också styra. Sedan får du i regel förslag från företaget om vilken storlek på solpanelerna som passar ditt tak. Här får du också möjlighet att diskutera priser och kvalitet. En del firmor har kontakt med tillverkare av solpaneler och kan beställa specialmått om du behöver det.

Ta hjälp av proffs på solenergi

I dag finns många möjligheter att skaffa ett stort enhetligt solcellssystem utifrån de behov som du själv har. Be att få råd och hjälp av en kunnig företagare som kan branschen. Då visar det sig kanske att du kan lösa mycket mer av till exempel uppvärmningen i ditt hem än vad du trott.

När du anlitar ett företag som installerar solpaneler i Stockholm ska du se till att du känner dig säker. Kom överens om hur lång tid installationen tar så du kan vara hemma då. Det tar i regel några timmar. Då hinner du lära dig en hel del om det system som ska värma ditt hus och du har möjlighet att ställa frågor under tiden. Det är viktigt att du själv vet hur solpanelerna fungerar och behärskar det system som du har i ditt eget hem. Det mesta sköter sig själv, men det är bra att själv ha satt sig in i vilka funktioner som nu styr hemmets uppvärmning med solenergi så att du kan anpassa resten av huset utifrån den kunskapen.

 

Spara energi med PVC-fönster

1 dec 2016

Att byta fönster är något du inte ska göra särskilt många gånger under ett liv. Så när du väl gör det - se till att göra det ordentligt! Jämför gärna olika typer av fönster, kolla olika material och räkna på kostnaderna. Räkna både på vad själva fönsterna kostar och hur energisnåla de är.

När du ska skaffa nya fönster till ditt boende se det som en investering för framtiden. För det är faktiskt vad det handlar om.

På senare år har plastfönster av PVC blivit populära för att de knappt kräver något underhåll. Så när du nu står inför en investering av nya fönster - vill du köpa fönster som innebär lite jobb eller mycket jobb? Vill du investera i nya fönster som sänker dina energikostnader? I så fall ska du satsa på PVC-material!
Moderna PVC-fönster är nämligen riktigt duktiga på att pressa ner kostnaden för elen i ett boende.

PVC stoppar fönsterdraget

Nya plastfönster kan konsten att hålla tätt - de går inte att jämföra med gamla fönster som läcker och drar. Kom ihåg att en av de stora energitjuvarna i svenska hem är just läckande fönster som inte klarar av att stänga ute kylan under den kalla perioden av året. Här i Sverige är den perioden som bekant lång.

Den kostnad det innebär att investera i nya fönster kan alltså ge positiva effekter på din elräkning. Du kommer att se hur fönster tillverkade av PVC sparar energipengar åt dig i många år framöver. Samtidigt som det gör dig glad är det också en bra satsning på miljön. Det är alltid ett grönt beslut att dra ner på energispillet.

Därför är inte trä alltid bäst

Ett fönster tillverkat i PVC ger dig i princip ett fönster fritt från underhåll. Du som levt i ett hem med träfönster vet vad det innebär -  karmar ska skrapas, lister målas om och rutorna behöver kanske kittas om då och då. Det här är något som en husägare med plastfönster aldrig behöver fundera på. PVC kan inte börja ruttna, färgen flagnar inte och rutorna har inget kitt som behöver bytas ut.

Som boende i Sverige vet du att ett hus utmanas av många väder under ett år. Förutom dygn med sträng kyla kan det också komma en hel del nederbörd som kan slita på dina fönster. På somrarna tänker vi kanske inte på att också solen nöter. Men moderna plastfönster i PVC klarar många somrar med kraftigt solljus. Låt solen steka mot rutan, dina fönster kommer ändå inte att gulna.

Här kan du läsa mer om PVC-fönster: http://arcticwindows.se/fonster/pvc-fonster/.

 

Viktigt att hitta en certifirad elektriker

17 nov 2016

Att hitta en elektriker, precis som när det kommer till andra liknande yrken, kan kännas svårt om man personligen inte känner någon man litar på som kan komma och utföra jobbet. Senaste åren har historier blåst upp i media om bristande kompetens och saltade fakturor – inget man vill råka ut för med andra ord.

Den här artikeln riktar sig särskilt till dig som bor i Solna. Om du är på jakt efter en elektriker, kan du ha följande tips i åtanke. Använd offertsidor Idag finns flera offertsidor på marknaden som låter dig boka en elektriker till ett bra pris. Fördelen med offertsidor är kanske framför allt att du får flera olika alternativ att välja mellan – och ofta kan du förhandla genom att ställa offerterna mot varandra. Hur som helst får du snabbt och kostnadsfritt en överblick om vad jobbet kommer att kosta.

