En värmepump betalar sig alltid

Uppvärmning och varmvatten är för många hushåll en stor utgift. Men genom att installera någon typ av värmepump kan man sänka sina energikostnader drastiskt. Här följer några tips.

En värmepump är en förnyelsebar energikälla och betydligt bättre och billigare är både el, olja och fjärrvärme. Trots att en värmepump kostar en hel del är det en bra investering eftersom den alltid betalar sig i form av sänkta energikostnader och ökat värde på huset. Hur snabbt man har igen pengarna beror på hur stor konsumtion man har av värme och varmvatten. Därför är det bra att även se över huset på andra sätt genom att exempelvis tilläggsisolera och installera snålspolande munstycken på vattenkranar, med mera. Vilken värmepump man ska ha beror på mängden energi som hushållet behöver, var fastigheten ligger, men också på vilka förutsättningar som finns runt omkring.

Olika slags värmepumpar

Det finns flera olika slags värmepumpar som exempelvis bergvärmepump, sjövärmepump, jordvärmepump, luftvattenvärmepump och luftluftvärmepump. Gemensamt för de alla är att de tar tillvara den solenergi som har lagrats i miljön och naturen runt huset. Alla, utom luftluftvärmepumpen, sprider också värmen i huset med hjälp av vattenfyllda element. Bergvärmepumpen är en av de mest populära värmepumparna eftersom den klarar av att leverera massor av energi året om och inte alls påverkas av årstiderna. Men å andra sidan är den dyrare att installera än de andra värmepumparna eftersom man först måste borra djupt ned i berggrunden och anlägga en energibrunn. Ett företag specialiserade på värmepumpar kan ge förslag på passande värmepumpar baserat på husets förutsättningar. Mer om värmepumpar hittar du på denna hemsida: https://www.hojdensbrunn.se/

31 May 2021

Bergvärme är ett bra sätt att sänka energikostnaderna