Värme och kostnader

Kombinationen av ett bistert klimat och höga elkostnader gör att många funderar på alternativa uppvärmningsformer till hemmet. Idag finns ett helt annat utbud än förr. Bergvärme, t ex.

Människor och deras djur behöver värme. Delvis alstrar alla levande organismer värme själva, men det räcker inte så långt för pälslösa varelser som vi. Vi bygger bostäder av alla former och färger, men vi behöver också värmekällor.

Vad för krav har vi? Värmekällan får gärna vara självgående så vi slipper ägna tid åt att sköta den. Den måste också vara tillräcklig för de utrymmen som finns. Vissa årstider är ganska djupfrysta på Sveriges vackra framsida. Slutligen får den gärna kosta minimalt i drift eftersom dagens elpriser inte går att skoja om.

Svaret på alla dessa krav kan samlas i begreppet bergvärme.

Hur fungerar bergvärme?

Bergvärme innebär att man utnyttjar den värme som finns i grundvattnet. Börjar gör man genom att borra ett hål ner till grundvattnet. Det blir ett djupt hål, ofta uppemot 200 meter. Med hjälp av en pump och brinevätska värmer och cirkulerar man vattnet i husets ledningssystem. Det använda vattnet cirkuleras och återuppvärms i ett evigt kretslopp.

Bergvärme har alla de fördelar du efterfrågar. Den behöver inte daglig eller ens månatlig skötsel. Den anpassas enkelt efter byggnadens storlek. Installationen kostar pengar men driften är billig. Den är mycket tyst i driften.

Vill du installera bergvärme i Göteborg med omnejd? Vänd dig till ett seriöst företag med erfarenhet och servicekänsla. Det är en investering som kommer att betala sig.

26 Apr 2021

Bergvärme är ett bra sätt att sänka energikostnaderna