Byt dina blandare och spara energi

De flesta som står inför att byta blandare – oavsett om det gäller badrummet eller köket – gör det av rent estetiska skäl. Det vill säga; man vill förnya, man vill få det snyggare och man vill förändra till det bättre. Det man inte tänker på i och med ett sådant byte är att det hela faktiskt är att räkna som en ren investering som årligen sparar en massa pengar.

Blandare är – först och främst – graderade från G till A gällande energiförbrukning och där bokstaven G är den som förbrukar mest. Blandare med ett tillverkningsår före år 2000 är märkta med bokstaven E och det är faktiskt en ansenlig del människor som har blandare av denna äldre, sämre modell. Vi ger direkt några intressanta siffror som visar hur mycket du kan tjäna i energi och pengar  genom att byta:

  • Bor du ensam i en lägenhet så kan du spara 61 % årligen av den energi som går åt till att värma upp vattnet genom att byta från E-klassade till A-klassade blandare i dusch och kök.
  • Bor du i en villa med direktverkande el tillsammans med två barn och en partner och genomför att byte från e-klassade blandare till b-klassade diton; ja, då kan ni årligen spara in en summa om 1487 kronor. Detta gäller enbart badrum och kök dessutom.
  • Skulle ni bo i en villa med bergvärme och byta från era E-klassade blandare till A-klassade blandare så skulle er årliga besparing mätas i en summa om 487 kronor.

Låt en rörmokare sköta bytet

Det finns således all anledning att se över dina blandare av mer än bara estetiska skäl. Dock, som alltid då det kommer till vatten, så vill vi komma med en uppmaning. Även om det är fullt möjligt för dig att på egen hand byta dina blandare så råder vi dig att kontakta en rörmokare för jobbet. Vi gör detta trots att det kostar dig några extra kronor och vi det med en tanke på att det faktiskt kan vara en ren investering.

Årligen så räknar man nämligen med att vattenskador i Sverige kostar i runda slängar tio miljarder. Ja, miljarder – inte miljoner. 66 % av denna summa kommer också från läckage från dåligt utförda rörinstallationer och inte sällan så är det just sådana utförda av en lekman.

Kort och gott: ska du byta blandare för att spara energi och pengar så är det säkrast att ta kontakt med en rörmokare – även om det hela ser ut att vara enkelt på förhand. Det kostar inte så mycket heller – är du berättigad så är rot-avdraget möjligt att använda – och du säkrar framförallt upp riskerna för att drabbas av en kostsam vattenskada. Ditt byte av blandare – oavsett om det sker av estetiska eller ekonomiska skäl – ska göras även med en tanke på framtiden. Se till att det sker på ett säkert sätt.

30 Sep 2016

Bergvärme är ett bra sätt att sänka energikostnaderna