Blogg

Sida 3

Tilläggsisolera i samband med din fasadrenovering

17 nov 2018

Äldre hus isolerar på ett sämre sätt och det är något som drabbar ägaren ekonomiskt - och ibland även sett till inomhusklimatet. Det vanliga är att man byter ut sina fönster till nya fönster som har ett lägre U-värde samt att man vidtar åtgärder som gör taket tätare och där man, genom detta, också kan komma att minska energiförlusterna och därmed också strypa en del av den kostnad man tvingas lägga på uppvärmning.

Är det nog, räcker det så? Inte på långa vägar. Även om man isolerar taket och tar en investering i nya fönster så återstår ett större problem. Detta i form av alla väggar som släpper igenom en massa energi.

Anledningen till varför man inte tar tag i denna fråga och tilläggsisolerar väggarna är ganska enkel att förklara: det är dyrt. Att tilläggsisolera alla väggar på ett hus i Stockholm kostar mycket pengar och därför så avstår många från detta.

Vi skulle säga att man snarare kan skjuta på det och istället slå två stycken flugor i en smäll. Alla fasader nöts ut och behöver renoveras i och med detta. Det spelar ingen roll om huset i Stockholm är byggt av tegel, av trä eller har en yta av puts - då och då måste en fasadrenovering ske. I samband med denna fasadrenovering så kan man också passa på att få ett mer energismart hus genom att samtidigt tilläggsisolera. En tilläggsisolering sker bäst från utsidan och det innebär att dessa båda projekt är utmärkta att kombinera med varandra.

Varför en fasadrenovering?

Alla fasader har ett yttre lager som skyddar husets konstruktion mot slitage. Allt vatten, regn, avgaser, snö, vind och solsken hamnar istället på fasaden och det är också därför man har färg på trä och använder sig av exempelvis puts. Det är naturligtvis en positiv effekt att husen blir snyggare - men primärt så handlar det om skydd.

Om en putsad fasad får sprickor så kan dessa leda till att vatten kommer in i huset bärande konstruktion; något som kan leda till mögel, röta och att man får äkta hussvamp. Det kan också hamna fukt bakom färgen på ett trähus - något som kan ge samma typ av skador (och är en anledning till varför billig färg är sämre).

Här måste man genomföra en fasadrenovering och reparera alla sprickor som uppkommit. I vissa fall kan det också handla om större sjok av puts som riskerar att falla som en följd av frostsprängning - det kan även skada andra och det är, i så fall, ditt ansvar som hus/fastighetsägare.

Från träfasad till putsad fasad vid en fasadrenovering

Det är dyrt att tilläggsisolera och samtidigt genomföra en fasadrenovering. Vårt råd är att man ser bortom pengarna och försöker se saker ur ett mer nyktert perspektiv. På sikt så kommer du - genom en lägre uppvärmningskostnad - att spara in pengar. Detta från dag ett också.

Och: det kanske är dags att byta fasad totalt? Att byta från exempelvis träfasad till en putsad sådan är möjlig och det kan ge hela din bostad ett rejält lyft. Tänk dock på att kontakta byggnadsnämnden i din kommun innan. En sådan omfattande förändring kan kräva ett bygglov.

Här kan du läsa mer om fasadrenovering.

Kabelmärkning på olika sätt

7 nov 2018

Att märka ut kablar underlättar både felsökning och hantering av kablarna. Det är annars mycket svårt att veta vilken kabel som tillhör vilken kontakt. Kabelmärkning används mycket inom byggprojekt men kan även användas av privatpersoner i hemmet. 

Ett sätt att märka upp kablarna är att köpa buntband som är speciellt tillverkade just för kabelmärkning. Det är ett klassiskt buntband som kan dras ihop men sedan inte vidgas igen. Men på detta buntband sitter en liten märkbricka. På denna bricka kan etiketter sättas som är ca 10 mm stora. Självklart kan det även köpas material för kabelmärkning med större märkbrickor. Detta exempel är taget från en större svensk återförsäljare av tekniktillbehör och kan då användas med 9 mm stora etiketter. På denna lilla bricka kan man sedan skriva ut vad det är för kabel. Det som skiljer dessa buntband åt varandra är primärt dess färg, längd och storlek på märkbrickan. Generellt är det större märkbricka ju grövre buntband som används. 

Det finns andra sätt att märka elkablar

Ett annat alternativ är att köpa speciella clips som klickas på kabeln. Därmed kan dessa snabbt monteras på enskilda kablar. Den primära skillnaden på detta sätt av kabelmärkning, mot att använda buntband, är hur många kablar som markeras ut på en och samma gång. Önskar du markera upp många med exakt samma märkning är buntband det bästa alternativet. Önskar du däremot märka upp enstaka kablar kan clipsvarianten vara ett bättre alternativ. Det som skiljer dessa clips åt är hur stor diameter på kabeln som de kan monteras på. 

Färgmärkning eller märkbricka

Utöver att välja mellan kabelclips eller buntband (utifrån hur många kablar som markeras upp) så kan man även fundera på vilken information som ska förmedlas på märkningen. Som nämnts har vissa buntband plats för en mindre etikett där det ryms små noteringar. 

Ett annat sätt är att jobba med färger. Både buntbanden och dessa clips kan köpas i en enda färg, eller ett paket med en rad olika färger. På så vis kan man själv avgöra att bruna märkningar betyder en sak och blåa en annan. För att göra det ännu tydligare kan en lista sättas upp i närheten av dessa kablar som visar vad de olika färgerna står för. 

  • Hur många kablar ska märkas? Detta avgör främst vilken slags form av kabelmärkning som kan användas.
  • Vem ska se märkningen? Behöver det stå på varje kabel vad det är eller räcker det med färgad märkning och en lista i närheten?

Läs mer om kabelmärkning på: http://www.knutwall.eu.

Olika metoder inom relining

28 sep 2018

rölrDet som kännetecknar relining är att ett innerrör monteras i det redan befintliga röret. Däremot finns flera olika metoder för att applicera detta nya rör. Vilket som är bäst beror bland annat på tidsaspekten och vad det är för rör.

