Se över ditt VVS hemma

Det finns olika saker du kan göra för att bli en miljövänlig villa- eller lägenhetsägare. Det kan inte nog betonas att vi alla måste bli miljövänliga och handla på ett miljövänligt sätt. Ska framtiden bli hållbar för generationer framåt behöver vi alla tänka långsiktigt och hållbart. Ett enkelt sätt att göra det på är att se över den egna energiåtgången hemma. När det kommer till energiåtgången gäller det att se över hela kedjan med värme, och ventilation i ett hus. Enkelt sagt kan man säga att ju bättre isolerat hus desto bättre kan ventilationen fungera och med en bra isolering, bra inomhusluft kan du sänka kostnaderna för uppvärmningen. 

Mät inomhusluften

Är du osäker på kvaliteten på inomhusluften hemma hos dig, kan du be en VVS-firma komma och utföra mätningarna och sedan komma med tips och råd på bra lösningar. 

Tycker du att det drar för mycket i ditt hus, eller lägenhet, är det en bra idé att isolera förra och fönster. På så sätt får du bättre kontroll på luften inne och kan reglera både värme och insläpp av luften utifrån. Då får du bättre möjligheter att reglera hur varmt eller kallt, du vill ha det hemma. Du får bättre kontroll över din privatekonomi och vet vart energin du använder går till.

Varför inte värmepump?

Ett ekonomiskt sätt att sänka elkostnaderna är att installera värmepump i ditt hem. Särskilt om du använder någon förnybar energi, såsom sol- vind- eller bergsvärme. Installerar du solpaneler, kan du enkelt installera en luftvärmepump som använder sig av solenergin. Att installera solpaneler har tidigare varit kostsamt, men dem har man lyckats pressa ner med kostnadseffektivt material. Att borra efter bergvärme kan ha stora initiala kostnader, men när det väl är gjort har du så gott som gratis värme till ditt hus och varmvatten.

Många kombinerar olika värmekällor

Många hem har två värmekällor. Antingen har man direktverkande el, kanske från ett fjärrvärmeverk, vilket är miljövänligt. Att värma hus som ändå går åt energi att elda upp sopor är mycket bra sätt att spara på miljön. Hur fungerar värmecirkultaionen hemma hos dig? Om elementen är kalla, behöver det inte bara bero på dina armaturer. Du kan kostnadsfritt be en VVS-hantverkare se över hur dina tapp- och spillvattenlösningar kan förbättras och ge en offert. 

Gör ett stambyte om rören är gamla

Smakar vattnet inte lika bra längre som förut, kan det vara dags att byta rören och göra ett stambyte. Det bör göras ungefär vart tjugonde år för att man inte ska riskera läckage med fuktskador som följd. Då blir det nödvändigt att riva upp rören och kontrollera skadan, vilket blir mycket mer kostsamt än att förekomma med att göra stambytet. Läs mer här om stambyte.

18 Jan 2018

Bergvärme är ett bra sätt att sänka energikostnaderna