Hjälp med fastighetsskötsel i Stockholm

Är du nybliven fastighetsägare i Stockholm har du säkert insett vilket ansvar det innebär ifråga om hyresgästerna välbefinnande, den ekonomiska biten och kanske framför allt det arbete som krävs för att hålla fastigheten i skick, både lägenheter, allmänna utrymmen och utemiljöer. Att som fastighetsägare sköta allt detta själv är inte möjligt utan många fastighetsägare väljer istället att anlita en förvaltningsfirma för att utföra fastighetsskötsel. I Stockholm finns en stor mängd firmor som erbjuder fastighetsskötsel, både tillfälliga insatser och helhetslösningar.

Man kan tänka på fastighetsskötaren som en modern gårdskarl som tar hand om allt som rör huset och dess invånare, fast i själva verket är det numera ett team som utses till en fastighet och ansvarar för den. Fastighetsskötseln inkluderar både de allmänna utrymmena på ut- och insidan, samt dina hyresgästers lägenheter. Man brukar dela upp fastighetsskötsel i tre områden: tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll.

Tillsyn

När en firma får i uppdrag att ta hand om en fastighet gör man först en översikt där man bedömer hur ofta och i vilken omfattning de olika delarna behöver inspekteras. Man gör sedan upp ett schema som följs till punkt och pricka året om. Genom regelbunden tillsyn undviker man att fel upptäcks försent och kan i god tid utföra underhållande arbete. Fasader, tak och fönster är exempel på områden där fastighetsskötarna behöver vara extra noggranna. Tillsynen är ett förebyggande arbete som sparar dig som fastighetsägare en hel del pengar och huvdvärk.

Skötsel

Daglig skötsel är en viktig del av fastighetsskötseln. Det handlar om att sköta trädgårdar, lekparrker och rabatter på sommaren, samt att skotta snö och sanda gångbanor om vintern. Inomhus krävs regelbunden städning, byta av lampor och luftfilter mm. Skötseln av fastigheten är det osm tar upp det mesta av fastighetsskötarens tid.

Felavhjälpande underhåll

Felavhjälpande underhåll handlar om att laga det som går sönder. Och i en stor fastighet går saker ofta sönder. Man lagar fel både i de allmänna utrymmena och i hyresgästernas lägenheter. Många fastighetsskötare erbjuder jourhjälp så att du och hyresgästerna alltid vet vart ni ska ringa om något går sönder och behöver åtgärdas akut. Tvättmaskiner, läckande kranar, strömavbrott, trasiga gungor – en bra fastighetsskötare har folk som fixar det mesta med ett leende.

Skapa en god boendemiljö

Som fastighetsägare i Stockholm har du alla möjligheter att erbjuda dina hyresgäster en bra och trygg boendemiljö. Det gör du genom att anlita en bra och seriös fastighetsskötare som har den arbetskraft, kunskap och certifikat för att sköta en stor fastighet och erbjuda den service som krävs. Med tiden blir en bra fastighetsskötare som en del av fastigheten du inte vill vara utan, och att ha någon med god kännedom om din fastighet kan kännas väldigt tryggt. En fastighet i Stockholm är en stor investering som du bör vårda på bästa möjliga sätt. Gör det med professionell fastighetsskötsel.

17 Aug 2018

Bergvärme är ett bra sätt att sänka energikostnaderna