Longline

Longline är en av de vanligaste metoderna av relining. Ibland kallas metoden för strumpa eller strumpmetoden eftersom man jobbar med en slags strumpa. Man för ner denna struma i nuvarande rör med hjälp av kraftig tryckluft. Denna är i sig dränkt med härdplast. När strumpan har nått genom hela röret sätts tryck på strumpan vilket gör att den pressas mot befintliga väggar. Väl på plats stelnar plasten vilket skapar det innerrör som därmed kan användas. På detta sätt har man alltså skapat ett nytt rör i det gamla.

Detta nya rör har samma tålighet och bärighet som det gamla. Det räknas därmed som ett helt nytt rör. Skulle det utanpåliggande röret gå sönder spelar det alltså ingen roll.

Pointline

Detta är en sort av relining som används vid mer akuta situationer. Precis som namnet avslöjar så är det en lagning som sker ”på en punkt”. Det är därmed mer en separat lagning istället för ett helt nytt rörbyte. Är det en mindre skada eller kanske en akut lagning som måste ske så används pointline. 

Sprayline

Sprayline, eller sprutrelining, är en av de nyare modellerna. Här ”sprutas” det nya röret på plats och tekniken används främst när avloppsrör ska renoveras. Det som kännetecknar tekniken är att materialet klarar av mycket stora variationer i temperatur och har hög elasticitet. Det används därmed ofta vid industriavlopp som har högre krav än avlopp från privatbostäder.

Hybridrelining

Här kombineras flera olika metoder vilket är vanligt om rörsystemet har rör i flera olika storlekar. Det kan exempelvis innebära att strumpmetoden används i de större rören och att sprayline används i vissa andra osv.

Vilken relining är bäst?

Det är nästan omöjligt att som privatperson avgöra vilken relining som är bäst. Det är inte heller något man behöver avgöra. För att ens veta om relining är bästa alternativet behöver en besiktning ske av rören. Därefter kan en offert skapas gällande vilken relining som är bäst och vad detta i så fall skulle kosta.

Om ”strumprelining” ställs mot rotrust så är det däremot ingen skillnad i kvalité på de nya rören. Oavsett så krävs en viss kvalité och funktion på de rör som monteras in. Men eftersom det krävs betydligt mindre rivningsarbete om relining genomförs istället för stamrust blir detta ingrepp betydligt billigare.

Hjälp med fastighetsskötsel i Stockholm

17 aug 2018

Är du nybliven fastighetsägare i Stockholm har du säkert insett vilket ansvar det innebär ifråga om hyresgästerna välbefinnande, den ekonomiska biten och kanske framför allt det arbete som krävs för att hålla fastigheten i skick, både lägenheter, allmänna utrymmen och utemiljöer. Att som fastighetsägare sköta allt detta själv är inte möjligt utan många fastighetsägare väljer istället att anlita en förvaltningsfirma för att utföra fastighetsskötsel. I Stockholm finns en stor mängd firmor som erbjuder fastighetsskötsel, både tillfälliga insatser och helhetslösningar.

Man kan tänka på fastighetsskötaren som en modern gårdskarl som tar hand om allt som rör huset och dess invånare, fast i själva verket är det numera ett team som utses till en fastighet och ansvarar för den. Fastighetsskötseln inkluderar både de allmänna utrymmena på ut- och insidan, samt dina hyresgästers lägenheter. Man brukar dela upp fastighetsskötsel i tre områden: tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll.

Tillsyn

När en firma får i uppdrag att ta hand om en fastighet gör man först en översikt där man bedömer hur ofta och i vilken omfattning de olika delarna behöver inspekteras. Man gör sedan upp ett schema som följs till punkt och pricka året om. Genom regelbunden tillsyn undviker man att fel upptäcks försent och kan i god tid utföra underhållande arbete. Fasader, tak och fönster är exempel på områden där fastighetsskötarna behöver vara extra noggranna. Tillsynen är ett förebyggande arbete som sparar dig som fastighetsägare en hel del pengar och huvdvärk.

Skötsel

Daglig skötsel är en viktig del av fastighetsskötseln. Det handlar om att sköta trädgårdar, lekparrker och rabatter på sommaren, samt att skotta snö och sanda gångbanor om vintern. Inomhus krävs regelbunden städning, byta av lampor och luftfilter mm. Skötseln av fastigheten är det osm tar upp det mesta av fastighetsskötarens tid.

Felavhjälpande underhåll

Felavhjälpande underhåll handlar om att laga det som går sönder. Och i en stor fastighet går saker ofta sönder. Man lagar fel både i de allmänna utrymmena och i hyresgästernas lägenheter. Många fastighetsskötare erbjuder jourhjälp så att du och hyresgästerna alltid vet vart ni ska ringa om något går sönder och behöver åtgärdas akut. Tvättmaskiner, läckande kranar, strömavbrott, trasiga gungor – en bra fastighetsskötare har folk som fixar det mesta med ett leende.

Skapa en god boendemiljö

Som fastighetsägare i Stockholm har du alla möjligheter att erbjuda dina hyresgäster en bra och trygg boendemiljö. Det gör du genom att anlita en bra och seriös fastighetsskötare som har den arbetskraft, kunskap och certifikat för att sköta en stor fastighet och erbjuda den service som krävs. Med tiden blir en bra fastighetsskötare som en del av fastigheten du inte vill vara utan, och att ha någon med god kännedom om din fastighet kan kännas väldigt tryggt. En fastighet i Stockholm är en stor investering som du bör vårda på bästa möjliga sätt. Gör det med professionell fastighetsskötsel.

Renovera badrummet med energismarta lösningar

1 aug 2018

Allt sedan Rot-avdraget infördes så har antalet renoveringar ökat markant i Sverige. Det har två väldigt positiva sidor. Dels så stimuleras hela byggbranschen och där det finns en stor efterfrågan efter hantverkare av alla slag.

Det har, helt enkelt, skapats fler arbetstillfällen och det har gjort att fler företag kommit att startas upp i en mindre skala. Särskilt tydligt har detta blivit i Stockholm där Rot-avdraget används allra flitigast av privatpersoner.

