El är inget för hemmafixaren

Det är få elarbeten som man får utföra själv. Detta då el är komplicerat och felaktiga installationer kan leda till personskador och eldsvådor. Man ska i stället anlita en elektriker.

De flesta arbeten med el kräver en behörig elinstallatör. Både för att arbetet ska bli väl utfört men även för att elen i bostaden ska vara säker. Men man får göra mindre arbeten om man har tillräcklig kunskap och vet hur man gör för att byta proppar och glödlampor, montera skarvsladdar och byta stickkontakter på elektriska apparater eller liknande. Fasta installationer som att exempelvis byta vägguttag eller att installera golvvärme, måste man dock anlita en särskilt auktoriserad elektriker till. Varje år händer det olyckor och eldsvådor och på grund av felinstallerad el. Några av dessa har tyvärr också dödlig utgång.

Gamla ledningar kan orsaka brand

Bor man i ett äldre hus eller ska köpa ett kan det vara bra att besiktiga husets el-installationer. El-kablar och annat elmaterial åldras och har en begränsad livslängd. Gamla elledningar är dessutom en av de vanligaste orsakerna till att en fastighet börjar brinna. Vårt behov av el har också ändrats med tiden och i äldre hus kan ledningarna bli överbelastade på grund av alla elektriska apparater som vi använder idag. Ibland saknas det också jordfelsbrytare eller så är den trasig, vilket naturligtvis är mycket farligt. Faktum är att man en gång om året bör kontrollera så att jordfelsbrytaren fungerar, även på fastigheter med nydragen el. En elektriker kan hjälpa till med att kontrollera så att man har säkra elledningar i sitt hus och att jordfelsbrytaren fungerar.

Planera el och belysning noga

Vill man anlita en elektriker i Södertälje för att dra nya el-ledningar eller för att byta ut de gamla, kan det vara bra att först fundera på var man vill ha uttag och belysning. Detta gör man enklast genom att först rita en enkel skiss över de olika rummen och sedan fundera på var man använder husets olika elektriska apparater någonstans. Det är ofta bra att ha många uttag så att man inte låser sig och måste möblera efter var det finns vägguttag. När det kommer till belysning blir det oftast bäst med flera olika ljuspunkter, som allmänbelysning, stämningsbelysning, arbetsbelysning etc. Ett bra sätt att variera belysningen är att installera en dimmer. Genom att ha en färdig plan blir det enklare att kommunicera med elektrikern. Självfallet kan elektrikerna även hjälpa till med planeringen och komma med bara tips.

8 Oct 2020

Bergvärme är ett bra sätt att sänka energikostnaderna