Leasa solceller och få miljövänlig el på avbetalning

Om du väljer att leasa solceller blir det som att betala en vanlig elräkning en gång i månaden. Skillnaden är att du efter avtalsperiodens slut har gratis el.

Ju dyrare elpriserna blir desto vettigare blir det att skaffa din el via leasade solceller. Det blir som att betala en elräkning varje månad. Du kan dock vara säker på att priset förblir konstant oavsett vad som händer på energimarknaden.

Dagens energimarknad är som en skrämd kanin som springer än åt det ena hållet än och det andra, beroende på vilka världshändelser som skrämmer upp den. Som elkonsument vet man inte från dag till dag vad man får betala för sin el. Många gånger kan det ändras från timme till timme.

Leasa solceller och ha full kontroll

Genom att leasa solceller får du en kontroll den vanliga energimarknaden inte kan erbjuda. En firma installerar dina solceller och ser till att den fungerar felfritt under avtalsperioden. Under denna period betalar du en månadssumma som ungefär motsvara vad du betalar för din vanliga el. Skillnaden är att den är helt miljövänlig och extremt stabil.

Under avtalsperiodens slut kommer din elräkning vare sig att svänga uppåt eller neråt utan förbli den samma. Tittar man på hur det ser ut nu är det mest troligt att den normala elmarknaden kommer att fortsätta uppåt. Efter de år som avtalsperioden pågår kan du sedan köpa ut din anläggning för en mindre summa och har därefter gratis el så länge anläggningen håller.

27 May 2022

Bergvärme är ett bra sätt att sänka energikostnaderna