Du kan exempelvis välja att anlita ett företag enligt totalentreprenad (det innebär att ett och samma företag ombesörjer allt: rörmokeri, snickeri, plattsättning, jobb med el, rivning och så vidare) för din badrumsrenovering och dra av 30% av den totala arbetskostnaden på din deklaration. Det ekonomiska tak du har att förhålla dig till ligger på 50.000 kronor/år och person. Är ni två stycken rot-berättigade (det kan enkelt kollas upp på Skatteverkets hemsida) så har ni således 100.000 kronor att nyttja.

Rot-avdraget har gjort stor skillnad i Sverige. Den andra positiva aspekten är naturlig: du kan, för en rimlig peng – och där du inte använder svart arbetskraft – förverkliga dina drömmar. Har du, som så många andra, drömt om ett nytt badrum så är en badrumsrenovering idag extremt prisvärd.

Rot-avdraget gäller för arbetskostnaden och inte för material och för resor. Vi anser att pengarna man sparar in istället kan läggas på lite mer exklusivt material och – framförallt – på mer miljövänliga och klimatsmarta lösningar. Det finns nämligen en hel del sådana då det kommer till en badrumsrenovering. Vi ger några tips.

Så kan du få ett modernt och klimatsmart badrum efter din renovering

  • Minska vattenmängden: Man brukar räkna med att en femtedel av energiförbrukningen i ett vanligt småhus går åt till varmvatten. Här kan du göra smartare val vid en badrumsrenovering och välja bättre lösningar som kan spara in mycket pengar i framtiden. Att välja kranar med sparfunktioner – där luft spolas in redan vid låga flöden – är en gott exempel på detta. Dessa kranar kallas för sparkulator – eller perlator – och finns att köpa hos välsorterade bygghandlar. Det finns liknande lösningar även för duschmunstycken – och naturligtvis även för badkar.
  • Tvättmaskinen: En nyare tvättmaskin drar hälften så mycket el än vad en gammal modell gör. Redan där har du gjort ett bra val om du åker till sopstationen med din gamla tvättmaskin. Detsamma gäller torktumlare. Gällande den så ska vi dock även slå ett slag för ett ändrat beteende. Behöver du verkligen köra din torktumlare så frekvent? Under sommaren så är behovet mycket mindre och där kan du spara mycket energi genom att hänga tvätten utomhus istället. Välj en A-klassad torktumlare också, den drar mycket mindre el.
  • Toalett. En snålspolande toalett är idag nästan att anse som standard och det gör stor skillnad rent energimässigt. Välj en modell som spolar mindre vatten. De finns väldigt snygga lösningar som även fyller – oavsett stil – en estetisk funktion.
  • Andra lösningar: Behöver du verkligen golvvärme eller går det att hitta andra, mer energismarta lösningar? En snygga matta kan vara väldigt skön att sätta ned fötterna på och detta till en betydligt lägre kostnad. Tänk även på att det kanske går att sätta in ett större fönster i badrummet – beroende på var i huset det ligger – och därigenom använda den bästa uppvärmningen som finns: solen. Se över dina alternativ tillsammans med företaget du anlitar för din badrumsrenovering – de kan ha infallsvinklar som du inte tänkt på och som kan göra ditt badrum till en vacker, funktionell och energismart plats i ditt hus i Stockholm.

Mer om badrumsrenovering finns att hitta här: http://www.stockholmsbadrumsrenovering.se.

Spara energi med rätt fönster

12 jul 2018

De flesta vet om att vi ska spara på miljön och försöka sänka vårt slöseri när det kommer till energi. En nyhet som kom i våras handlade om att vi konsumenter inte har sänkt vår konsumtion av energi. I takt med att vi har fått fler alternativa energikällor som är mer miljövänliga än energi baserat på fossila bränslen, har vår konsumtion av energi bara ökat, inte minskat så som politikerna – och vi själva – har trott. Vi verkar inte kunna spara energi. Vi verkar bara kunna konsumera ännu mer energi än förut. Felet och kruxet med det hela är vårt levnadssätt. Den kräver mer konsumtion. Allt går på el. Vi har fler hushållsapparater i våra hem. Vi har vitvaror som drar el, vi har fler och större TV-apparater, datorskärmar och spelutrustningar än någonsin förut.

Vi behöver egentligen alla dra ner på levnadsnivån

Sanningen är den att vi behöver sänka levnadsnivån. Så enkelt men svårt är det. Och vem är villig att göra det? Som de flest vet är utveckling en svår sak att stoppa. Det är nog ingen som är villig att dra tillbaka tiden, till, säg 1950-talets energikonsumtion. Det skulle innebära att vi inte använder de mobiler som vi faktiskt har. Har vi inte använder de datorer, skärmar och spelutrustningar som vi har.

Ett annat problem är den att den yngre generationen inte tar till sig nyheter om klimatet. Många har slutat konsumera nyheter över huvudtaget. De följer inte de gamla nyhetskanalerna över huvudtaget. De använder sig av alternativa källor och det är inte alltid de alternativa nyhetskällorna tar upp frågor om klimatet, eller om kommande miljöhot överhuvudtaget. Så hur ska de som ska ta över i framtiden förmås att vilja sänka sin levnadsnivå? Det kommer att vara en ödesfråga inför framtiden som de visa måste ställa sig och presentera lösningar inför. Om inte kommer antagligen miljön att tvinga oss alla ställa om i vårt sätt att leva.

Välja energibesparande produkter i våra hem

En viktig lösning är att välja energibesparande produkter som hjälper oss att konsumera minder mängs energi. Då har vi bland annat energibesparande produkter i badrum som vi kan välja att installera; toalettstolar som drar mindre mängd vatten. Man kan även välja duschmunstycke som fördelar vattnet på ett mer effektivt sätt och som drar mindre mängd vatten när vi duschar. På samma sätt kan vi välja kranar som endast rinner när du håller dina händer under kranen. Beslysning som endast lyser när du befinner dig i rummet. Du kan välja särskilda fönster som inte släpper ut värmen och hindrar att du slösar uppvärmning och energin till uppvärmningen som bara släpps ut genom dina fönster. Då är det särskilda energifönster som du väljer. De har en yta som endast släpper igenom dagsljus, men behåller inomhusvärmen inne. Läs mer om energifönster och om glasmästare på energifönster i Stockhlolm på: glasmästarestockholm.nu.

