Dålig ventilation i skolor

En skola, som både har gymnasium och lägre klasser, har utrett hur skicket på lokalerna egentligen ser ut. Eleverna hade i våras flytt den dåliga luften inomhus. Nu är utredningarna klara, meddelar YLE.

I gymnasiet finns det en hel del fukt på flertalet platser i bottenbjälklaget. På de ställen som var fuktiga hittade ett konsultföretag, det som genomförde utredningen, avvikande lukt. Lukten kom ifrån att golvbeläggningen sakta går sönder på grund av just fukten. I ett av gymnasieskolans klassrum hittades även asbest i golvbeläggningen.

”Svag ventilation”

YLE skriver att skolans ventilation är svag. Det är dock bara inte ventilationen som brister – de skriver även att konstruktionerna bör tätas på flertalet platser. Den bristfälliga ventilationen leder till att både studenter och lärare får huvudvärk och känner av att luften är dålig.

I samtliga prover av damm från husets tilluftskanaler hittades en hel del mögelsporer. Förutom det hittade man också pollen och bergull, ett isoleringsmaterial. Det här är en följd av den svaga ventilationen. Utredningen menar att det här är en konsekvens av brister i filtret i ventilationen.

Skolan byggdes år 1909, och byggdes ut ungefär 40 år senare, 1950.

Inte bara gymnasieskolan som drabbades Byggnaden för högstadiet kommer att rivas så småningom, men kommunen har ändå låtit utreda byggnaden. Detta eftersom man kan behöva använda den tills den nya byggnaden står klar. Huset byggdes år 1969, tillsammans med en verkstad vars fasad består av rött tegel.

Otäta väggar

I byggnaden för högstadiet, är både bottenbjälklagets och ytterväggarnas konstruktioner torra. Mineralullen och en stor mängd skiljepapp som sitter innanför väggen har dessutom mikrobskador. Det var inte bara innanför väggarna man hittade mikrobskador – även i ett rörschakt stötte man på det här.

Innerskalet i ytterväggen är dessutom inte tätt, samtidigt som skiljepappen har kontakt med inneluften. Det här leder följaktligen till en stor risk att orenheter kan komma ut i inneluften. Inneluften som både elever, lärare och övrig personal vistas i.

Konsultföretaget som genomförde granskningen säger att allt trasigt material bör avlägsnas. Även skarvar mellan väggar, tak och golv bör göras tätt. Det här har redan skett i gymnasieskolans byggnad som ligger strax bredvid. Konsultföretaget har även synpunkter på byggnadens ventilation. De menar att den borde rengöras och justeras, för att alla rum ska få tillräckligt med fräsch luft.

Även i verkstaden, som tillhör högstadieskolan, har man stött på orenligheter. Här var golvet i ventilationens maskinrum skadat av fukt, med stor sannolikhet av kondensvatten. Även i verkstaden hittade man asbest i golvmaterialet.

Bergvärme är ett bra sätt att sänka energikostnaderna

27 Oct 2016

Bergvärme är ett bra sätt att sänka energikostnaderna