Hur påverkar ett byta av lokaler er uppvärmningskostnad?

Företag som växer ställs hela tiden inför nya utmaningar. Man vill ta nästa steg, men inte till vilket pris som helst. Man vill - och måste - skynda långsamt och se till att rätta magen efter matsäcken. Det finns många frestelser som kan gör att man slåt till, genomför ett ogenomtänkt eslut och sedan står där med röda siffror i årsredovisningen - trots att företaget i fråga “går bra”. Inte sällan så handlar det senare om att man har en för dyr drift och att man hela tiden slänger iväg onödigt höga kostnader på lokalhyra och uppvärmning.

Detta i kombination med andra kostnader gör att den egentliga verksamheten - den med potential - äts upp och att man som företagare inte går med den vinst man egentligen borde göra.

Visst, ett attraktivt läge för sin verksamhet är att föredra - men inte till vilket pris som helst. Visst, det är trevligt med större lokaler och att kunna hålla ett större lager - men om kostnaderna för hyra dubbleras och kostnaden för uppvärmning stiger markant så måste man ställa sig frågan om det verkligen finns något värde i att byta från mindre, billigare lokaler?

Lagerhallar är ett bra alternativ som går att hyra

I många fall så är det, gällande det senare, ett bättre alternativ att sondera terrängen som finns inom lagerhallar. En lagerhall är en fristående byggnad som påminner om ett tält och som är möjligt att placera i anslutning till den befintliga verksamheten.

Driver du exempelvis en firma inom markservice och känner att du börjar på problem med lagerhållning samt att det börjar bli dags att köpa in fler maskiner - ja, då är en lagerhall ett bra alternativ som inte alls kostar lika mycket som en flytt till större lokaler skulle göra (givet naturligtvis var du bor och hur priserna ser ut i den staden).

En fördel med lagerhallar är att du kan testa en sådan under en viss tid, utvärdera och därefter ta ett mer definitivt beslut om hur framtiden ska te sig. Det är nämligen möjligt att hyra en lagerhall snarare än att köpa en sådan (något som man kan göra experimentet fallit väl ut) . En lagerhall är isolerad och går att värma upp. Det innebär att du måste räkna på kostnaden för uppvärmning också då denna kommer att öka.

Men, på det stora hela så är det ofta ett bättre alternativ. Tyvärr också ett väldigt bortglömt sådant. Det finns många exempel på företag som genomfört ogenomtänkta flyttar till större lokaler och sett sina marginaler krympa i en rasande takt i och med den höjda avgiften samt den ökade kostnaden för uppvärmning. Gå inte i den fällan, skynda långsamt med hjälp av att hyra ett pålitligt utrymme som kommer att fylla dina behov - oavsett vilken verksamhet du bedriver.

27 Apr 2018

Bergvärme är ett bra sätt att sänka energikostnaderna