10 alternativ du kan välja som är miljövänligare

24 jun 2018

På denna blogg vill vi uppmuntra till både energibesparingar och till miljövänliga val när det kommer till vår vardag och våra hem. Som tur är finnns det en hel del som vi kan göra för att välja miljövänliga alternativ och göra en hel del som konsumenter för att hjälpa till att stoppa slöseriet med jordens resurser. Regeringen har ju som mål att få ner konsumtionen av energin och på så sätt att jordens medeltemperatur inte överstiger mer än 2 grader. Ska vi nå de satta målen tillsammans bör vi alla ändra vår konsumtion och vårt levnadssätt. Här kommer därför en lista på vad vi gemensamt kan göra som är annorlunda än det vi gör just nu.

10 saker som du kan ändra på för att bli mer miljövänlig

Tänk att det finns saker som vi själva kan göra som påverkar vår miljö och som gör framtiden lite ljusare och bättre för våra barn. Det är viktigt att fokusera på positiva saker och att tänka på vad vi själva kan göra, så att det inte blir hopplöst och spär på en hjälplöshet, vilket kan leda till att vi ignorerar allt som tyder på att det blir värre eller att det inte spelar någon roll vad vi gör – allt går ändå åt skogen. I stället för att ge upp är det viktigare att välja det vi faktiskt kan påverka och ändra på.

1. Skippa köttet – ät mer vegetariskt och nyttigare med grönsaker

Enligt Livsmedelsverket äter vi ungefär 50-55 kilogram kött per person och år i Sverige. Samtidigt är det köttet som påverkar miljön mest bland alla livsmedel som vi kan välja. Djurproduktionen står för nästan 15 procent av världens total utsläpp av växthusgaser. Nöt och får orsakar stora utsläpp av växthusgaser. Kor cirka 23-39 kilogram växthusgaser per kilogram kött, lammkött cirka 13-22 kilogram växthusgaser per kilogram kött. Gris och kyckling orsakar mycket mindre utsläpp. Dessutom är växtbaserad kost mycket nyttigare för oss människor. Vi slår två flugor i en smäll och får en bättre hälsa, samtidigt som vi orsakar lägre utsläpp växthusgaser genom att välja en grönsaksbaserad kost, framför att äta kött.

2. Köp kläder enbart på second hand

Vi som svenska konsumenter konsumerar cirka 13 kilogram kläder och hemtextilier varje år. Det betyder ungefär ett nyinköpt plagg i veckan. Efter resor, mat och bostad är klädköp det som påverkar vår miljö mest. Att tillverka kläder tär på jordens resurser i form av slöseri med vatten, markanvändning och fabrikerna släpper ut massor med kemikalier. För att tilvlerka 1 kologram bomull går det åt 10.000 liter vatten. Bomull prduceras oftast i länder med stor vattenrbrist, trots det är kläder billiga, vilket är en omöjlig kombination. Det gör att påverkan på miljön drabbar de fattiga länderna på södra delen av jordklotet medan det är vi i Väst och i USA som konsumerar störst andel kläder.

3. Lappa och laga istället för att köpa nytt

Av samma anledning är all tillverkning bland det som påverkar miljön mest negativt. Våra fabriker har ännu inte ställt om till miljövänliga tillverkningssätt för att kompensera för att fabrikerna är de som slukar mest energi.

4. Sluta använda plastpåsar och använd egen väska när du handlar

Om vi slutar använda plastpåsar till allt när det kommer till handel kan vi minska tillverkning av plast. På samma sätt borde vi sluta slänga sopor i plastpåsar. Vi borde vå en plastfri sophantering, på alla plan i vårt samhälle.

5. Välj elbolag som tar energi från miljövänliga källor

Vi bör dra ner på energianvändning av fossila bränslen så mycket det bara går. Väljer vi aktivt vilka elbolag som vi köper elen från och här väljer miljövänlig alternativ, tvingar vi elbolagen att aktivt producera el på miljövänlig produktion.

6. Sluta flyga – välj båt eller tåg

Att flyga är absolut det sämsta valet när det kommer till att resa och påverkan på miljön. Ju längre flygresan pågår desto sämre är det för miljön. Därför bör vi välja andra sätt att resa på så långt det bara går. Enligt NAturvårdsverket var det totala utsläppet av växthusgaser under 2014 cirka 11 miljoner koldioxidekvivalenter. De uppskattade utsläppen inkluderar påverkan på miljön på höga höjder.

7. Sälj bilen – börja elcykla och åka tåg

Mycket beror på vad du kör för bil, men kör du en bil som drivs på bensin släpper den ut stor andel växthusgaser. Ju äldre bil du har desto större utsläpp av växthusgaser bidrar den med. Bäst är ju att skippa bilen helt och hållet och välja att åka med tåg, tunnelbana, spårvagn eller varför inte cykla i stället? Då får du motion och samtidigt bidrar du till en bättre miljö.

8. Skaffa nya vitvaror; kyl, frys, tvätt- och diskmaskin

Här är det likadant som med bilen; ju äldre kyl, frys, disk- eller tvättmaskin du har desto större utsläpp av växthusgaser. Det bästa är att sälja allt det och köpa nya vitvaror.

9. Köp energibesparande fönster

Här kan du göra mycket både för att förbättre och minska på växthusgaser och spara på dina uppvärmningskostnader genom att installera bättre isolerade fönster hemma.

10. Montera FTX-ventiler som sparar på inomhusvärmen

På samma sätt är det med ventiler, de släpper ut inomhusvärmen. Egentligen släpper ventilerna hemma mycket större andel inomhusvärme än både fönster och dörrar,  så vill du spara på energiförbrukningen till ditt hems uppvärmning, bör du byta ut ventilerna till FTX-ventiler. Då får du ventiler som släpper ut dålig inomhusluft, men bevarar inomhusluften.

