Minska er energiförbrukning genom en ny varmvattenberedare

Det finns vissa saker som vi tar för givna i våra hem och som vi nästan aldrig tänker på. Det kan här handla om att att du trycker på en knapp och att du förväntar dig att en lampa tänds. Likväl så kan det handla om att du tar upp en fjärrkontroll i syfte att slå på din tv, din stereo eller någon annan typ av maskin. Elektricitet och husets elsystem tänker vi sällan på; vi förväntar oss att allting fungerar som det ska och betalar glatt räkningen den dagen denna simper ner i brevlådan.

Detsamma gäller vattnet. Vi ska kunna ställa oss i duschen i en behaglig temperatur och vi vill kunna spola till dess att vattnet är kallt nog för att dricka. En lyx som lätt kan bli rena slöseriet. Ser man till vår vattenförbrukning samt hur denna påverkar kostnaden för vår energi så finns det nämligen många kronor att spara.

Många hushåll i Sverige eldar för kråkorna då det kommer till sitt vatten och vilken typ av varmvattenberedare de har installerade. Man kan säga att en äldre varmvattenberedare i många fall drar rena förluster till hushållet; en normal familj brukar ligga på ungefär 3500-6500 kWh per år för varmvatten – en äldre varmvattenberedare ger ungefär 25% förlust där energin enbart försvinner. Läge för många att köpa en ny varmvattenberedare således – frågan är bara hur man ska tänka här? Ja, det finns några nycklar i att välja rätt och vi tänkte sammanfatta dessa i några punkter som ser ut enligt följande:

  • Rätt storlek. Det finns en klar skillnad mellan hur mycket vatten en familj tror sig göra av med och hur mycket man faktiskt gör av med. Många tror sig ligga på en lägre nivå än vad man i själva verket gör. Vårt råd är att du väljer en lite större varmvattenberedare än vad du tror. Det bästa är dock att försöka ändra de ovanor ni har och som gör att varmvattnet går till spillo.
  • Rätt vatten: Hur vattnet ser ut där ni bor påverkar också vilken typ av varmvattenberedare ni ska välja. Här råder vi er att kontakta ett företag för att mäta exempelvis saltnivån, hur surt vattnet är samt hur mycket kolsyre, kalk och klorid som finns i det. Behållaren ska du anpassa efter det resultat som ges och här brukar exempelvis rostfira behållare eller emaljerade sådana finnas att välja på. Även vattnets hårdhet påverkar ditt val av varmvattenberedare.
  • Din nya varmvattenberedare måste installeras av behörig personal och är ingen som du själv får utföra. Tjänsten är dock rot-berättigad och det innebär att du kan dra av 30% av den totala arbetskostnaden på din deklaration.

Mer information om varmvattenberedare finns här: http://www.varmvattenberedare.biz/.

27 Sep 2017

Bergvärme är ett bra sätt att sänka energikostnaderna