Är bergvärme en bra investering?

Uppvärmningskostnaden för ett hus är något som många husägare rynkar på pannan åt. Det vill säga; man får en räkning och tycker att denna är oskäligt hög och där man i och med detta också funderar på att byta. Något som i många fall också är att rekommendera; att ha exempelvis ett vattenburet värmesystem är något som kostar väldigt mycket pengar och där en alternativ lösning ofta lönar sig ganska rejält.

Tar man som exempel på detta en vanlig husägare i Stockholm – som säkerligen betalat närmare fem miljoner för sitt hus och således har all anledning att sänka sina kostnader – så kan ett byte till bergvärme spara in närmare 80% av den totala energikostnaden – årligen. Att spara så mycket pengar gör att frågan som följer blir oundvikligt att ställa och denna enligt följande: varför har inte alla hus i Stockholm bergvärme som energikälla?

Jo, av två stycken anledningar. Alla har inte förutsättningarna. Just bergvärme kräver nämligen att det finns berg i anslutning till huset – åtminstone inom en radie av 50 meter från markytan – och det är det många som inte har.

Bergvärme är en investering i Stockholm

Som anledning nummer två – och här kan vi säga att du bor i Stockholm och har förutsättningar för bergvärme – så fungerar den höga prislappen för bergvärme ofta i ett avskräckande syfte. Det vill säga; nämner man den summa som det kostar för att installera bergvärme så drar sig många ur en affär – trots att man kan spara in så mycket pengar varje år.

Kostnaden för bergvärme är nämligen något som ligger mellan 100-150.000 kronor och som nästan uteslutande beror på hur djupt man måste borra. Ibland så kan installationen vara billigare och ibland så kan den vara dyrare – men att det är ett högt pris; det råder det inga tvivel om.

Rådet här är att man försöker att se denna kostnad som en ren investering snarare än en kostnad; det kanske rör sig om tio år innan man går jämnt upp och efter detta så tjänar man enbart pengar på att ha bergvärme. I Stockholm så kan man dessutom se att en investering i bergvärme även kan löna sig rejält även om man inte skulle bo kvar i sitt hus i dessa tio år.

Vid en försäljning så kommer nämligen spekulanter i många fall vara beredd att betala mer pengar för ett hus med installerad bergvärme än för ett hus med exempelvis vattenburen sådan och det är ytterligare en morot som talar för ett byte.

Kort sagt; kan man bortse från den höga, initiala kostnaden för bergvärme så finns det i de flesta fall en rejäl bonus att hämta i slutändan.

14 Sep 2017

Bergvärme är ett bra sätt att sänka energikostnaderna