Bli en miljömedveten elanvändare

Det är bra med miljömedvetenhet. Vi hoppas att den ska växa och att alla, från slott till koja i vårt avlånga land börjar tänkta på hur vi blir skonsamma mot miljön. Det finns många saker var och en kan göra. Det är inget oöverstigligt problem om alla hjälps åt. Ibland kan man känna att felet är någon annans, att det är problem som inte kan lösas och att det är de stora industrierna som är boven i dramat.

Så ser inte vi på det. Vi tror att även om industrierna är stora miljöbovar tror vi att de har blivit tvungna att tänka om, och att det är vi, konsumenter som i slutledet avgör hur de stora industrierna gör i sin produktion. Det är vi konsumenter; du och jag, som på så sätt kan tvinga även de stora industrierna att börja agera mer miljömedvetet och ta fram miljöpolicies. Så det är faktiskt en hel del som vi, enskilda och som konsumentgrupp kan åstadkomma. Så vad kan man själv göra för att spara på energin och inte slösa den?

Isolera fönster

Genom att isolera fönster i sitt hus och i sin lägenhet kan man åstadkomma mycket. En hel del av uppvärmingen av hus sipprar ut genom fönstren. Det är inte bra för miljön att vi slösa med energi på det sättet. Då kan en ordentlig isolering av fönster både spara på miljön och på dina elräkningar. Har du täta fönster kan du till och med sänka kostnaderna för uppvärmningen. Du får en bättre inomhusmiljö.

Isolera huset

Förutom att isolera fönster kan du även isolera huset om det är så att du bor i ett gammalt hus med dålig isolering. På samma sätt som fönster, kan värmen leta sig ut i dragiga hus och dörrar som inte är täta.

Bli din egen energiproducent

Har man ett hus kan man med fördel se över hur man värmer hela huset. Det kan vara svårt när det kommer till hyreslägenheter och bostadsrätter, där man själv inte avgör hur man gör med sin energileverantör eller kan påverka hur man får sin uppvärmning. Ett husägande möjliggör installationer av solpaneler, bergsvärme och värmepumpar, luftpumpar som är miljövänliga och effektiva.

Sänka värmen i huset

Många hus har alldeles för hög uppvärmning. Att ha en för varm inomhusmiljö är inte bra för den egna hälsan. Man kan spara på elen genom att sänka värmen på elementen några grader. Du kommer att se det på din elräkning och du mår bättre själv. Då är det bättre med filtar och att ta på en extra tröja om man fryser eller är ovan med en lägre inomhustemperatur.

Stänga av alla maskiner – inte stand-by

På nätterna ska alla apparater stängas av, inte stå på stand-by. Funktionen med stand-by drar mycket el. Alla maskiner, datorer, TV-apparater ska stängas av med on/off knappen. Mobilladdaren ska inte laddas mer än nödvändigt. Det mår varken mobilen eller elräkningen bra av. Tänk på att en kvarglömd sladd i vägguttaget fortsätter att dra el.

Gör elanvändningen mer effektiv

Hemma kan ni också göra elanvändningen mer effektiv. Man kan byta ut gamla frysar och kylskåp. De gamla dra mer el än de nya. De är mer effektiva och på så sätt drar de mindre el. I köket kan du använda vattenkokare istälelt för att dra igån spisen. Du kan planera maten och tina fryst mat i kylskpåpet. På det sättet bidrar du också till att sänka kylskåpets temperatur, vilket göra att den drar mindre el. Klicka på länken om du vill du läsa mer om hur du kan använda elen mer effektivt och dessutom hitta en duktig elektriker i Göteborg.

14 Feb 2018

Bergvärme är ett bra sätt att sänka energikostnaderna