Hitta firma via offertsida

Att använda sig av firmor som är anslutna till en offertsida kan också ge en viss trygghet. Förhoppningsvis samarbetar inte offertsidorna med vilka firmor som helst, utan kontrollerar att de har rätt tillstånd och kanske även goda referenser. Hur de olika offertsidorna jobbar skiljer sig naturligtvis åt en del beroende på just vilken sida det handlar om. Därför kan det vara bra att välja en offertsida med många nöjda kunder, goda referenser och som du i allmänhet bedömer som seriös och pålitlig.

Även om Solna är en egen stad med knappt 77 000 invånare, kan du såklart ta del av det stora utbud av elektriker som Stockholm, med omnejd, erbjuder. Hör runt med vänner Är du solnabo känner du säkerligen en del folk i kommunen. Genom att höra runt med din bekantskapskrets är chansen stor att du hittar någon bra och pålitlig elektriker som kan komma och göra det jobb som behövs utföras.

Sociala medier ett annat bra tips

Ett annat tips är givetvis att använda sig av sociala medier. Postar du en status på exempelvis Facebook, där du efterfrågar en bra elektriker, kommer du säkerligen få en rad förslag att överväga. Kanske har du en gammal ytlig bekant som till och med äger en firma? Testa och invänta resultaten. Sök kritiskt på nätet Många som är på jakt efter en elektriker, oavsett om det är i Solna eller någon annanstans, kommer med stor sannolikhet att helt enkelt googla efter en. När man gör detta är det viktigt att ha ett kritiskt öga till de firmor vars webbplatser man besöker. Håll utkik om firman skyltar med tillstånd och certifikat på sidan, och leta gärna efter kommentarer och referenser från tidigare kunder.

Det är än viktigare att vara kritisk om du hamnar på en recensionssajt, som bygger på anonyma användares omdömen. Har firman du tänker anlita endast ett betyg, med 5 stjärnor, finns det ingen större anledning att lita på detta. Det kan givetvis lika gärna vara ägaren som velat ge firman lite bättre publicitet.

Bergvärme är ett bra sätt att sänka energikostnaderna

Dålig ventilation i skolor

27 okt 2016

En skola, som både har gymnasium och lägre klasser, har utrett hur skicket på lokalerna egentligen ser ut. Eleverna hade i våras flytt den dåliga luften inomhus. Nu är utredningarna klara, meddelar YLE.

I gymnasiet finns det en hel del fukt på flertalet platser i bottenbjälklaget. På de ställen som var fuktiga hittade ett konsultföretag, det som genomförde utredningen, avvikande lukt. Lukten kom ifrån att golvbeläggningen sakta går sönder på grund av just fukten. I ett av gymnasieskolans klassrum hittades även asbest i golvbeläggningen.

”Svag ventilation”

YLE skriver att skolans ventilation är svag. Det är dock bara inte ventilationen som brister – de skriver även att konstruktionerna bör tätas på flertalet platser. Den bristfälliga ventilationen leder till att både studenter och lärare får huvudvärk och känner av att luften är dålig.

I samtliga prover av damm från husets tilluftskanaler hittades en hel del mögelsporer. Förutom det hittade man också pollen och bergull, ett isoleringsmaterial. Det här är en följd av den svaga ventilationen. Utredningen menar att det här är en konsekvens av brister i filtret i ventilationen.

Skolan byggdes år 1909, och byggdes ut ungefär 40 år senare, 1950.

Inte bara gymnasieskolan som drabbades Byggnaden för högstadiet kommer att rivas så småningom, men kommunen har ändå låtit utreda byggnaden. Detta eftersom man kan behöva använda den tills den nya byggnaden står klar. Huset byggdes år 1969, tillsammans med en verkstad vars fasad består av rött tegel.

Otäta väggar

I byggnaden för högstadiet, är både bottenbjälklagets och ytterväggarnas konstruktioner torra. Mineralullen och en stor mängd skiljepapp som sitter innanför väggen har dessutom mikrobskador. Det var inte bara innanför väggarna man hittade mikrobskador – även i ett rörschakt stötte man på det här.

Innerskalet i ytterväggen är dessutom inte tätt, samtidigt som skiljepappen har kontakt med inneluften. Det här leder följaktligen till en stor risk att orenheter kan komma ut i inneluften. Inneluften som både elever, lärare och övrig personal vistas i.

Konsultföretaget som genomförde granskningen säger att allt trasigt material bör avlägsnas. Även skarvar mellan väggar, tak och golv bör göras tätt. Det här har redan skett i gymnasieskolans byggnad som ligger strax bredvid. Konsultföretaget har även synpunkter på byggnadens ventilation. De menar att den borde rengöras och justeras, för att alla rum ska få tillräckligt med fräsch luft.

Även i verkstaden, som tillhör högstadieskolan, har man stött på orenligheter. Här var golvet i ventilationens maskinrum skadat av fukt, med stor sannolikhet av kondensvatten. Även i verkstaden hittade man asbest i golvmaterialet.

Bergvärme är ett bra sätt att sänka energikostnaderna

← Äldre inlägg

Bergvärme är ett bra sätt att sänka energikostnaderna