När du behöver en elektriker i Norrköping

Hur kan vi alla göra för att inte slösa på energi? Det är ju mer aktuellt nu än någonsin. Vi kan inte bara fortsätta som vi har gjort hittills. Världsnaturfonden WWF brukar hålla reda på vid vilken tid på året som vi har förbrukat de resurser som jorden kan ge oss. Datumet för när det händer brukar alltid ske allt tidigare på året. Helst borde ju det datumet infalla i slutet av december när året är slut. Det vore det ideala, men så är det inte. Förra året inföll det datumet redan den 1 augusti, vilket är sorgligt på många sätt.

Så räknar WWF på resursslöseriet

Enligt milijöorganisationers beräkningar står hela en fjärdedel av livsmedelsförsörjningen för det gemensamma globala slöseriet. Koldioxidutsläppen står för mer än hälften (60 procent). Så ska vi minska slöseriet av jordens resurser måste vi få ner det svinn som uppstår när vi förbrukar mer livsmedel än vad vi äter upp, vi måste sluta slänga så mycekt mat. För att få ner svinnet av koldioxidavgaser genom att sluta släppa ut avgaser som kommer av fossila bränslen och enbart ta vår energi från förnyelsebara källor, som sol, vind och vatten.

Dags att skaffa solpaneler?

Så om du vill vara med på tåget, bör alla som bor i villa, installera solpaneler på sina villatak och installera värmepump som får sin värme från energin som alstras ur solpanelerna. Det är det mest miljövänliga, som vi kan göra. Det fiffiga med att bli miljövänliga är att det samtidigt sänker våra kostnader som vi annars lägger på uppvärmningen. Du sänker både dina egna uppvärmningskostnader av din villa, rashus eller vad du bor i för hus. Samtidigt ser du aktivt till att minska utsläpp av växthusgaser som i sin tur bidrar till en global uppvärmning.

Stor investeringskostnad men de minskar under tid

Även om installation av solpaneler kostar en del i inledningsskedet, är det kostnader som sedan sänks med tiden. Dessutom har åtminstone den förra regeringen gett statliga bidrag till dem som har installerat solceller på taket. Och med tiden får du resurser som du kan lägga på annat än på dina elräkningar.

Behov av elektriker i Norrköping?

Om du bor i Norrköping så kanske du har behov av en elektriker som kan komma och göra nödvändig installation av solpaneler på ditt villatak. Googla "elektriker Norrköping" för att få kontaktuppgifter till någon sådan just i den staden. Läs mer här om elektriker i Norrköping.

20 Feb 2019

Bergvärme är ett bra sätt att sänka energikostnaderna