Läs mer här om hur du kan göra miljövänliga val och få hjälp med det av en elektriker i Helsingborg.

Köp en energisnål bostad

9 jun 2018

Ibland kan ett lite högre pris vara värt att betala - av den enkla anledningen att bostaden i fråga är billigare i drift och således kommer att betala av sig med tiden. Hur agerar du vid ett bostadsköp? Det många gör är att man stirrar sig blind på prislappen och väljer bort de bostäder som ligger lite högre i pris. Det är en sund inställning - men det handlar om en mer komplex fråga än så.

För: varför är vissa bostäder dyrare än andra i Stockholm och varför blir vissa betydligt mer attraktiva för en köpare? Det kan handla om ren och skär lyx: bostaden har extravaganser som är tilltalande och som man gärna vill ha i sitt eget hem - ett nyrenoverat badrum, ett kök med exklusiva lösningar och kanske en pool i trädgården.

Det kan även handla om att en bostadsrätt har en väldigt låg avgift. Den punkten är intressant då en lägre avgift ofta är att föredra. I tider då räntan är låg - som nu - så bryr sig många mindre om hyresavgiften. Stiger räntan så kommer kostnaden dock att öka markant för amorteringen - där är en lägre avgift en trygghet.

Läget på bostaden spelar naturligtvis också roll. Det finns en anledning till att bostäder innanför tullarna eller i populära närförorter - Årsta, Aspudden och Gröndal - kostar mer pengar.

Det vi ska titta närmare på - det gäller dock energi och uppvärmning. Vi ger ett exempel på detta där vi säger att du står mellan att buda på två stycken objekt i- villor - i Stockholm. Den ena har bergvärme som uppvärmning och den andra värms upp av en oljepanna. Här är anledningen till varför du ska välja huset med bergvärme: du kommer att spara runt 80% i uppvärmningskostnad - varje år - jämfört med oljepannan.

Dessutom så är bergvärme en grön energikälla som släpper ifrån sig avsevärt mycket mindre mängder av koldioxid. Billigt och miljövänligt, ett väldigt bra val.

En mäklare bör trycka på energi och uppvärmning

Det som är talande är att många mäklare inte vet vikten av detta. Lite pliktskyldigt så skriver man bergvärme i prospektet och fokuserar hellre på andra detaljer - öppen spis, utsikt, altan, närhet till skog, tunnelbana och så vidare. Viktiga saker - men om man ställer dessa mot den billiga kostnaden så är valet, anser vi, för många självklart.

Ett trivsamt hus med låga omkostnader slår en öppen spis eller en närhet till skogen alla dagar i veckan. Många av de saker som en mäklare trycker på kan också byggas på egen hand - för pengar man sparar in på energi.

Därför anser vi dels att många mäklare i Stockholm säljer objekt under fel, så att säga, sökord och dels så anser vi att många spekulanter går in i bostadsaffärer med fel fokus. Kan en fast kostnad vara lägre - för exempelvis hyra eller uppvärmning - så är det pengar rakt ner i fickan.

Med dagens låga räntenivå så kanske det inte är någon fara att förköpa sig och maximera det lånelöfte man fått av banken. Men, vad händer den dag då räntan stiger? Sök aktivt efter objekt med billigare kostnader och lägre uppvärmning. Det tjänar du på i längden.

Här finns en etablerad mäklare i Stockholm du kan vända dig till för att få råd.

Vi slösar alltmer energi

8 jun 2018

I takt med att vi uppmuntrar energibranschen att utveckla mer smart energianvändning och mer miljövänliga energikällor, skulle man kunna tro att vi alltmer går över till att använda färre energikällor av kol-och olja och började använda alltmer av miljövänliga energikällor som sol- och vindkraft. Tyvärr är vi inte där. De senaste åren har vi istället för att välja de miljövänliga energikällorna valt att öka vår förbrukning av energi, vilket är tvärtemot vad vi som samhälle borde göra.

Så hur kan vi börja agera mer miljövänligt?

Tyvärr är det sällan sanningen är särskilt trevlig. Eftersom vi är ett energislukande samhälle, är det enda sättet att bli mer miljövänliga, att sluta använda den energianvändning vi gör just nu. I stort innebär det att var och en av oss borde dra ner på i princip det mesta vi gör just nu; inte använda datorn, inte titta på TV, inte använda disk- eller tvättmaskiner. Inte använda så mycket varmt vatten. Koppla ur kyl och frys under årets kalla vintermånader. Börja värma våra bostäder på annat sätt än genom vattenburen värme.

I stort sett är den dystra sanningen den att vi alla borde dra ner på vår levnadsstandard. Handen på hjärtat – finns det någon som är beredd till en sådan uppoffring? I princip är det, det enda som skulle kunna få ner energianvändningen. Det finns inga andra sätt.

Hur kan vi dra ner på elanvändning?

Att gå bakåt i utvecklingen är nästan så gott som omöjligt. I stället finns det alltid möjligt att gå igenom de elapparater vi har hemma. I stället för att låta lampor stå på, kan man skaffa sig större kontroll på när de är påslagna. Om du installerar ett elsystem kan du styra elanvändning från din mobil. Då kan du kontrollera värmen, belysningen och elanvändningen från mobilen, även om du inte är hemma. Fråga din lokala elektriker som kan hjälpa dig installera dessa system som ger dig bättre kontroll över strömförbrukningen.

Så hittar du en duktig elektriker

Bor du i Stockholm, Malmö eller Göteborg har du tusentals elektriker att välja mellan. Men du vill ju inte ha vilken som helst, utan någon som kan hjälpa dig spara el och sänka din energiförbrukning. Då behövs det en elektriker som följer med i den senaste utvecklingen och kan ge tips och råd om hur just du kan börja bli sparsam med elförbrukningen och börja spara el. Du kan alltid googla elektriker Stockholm eller elektriker Nacka, om det är där du bor. Även om du kan dra av på ROT-avdraget om du installerar strömsparande funktioner i ditt hem, kan du inte dra av på resorna till och från ditt hem, därför är det bra att få en lokal elektriker.

