Naturliga värmekällor

Det kan tyckas märkligt att det skulle gå att värma upp ett hus i Stockholm, med sina långa vintrar och tidvis svala somrar, med hjälp av den lilla solenergi som finns i luften eller lagrad i jord, berg och vatten. Men det går, och det är möjligt tack vare en apparat som kallas värmepump. Hur en värmepump fungerar tar ett tag att förklara och vi ska inte gå in i detalj på det här, men kort kan sägas att en värmepump tar den lilla värme som tagits upp från värmekällan (jorden eller vattnet exempelvis) och växlar upp den via ett effektivt kompressorsystem. Den avger sedan värme till husets. Värmepumpen installeras i huset, till exempel där oljepannan stått. Den drivs med en liten mängd el och den kan sänka dina energikostnader rejält. Billigast och effektivast blir det med bergvärme, men i Stockholm fungerar alla alternativen, lite beroende på hur och var du bor. Vi ska här ta en titt på de olika naturliga värmekällor man kan använda sig av.

Bergvärme

Bergvärme är den effektivaste och i Stockholm populäraste tekniken för naturvärme. Anledningen är helt enkelt att vi har en berggrund i Stockholm som lämpar sig bra för bergvärme. Berggrunden ligger nära jordytan och den håller en jämn och stabil temperatur på mellan 6 och 7ºC. När man vill utvinna energi ur berggrunden borrar man ett djupt hål rakt ner till berget, oftast ca 100 meter ner. Hålets diameter är inte mer än ca 14 cm. Därefter leder man ner en kollektorslinga i berget som samlar upp den lilla värme som finns och leder den upp till värmepumpen.

Den initiala kostnaden för bergvärme är relativt hög, men det går fort och man kan sänka sina energikostnader över tid med upp till 80%. Det går bra att borra för bergvärme vartsomhelst i Stockholm, till och med i innerstaden, men det behövs tillstånd från kommunen.

Du hittar mer info om bergvärme på denna sida: http://www.bergvarmestockholm.com.

Jordvärme

Jordvärme använder sig också av värme lagrad i marken, men betydligt närmare ytan. För att utvinna värme ur jorden lägger man en kollektorslinga ca en meter ner i ett mönster över hela tomten. Här behövs i motsats till bergvärme en stor tomt, eftersom slingan måste ledas en lång bit under jorden.

Även för jordvärme krävs tillstånd från kommunen, och installationskostnaden är hög, men dina energikostnader sänks så snart du tagit systemet i drift.

Sjövärme

Om du bor nära en sjö eller vattendrag kan du lägga kollektorslingan på sjöbotten, där den hålls på plats av tyngder. Sjövärme är nästan lika effektivt som bergvärme, men kräver såklart att man har tillgång till en sjö. Det krävs också en del förebyggande grävning för att förhindra frysskador på kollektorslingan.

Luftvärme

Det finns tre typer av teknik för att utvinna värme ur luften. Den vanligaste och enklaste heter luft/luft och består i att ta luft utifrån, värma upp den och blåsa ut den i huset. Det ger en något ojämn värmefördelning i huset eftersom varmluften bara kommer från ett ställe. Det är därför viktigt att huset inte är för stort och att luftgenomströmningen är god.

En luft/vattenpump leder istället luftvärmen till ett vattenburet värmesystem med radiatorer och ger en jämn värmeförsörjning till hela huset.

En tredje variant är frånluftsvärmepumpar, som utvinner den uppvärmda och använda luften som är på väg ut från huset och återvinner värmen från den. En frånluftsvärmepump är dock inte tillräcklig för att värma upp ett hus på egen hand, men som kompletterande värmekälla fungerar den utmärkt.

Luftvärme kräver varken att man borrar eller gräver, men i gengäld ger en ett ojämnt resultat baserat på utetemperaturen.

27 Oct 2017

Bergvärme är ett bra sätt att sänka energikostnaderna