Olika metoder inom relining

rölrDet som kännetecknar relining är att ett innerrör monteras i det redan befintliga röret. Däremot finns flera olika metoder för att applicera detta nya rör. Vilket som är bäst beror bland annat på tidsaspekten och vad det är för rör.

Longline

Longline är en av de vanligaste metoderna av relining. Ibland kallas metoden för strumpa eller strumpmetoden eftersom man jobbar med en slags strumpa. Man för ner denna struma i nuvarande rör med hjälp av kraftig tryckluft. Denna är i sig dränkt med härdplast. När strumpan har nått genom hela röret sätts tryck på strumpan vilket gör att den pressas mot befintliga väggar. Väl på plats stelnar plasten vilket skapar det innerrör som därmed kan användas. På detta sätt har man alltså skapat ett nytt rör i det gamla.

Detta nya rör har samma tålighet och bärighet som det gamla. Det räknas därmed som ett helt nytt rör. Skulle det utanpåliggande röret gå sönder spelar det alltså ingen roll.

Pointline

Detta är en sort av relining som används vid mer akuta situationer. Precis som namnet avslöjar så är det en lagning som sker ”på en punkt”. Det är därmed mer en separat lagning istället för ett helt nytt rörbyte. Är det en mindre skada eller kanske en akut lagning som måste ske så används pointline. 

Sprayline

Sprayline, eller sprutrelining, är en av de nyare modellerna. Här ”sprutas” det nya röret på plats och tekniken används främst när avloppsrör ska renoveras. Det som kännetecknar tekniken är att materialet klarar av mycket stora variationer i temperatur och har hög elasticitet. Det används därmed ofta vid industriavlopp som har högre krav än avlopp från privatbostäder.

Hybridrelining

Här kombineras flera olika metoder vilket är vanligt om rörsystemet har rör i flera olika storlekar. Det kan exempelvis innebära att strumpmetoden används i de större rören och att sprayline används i vissa andra osv.

Vilken relining är bäst?

Det är nästan omöjligt att som privatperson avgöra vilken relining som är bäst. Det är inte heller något man behöver avgöra. För att ens veta om relining är bästa alternativet behöver en besiktning ske av rören. Därefter kan en offert skapas gällande vilken relining som är bäst och vad detta i så fall skulle kosta.

Om ”strumprelining” ställs mot rotrust så är det däremot ingen skillnad i kvalité på de nya rören. Oavsett så krävs en viss kvalité och funktion på de rör som monteras in. Men eftersom det krävs betydligt mindre rivningsarbete om relining genomförs istället för stamrust blir detta ingrepp betydligt billigare.

28 Sep 2018

Bergvärme är ett bra sätt att sänka energikostnaderna