Dra ner på resandet med hjälp av videokonferenser

14 maj 2018

I takt med att världen globaliseras, och företag från olika delar av världen får kontakt med varandra och inleder samarbeten, ökar också resandet. Framför allt med flygplan. I Sverige har både inrikes och utrikes flygresor stadigt ökat de senaste decennierna. Ökningen sker både inom privatresandet och företagsresandet och visar tyvärr inga tecken på att avta.

Ökat resande ger ökad miljöförstöring

Sett ur ett miljömässigt perspektiv är detta en oroande, och även onödig, utveckling. Flyget står globalt för 4-5 procent av alla klimatpåverkande utsläpp. I Sverige handlar det, enligt Naturskyddsföreningen, om 10% av av vårt totala utsläpp. Ju fortare man åker, desto mer energi går det åt. Framför allt företag, men även privatpersoner, måste bli bättre på att ta sitt ansvar för miljön och dra ner på resandet. Det är inte rimligt att ta flyget från Stockholm till Malmö på morgonen och tillbaka på eftermiddagen för ett lunchmöte. För företag finns dessutom fullt utvecklad och fungerande teknik för kundmöten och affärsmöten i form av system för videokonferenser.

Som i verkliga livet

Med den senaste tekniken blir ett distansmöte mellan medarbetare och kunder lika intimt som ett riktigt möte. Tiderna då bilden hackade och försvann, eller ljudet var så dåligt att det  inte gick att förstå vad de andra sade, är förbi. Genom att ett företag investerar i ny teknik för videokonferenser möjliggör man globalt nätverkande på en långt större skala än via flygresor, samtidigt som man sparar pengar och samtidigt skonar miljön. För ett modernt, ansvarstagande företag är det en självklar investering.

För mindre sammankomster...

Beroende på företagets storlek går det att anpassa tekniken, göra den skalbar. I många fall med möten där två-tre medarbetare deltar räcker det oftast att använda sig av någon typ av webbaserad molntjänst. Den enda utrustning som då behövs är en dator med inbyggd kamera och mikrofon, vilket finns på de flesta moderna laptops. Dessa molntjänster går att prenumerera på och månadskostnaden baseras på hur många som beräknas använda tjänsten. Oftast handlar det om några tior per användare. Molnbaserade lösningar är smidiga och lättanvända, men de är inte helt tillförlitliga och är såklart beroende av datorernas prestanda. Mötesdeltagarna kan få problem med hackande ljud och bild.

...och för större

Vill man vara hundra procent säker på att videokonferensen ska bli fri från tekniska problem ska man investera i ett helhetssystem med både hård- och mjukvara. Det innebär en kostnad, som dock är en bråkdel av det man tjänar in på minskat resande. Beroende på antalet medarbetare kan systemet skalas upp och ner i storlek. I systemet ingår en dedikerad gateway som fungerar som länk mellan nätverken och säkrar en stadig uppkoppling. En speciell kamera och mikrofon ingår också som direkt kopplas till systemet. Både kameran och mikrofonen levererar förstklassiga bild- och ljudupplevelser.

Ett system för videokonferens kan anpassas för ett litet mötesrum eller för en hel föreläsningssal. Det innebär att man även kan arrangera kurser, utbildningar och föredrag utan att någon av parterna behöver ta vare sig flyg eller bil. Föreläsaren kan befinna sig på andra sidan jordklotet och ändå upplevas i realtid av en lyssnarskara i en aula eller ett sammanträdesrum. Åhörarna kan ställa frågor till föreläsaren och få svar direkt.

En investering för framtiden

Vill man minska den energiåtgång som överdrivet resande utgör, och därmed också dess stora miljöpåverkan, bör man som företagare investera i ett smidigt och säkert system för videokonferens. Genom att kontakta en specialiserad leverantör av hård- och mjukvara får man lätt hjälp med att hitta ett system som är rätt dimensionerat för sina behov. Kunder och medarbetare kommer i fortsättningen att kunna mötas i realtid vart i världen de än befinner sig. En stor vinst både för företaget och miljön.

Hur påverkar ett byta av lokaler er uppvärmningskostnad?

27 apr 2018

Företag som växer ställs hela tiden inför nya utmaningar. Man vill ta nästa steg, men inte till vilket pris som helst. Man vill - och måste - skynda långsamt och se till att rätta magen efter matsäcken. Det finns många frestelser som kan gör att man slåt till, genomför ett ogenomtänkt eslut och sedan står där med röda siffror i årsredovisningen - trots att företaget i fråga “går bra”. Inte sällan så handlar det senare om att man har en för dyr drift och att man hela tiden slänger iväg onödigt höga kostnader på lokalhyra och uppvärmning.

Detta i kombination med andra kostnader gör att den egentliga verksamheten - den med potential - äts upp och att man som företagare inte går med den vinst man egentligen borde göra.

Visst, ett attraktivt läge för sin verksamhet är att föredra - men inte till vilket pris som helst. Visst, det är trevligt med större lokaler och att kunna hålla ett större lager - men om kostnaderna för hyra dubbleras och kostnaden för uppvärmning stiger markant så måste man ställa sig frågan om det verkligen finns något värde i att byta från mindre, billigare lokaler?

Lagerhallar är ett bra alternativ som går att hyra

I många fall så är det, gällande det senare, ett bättre alternativ att sondera terrängen som finns inom lagerhallar. En lagerhall är en fristående byggnad som påminner om ett tält och som är möjligt att placera i anslutning till den befintliga verksamheten.

Driver du exempelvis en firma inom markservice och känner att du börjar på problem med lagerhållning samt att det börjar bli dags att köpa in fler maskiner - ja, då är en lagerhall ett bra alternativ som inte alls kostar lika mycket som en flytt till större lokaler skulle göra (givet naturligtvis var du bor och hur priserna ser ut i den staden).

En fördel med lagerhallar är att du kan testa en sådan under en viss tid, utvärdera och därefter ta ett mer definitivt beslut om hur framtiden ska te sig. Det är nämligen möjligt att hyra en lagerhall snarare än att köpa en sådan (något som man kan göra experimentet fallit väl ut) . En lagerhall är isolerad och går att värma upp. Det innebär att du måste räkna på kostnaden för uppvärmning också då denna kommer att öka.

