Dra ner på resandet med hjälp av videokonferenser

I takt med att världen globaliseras, och företag från olika delar av världen får kontakt med varandra och inleder samarbeten, ökar också resandet. Framför allt med flygplan. I Sverige har både inrikes och utrikes flygresor stadigt ökat de senaste decennierna. Ökningen sker både inom privatresandet och företagsresandet och visar tyvärr inga tecken på att avta.

Ökat resande ger ökad miljöförstöring

Sett ur ett miljömässigt perspektiv är detta en oroande, och även onödig, utveckling. Flyget står globalt för 4-5 procent av alla klimatpåverkande utsläpp. I Sverige handlar det, enligt Naturskyddsföreningen, om 10% av av vårt totala utsläpp. Ju fortare man åker, desto mer energi går det åt. Framför allt företag, men även privatpersoner, måste bli bättre på att ta sitt ansvar för miljön och dra ner på resandet. Det är inte rimligt att ta flyget från Stockholm till Malmö på morgonen och tillbaka på eftermiddagen för ett lunchmöte. För företag finns dessutom fullt utvecklad och fungerande teknik för kundmöten och affärsmöten i form av system för videokonferenser.

Som i verkliga livet

Med den senaste tekniken blir ett distansmöte mellan medarbetare och kunder lika intimt som ett riktigt möte. Tiderna då bilden hackade och försvann, eller ljudet var så dåligt att det  inte gick att förstå vad de andra sade, är förbi. Genom att ett företag investerar i ny teknik för videokonferenser möjliggör man globalt nätverkande på en långt större skala än via flygresor, samtidigt som man sparar pengar och samtidigt skonar miljön. För ett modernt, ansvarstagande företag är det en självklar investering.

För mindre sammankomster...

Beroende på företagets storlek går det att anpassa tekniken, göra den skalbar. I många fall med möten där två-tre medarbetare deltar räcker det oftast att använda sig av någon typ av webbaserad molntjänst. Den enda utrustning som då behövs är en dator med inbyggd kamera och mikrofon, vilket finns på de flesta moderna laptops. Dessa molntjänster går att prenumerera på och månadskostnaden baseras på hur många som beräknas använda tjänsten. Oftast handlar det om några tior per användare. Molnbaserade lösningar är smidiga och lättanvända, men de är inte helt tillförlitliga och är såklart beroende av datorernas prestanda. Mötesdeltagarna kan få problem med hackande ljud och bild.

...och för större

Vill man vara hundra procent säker på att videokonferensen ska bli fri från tekniska problem ska man investera i ett helhetssystem med både hård- och mjukvara. Det innebär en kostnad, som dock är en bråkdel av det man tjänar in på minskat resande. Beroende på antalet medarbetare kan systemet skalas upp och ner i storlek. I systemet ingår en dedikerad gateway som fungerar som länk mellan nätverken och säkrar en stadig uppkoppling. En speciell kamera och mikrofon ingår också som direkt kopplas till systemet. Både kameran och mikrofonen levererar förstklassiga bild- och ljudupplevelser.

Ett system för videokonferens kan anpassas för ett litet mötesrum eller för en hel föreläsningssal. Det innebär att man även kan arrangera kurser, utbildningar och föredrag utan att någon av parterna behöver ta vare sig flyg eller bil. Föreläsaren kan befinna sig på andra sidan jordklotet och ändå upplevas i realtid av en lyssnarskara i en aula eller ett sammanträdesrum. Åhörarna kan ställa frågor till föreläsaren och få svar direkt.

En investering för framtiden

Vill man minska den energiåtgång som överdrivet resande utgör, och därmed också dess stora miljöpåverkan, bör man som företagare investera i ett smidigt och säkert system för videokonferens. Genom att kontakta en specialiserad leverantör av hård- och mjukvara får man lätt hjälp med att hitta ett system som är rätt dimensionerat för sina behov. Kunder och medarbetare kommer i fortsättningen att kunna mötas i realtid vart i världen de än befinner sig. En stor vinst både för företaget och miljön.

14 May 2018

Bergvärme är ett bra sätt att sänka energikostnaderna