En elektriker är inte bara en elektriker

Termen ”elektriker” omfattar flera olika yrken inom området. Att arbeta som elektriker kan innebär att man till exempel jobbar med installationer, service, inom industrier eller som elmontör. Den sistnämnda är en elektriker, inom något område, som gjort lärlingstid men som ännu inte åtnjuter full lön.

Generellt sett ser arbetsmarknaden god ut för elektriker, oavsett vilket typ område man väljer att rikta in sig mot. Något som bidrar till de många arbetstillfällena är den starka byggkonjunkturen, där städer som Stockholm kanske utmärker sig särskilt. Självklart är det dock inte bara i Stockholm som bostäder byggs (och el behövs dras) – en utbildad elektriker har goda möjligheter till jobb i de allra flesta delarna av landet.

Installationselektriker

Installationselektriker är kanske den grupp som påverkats mest av den starka byggkonjunkturen. Det är dem som arbetar vid nybyggnationer, vare sig det gäller bostäder, gallerior eller kontorsbyggnader. För installationselektriker finns särskilt mycket jobb i storstäder, där Stockholm (som nämnt i inledningen) kanske utmärker sig allra mest.

Jobbet som installationselektriker kan vara ganska påfrestande. Det kan ofta upplevas som rörigt och utförs inte sällan i trånga utrymmen och på höga höjder. En av de stora arbetsuppgifterna är att dra kablarna i bygget, men installationselektriker kan också ansvara för att montera in el-centraler där strömmen ska tas emot.

När bygget börjar bli färdigställt arbetar de med att sätta in eluttag, strömbrytare och med att montera belysningen. De krav som ställs på en installationselektriker är bland annat noggrannhet och en god förmåga att ta självständiga beslut.

Läs mer på www.elektrikerstockholm.biz.

Serviceelektriker

Serviceelektriker arbetar i huvudsak med ombyggnader, felsökningar och reparationer av elanläggningar. Det är ofta dessa elektriker som åker ut till privatpersoner när det finns något elfel i hemmet. En serviceelektriker arbetar dock givetvis inte uteslutande hos privatpersoner. Det är också vanligt att de åker ut och felsöker och reparerar i industrier och kontorsbyggnader.

I likhet med installationselektriker gör även serviceelektriker ibland installationer. Dock är de i nästan alla fall betydligt mindre, och är heller inte lika omfattande. Dessa installationer kan till exempel vara att dra kablar (i en mindre omfattning), montera strömbrytare och installera vitvaror av olika slag.

Industrielektriker

I många fall är en industrielektriker anställd på el-avdelningen i ett större bolag, men kan också vara en del av mindre firma som har kunder inom industrin. En industrielektriker arbetar med både låg- och högspänning i arbetsuppgifter som huvudsakligen berör underhåll och reparationer av olika industrianläggningar.

Framtidsutsikter

Som nämnt i inledningen av den här texten går man som elektriker en ljus arbetsmarknad till mötes. Främst kan den höga efterfrågan på kompetens härledas till den starka byggkonjunkturen där, som tidigare nämnt, Stockholm utmärker sig särskilt mycket.

Det är dock inte bara i Stockholm det råder bostadsbrist. Faktum är att det råder problem för personer att hitta bostäder på nästan alla håll i landet. Byggföretagen ser i dagsläget positivt på framtiden – vilket bidrar till att även elektriker kan känna sig trygga. Därtill kommer det alltid finnas bostäder och därmed också ett behov av serviceelektriker som kommer för att felsöka, reparera och underhålla.

6 Jul 2017

Bergvärme är ett bra sätt att sänka energikostnaderna