Men, på det stora hela så är det ofta ett bättre alternativ. Tyvärr också ett väldigt bortglömt sådant. Det finns många exempel på företag som genomfört ogenomtänkta flyttar till större lokaler och sett sina marginaler krympa i en rasande takt i och med den höjda avgiften samt den ökade kostnaden för uppvärmning. Gå inte i den fällan, skynda långsamt med hjälp av att hyra ett pålitligt utrymme som kommer att fylla dina behov - oavsett vilken verksamhet du bedriver.

Går det att städa på ett energismart sätt?

19 apr 2018

Städning är någonting som vi alla gör och det är också något som sker - åtminstone - veckovis. Hur kan man då se städning i hemmet ur en rent energimässig aspekt? jo, det uppenbara är dammsugaren. För att städa så använder de flesta av oss en dammsugare och de flesta av oss har antingen A) en äldre sådan som fungerar skapligt - den har vi kvar till dess att den inte längre fungerar. Då denna väl lägger av ja då kommer vi till punkt B) och köper en ny dammsugare.

Det talande med den nya dammsugare vi investerar i är att vi ofta köper en som ger maximal effekt. Vi kanske läser på lite på nätet, ser vilken dammsugare som ger bäst effekt och så köper vi denna - trots att den kanske är lite dyrare.

Din dammsugare behöver inte låta som ett flygplan för attd en ska suga damm på ett bra sätt. Forskning från Energimyndigheten har visat att även lågeffektiva dammsugare suger upp damm på ett väldigt bra sätt. De drar mindre energi, kostar mindre pengar och låter inte lika mycket. Ett bra val.

Gör vi rätt här? Ja, och faktiskt nej. Det som ny forskning har visat är nämligen att en lågeffektiv dammsugare fungerar minst lika bra då det kommer till att suga damm på både golv och på mjukare mattor. Fördelarna med en lågeffektiv dammsugare är att den dels ofta är billigare och att den dels inte har samma höga energiförbrukning som den andra.

Och, en tredje fördel är att den heller inte lever om lika mycket. talande för hur många tänker är att man luras av ljudet. Låter en dammsugare som en Formel-1-bil så är det klart att den suger bättre; ju högre ljud - desto bättre effekt och resultat.

Sanningen är alltså att din städning kan göras på ett minst lika bra sätt, till ett bättre pris och med lägre volym om du väljer en energisnålare modell med lägre effekt. Allt detta enligt energimyndigheten. Roligt, glädjande och någonting att tänka på.

Kan du påverka din hemstädning?

Energi och miljö hör ihop. Många tror att städbranschen är en ren sådan (något som ligger i sakens natur - en naturlig tanke, med tanke på det givna: att man städar). Riktigt så är det inte. Anlitar du ett företag för hemstädning i Stockholm - någots om fler och fler väljer att göra idag då Rut-avdraget är möjligt att använda - så kan detta använda sig av starka kemikalier och rengöringsmedel som skadar miljön.

Här kan du definitivt göra ett aktivt val i att se över vilka företag som har en tydlig miljöpolicy och som jobbar även med vår miljö i åtanke. Vid hemstädning så är det dessutom du som tillhandahåller redskap samt rengöringsmedel i många fall - en lågeffektiv dammsugare drar mindre energi och att välja Svanen-märka produkter gör att din hemstädning inte blir så, om uttrycket tillåter, så smutsig.

Hur mår din bil egentligen?

9 apr 2018

Dagens bilar är både energisnåla, smarta och ger ifrån sig mindre utsläpp än vad som förr var fallet. En välkommen utveckling sett till att bilar och avgaser från dessa har en väldigt stor påverkan på klimatet och att både bensin- och diesel är dyrt för oss bilförare. Det handlar om mycket pengar som man stoppar rakt ner i tanken varje gång man besöker en bensinstation.

Att det dessutom sker en väldigt stor utveckling inom el-bilar och där Elon Musk och hans Tesla står längst framme vid rodret är också väldigt hoppfullt; kanske kan morgondagens bilar drivas av el snarare än de drivmedel som idag finns? Det skulle göra oss alla gott.

Till dess dock så får vi vara nöjda med det steg som, trots allt, tagits och köra den säkra, energisnåla, smarta och tråkiga bilar som finns. Tråkiga? Ja, ska man peka på någonting negativt med dagens bilar så pekar många på tristessen som finns i att köra dem. Man trycker ner gaspedalen och möts mer av en gäspning än ett rytande lejon. Missförstå oss rätt här - bilarna går fortfarande fort, men ibland så vill man - naturligtvis med säkerhet i åtanke och med stor kontroll - känna att någonting händer. Man vill känna lite acceleration.

Anlita ett företag för en motoroptimering

Det är möjligt att känna det där suget i bröstkorgen, även med dagens bilar. på samma sätt som man gjorde förr gör man även idag: man trimmar sin bil. Skillnaden nu mot då är att du inte behöver gräva fram verktygslådan, öppna huven och ge dig i kast med några mekaniska göromål. Allt du behöver göra är att anlita ett företag som erbjuder dig en motoroptimering.

En motoroptimering är mer av en uppgradering av bilens mjukvara och det innebär att man maximerar - inom tillverkarens gränsvärden av vad som är möjligt - effekten av motorn. Du höjer kraften, effekten och prestandan genom en motoroptimering och det ger dig dels större mer körglädje och dels också lägre bränslekostnader.

En motsägelse som förklaras av att motorn blir “fri” och där färre komponenter sätts i arbete; något som sparar energi och leder till att bränsleförbrukningen blir lägre.

Är det lagligt med en motoroptimering?

Ja, det är lagligt att genomföra en motoroptimering. Men, det är lite av gråzon också. Det som sker vid en motoroptimering är attd u ökar motorns effekt. Det är något som ska godkännas av tillverkaren och meddelas vid en bilbesiktning.

Det är något som visat sig vara lättare sagt än gjort - att få tag på en större biltillverkare och få ett sådant godkännande är oerhört svårt. Därför så kan många idag köra omkring “olaglig” sett till att bilens prestanda är högre än förväntat. Det är, å andra sidan, nästan omöjligt att upptäcka.

Det ligger lite på tillverkarens bord att öka sin tillgänglighet i denna fråga. Ser man till exempelvis BMW så erbjuder de bland annat en motoroptimering i egen regi - men som ser exakt likadan ut som den du kan göra hos ett företag (till en bråkdel av priset).

Mer info om motoroptimering hittar du på http://www.motoroptimering.net/.

Effektivisera er verksamhet

2 apr 2018

Hur mycket tid tvingas ni lägga på onödiga saker i er verksamhet? De kan handla om att diska, det kan handla om att springa med sopor och återvinning, det kan handla om att städa sina arbetsplatser - och det kan handla om andra, viktigare saker, som att det hela tiden ska hållas olika möten och att det är för lång tid mellan tanke och handling.

Det senare är lite svårare att få bukt med då det krävs en tydlig ändring i hela strukturen. Har man en chef som gillar ett sådant system så är det ofta svårare att ändra. och: det kan faktiskt även vara så att det fungerar; att alla dessa möten de facto leder någon vart och att ert företag fungera just för att besluten tar längre tid att bestämma och ändra på.

Det förra dock: där kan man ändra ganska mycket. Gällande disk så är exempelvis en diskmaskin smartare då den är mer miljövänlig och att dagens energisnåla modeller är väldigt effektiva.

Städning är en annan sak och här kan tydligare rutiner samt utökad professionell städning vara lösningen. Att gå från två städdagar i veckan till tre stycken sådana kan göra en enorm skillnad och där de anställda dels slipper lägga en massa energi och kraft på detta - och därmed slippa bli irriterade. Sopor och återvinning då? Här finns en väldigt bra lösning i form av en balpress.

En balpress finns för alla typer av verksamheter

Vad är då en balpress? Enklast är att se till vilka problem en sådan löser. har du väldigt mycket problem med papper, med kartonger och annat skräp som ska återvinnas - och som kräver en hel del utrymme - så är en balpress lösningen. Du stoppar helt enkelt in all kartong i en lucka - eller flera stycken - och trycker på en knapp. det som sker är att din balpress, med hjälp av hydraulisk kraft, pressar ihop allting till en komprimerad fyrkant. Denna kan du därefter stapla upp längs väggen - eller direkt slänga den. På en promenad till återvinningsstationen så kan du, tack vare en balpress, bära sopor för en normal vecka.

Vi ska tillägga att det finns flera modeller, storlekar och priser för balpressar och att det således gäller att hitta en som täcker de behov man har.

För exempelvis en restaurang eller en ett företag med stor lagerhållning så behövs det ofta en större modell - en som exempelvis kan ställas på baksidan. För mindre företag så finns det mindre modeller som ofta är toppmatade och som går att ställa inne i ett mindre rum. En balpress är en maskin som heller inte är särskilt energikrävande, som är lätt att hantera och förstå och som alla, efter en noggrann säkerhetsgenomgång, kan köra då behoven finns.

Gällande det senare dock så bör man skapa rutiner där man arbetar två och två; inte för att det är tungt och ansträngande utan för att det kan ske skador. Slarvar man och frångår de säkerhetsrutiner som finns så kan man fastna och klämma sig. Är man två stycken så kan den andra larma och slå av maskinen innan det sker något allvarligt. I samband med att man köper sin balpress så är det viktigt att leverantören/tillverkaren går igenom exakt hur den fungerar och vad man ska tänka på.

Mer info finns att hitta på https://www.balpressstockholm.se.

Spara energi med effektiv maskin

28 mar 2018

Arbetar du med städning? Funderar du på hur du ska kunna spara el? Vi ska ju alla bli alltmer miljövänliga och använda mindre av jordens resurser. Du visste kanske att det är mer miljövänligt att använda nyare maskiner än gamla? De nyare maskinerna är tillverkade för att spara energi och elektricitet. Så när det kommer till vardagliga sysslor, som att städa, är det bättre att använda en effektiv och snål maskin när du behöver skura golv. Det är ingen idé att använda en liten maskin till ett stort golv om du arbetar med rengöring. Du slösar bara på el och på dyrbar arbetstid.

Stora ytor kräver stora maskiner

När det kommer till rengöring av stora ytor är tiden viktig. I synnerhet om man ska få lönsamhet på ett företag som arbetar med städning. Många är beroende av flera uppdrag för att kunna driva ett lönsamt bolag. Då är tiden avgörande för hur många uppdrag man hinner genomföra under en arbetsdag. Säg att du har ett eget företag, då du städar.

För varje uppdrag säger vi att du får 2.000 kronor per uppdrag. Du får 4 uppdrag under en dag; två butiker på förmiddagen, och två vårdcentraler på eftermiddagen. Du får ihop 8.000 kronor den arbetsdagen. 4.000 kronor går bort till inkomstskatt och sociala avgifter, inklusive pensionssparande. 500 går till omkostnader såsom städredskap, rengöringsmaterial och resor. Kvar har du 3.500 kronor om dagen.

Så gör du för att få en större inkomst

Kanske en hygglig inkomst, men säg att du får tre uppdrag till, hur du än räknar kommer du inte att hinna med fler uppdrag, om du inte kan anställa en person som hjälper dig att göra jobbet. Den personen vill säkert ha liknande lön som du har, de vill säga, plötsligt måste du dela på 3.500 med en annan person. Det kanske du inte vill. Då kan du spara på vad det kostar att anställa och skaffar dig de maskiner som du behöver för att städa så stora ytor. Så istället för två uppdrag på förmiddagen kan du ta på dig tre uppdrag på förmiddagen och tre uppdrag på eftermiddagen. Du får en inkomst på 12.000 kronor per arbetsdag, hälften går till skatt och sociala avgifter, och 800 till material och resor, på samma sätt som förut. Då får du en lön på 5.200. Det gör skillnad i plånboken. Så varför inte steppa upp verksamheten och öka inkomsterna med en effektiv skurmaskin?

← Äldre inlägg

Bergvärme är ett bra sätt att sänka energikostnaderna