Spara energi med rätt fönster

De flesta vet om att vi ska spara på miljön och försöka sänka vårt slöseri när det kommer till energi. En nyhet som kom i våras handlade om att vi konsumenter inte har sänkt vår konsumtion av energi. I takt med att vi har fått fler alternativa energikällor som är mer miljövänliga än energi baserat på fossila bränslen, har vår konsumtion av energi bara ökat, inte minskat så som politikerna – och vi själva – har trott. Vi verkar inte kunna spara energi. Vi verkar bara kunna konsumera ännu mer energi än förut. Felet och kruxet med det hela är vårt levnadssätt. Den kräver mer konsumtion. Allt går på el. Vi har fler hushållsapparater i våra hem. Vi har vitvaror som drar el, vi har fler och större TV-apparater, datorskärmar och spelutrustningar än någonsin förut.

Vi behöver egentligen alla dra ner på levnadsnivån

Sanningen är den att vi behöver sänka levnadsnivån. Så enkelt men svårt är det. Och vem är villig att göra det? Som de flest vet är utveckling en svår sak att stoppa. Det är nog ingen som är villig att dra tillbaka tiden, till, säg 1950-talets energikonsumtion. Det skulle innebära att vi inte använder de mobiler som vi faktiskt har. Har vi inte använder de datorer, skärmar och spelutrustningar som vi har.

Ett annat problem är den att den yngre generationen inte tar till sig nyheter om klimatet. Många har slutat konsumera nyheter över huvudtaget. De följer inte de gamla nyhetskanalerna över huvudtaget. De använder sig av alternativa källor och det är inte alltid de alternativa nyhetskällorna tar upp frågor om klimatet, eller om kommande miljöhot överhuvudtaget. Så hur ska de som ska ta över i framtiden förmås att vilja sänka sin levnadsnivå? Det kommer att vara en ödesfråga inför framtiden som de visa måste ställa sig och presentera lösningar inför. Om inte kommer antagligen miljön att tvinga oss alla ställa om i vårt sätt att leva.

Välja energibesparande produkter i våra hem

En viktig lösning är att välja energibesparande produkter som hjälper oss att konsumera minder mängs energi. Då har vi bland annat energibesparande produkter i badrum som vi kan välja att installera; toalettstolar som drar mindre mängd vatten. Man kan även välja duschmunstycke som fördelar vattnet på ett mer effektivt sätt och som drar mindre mängd vatten när vi duschar. På samma sätt kan vi välja kranar som endast rinner när du håller dina händer under kranen. Beslysning som endast lyser när du befinner dig i rummet. Du kan välja särskilda fönster som inte släpper ut värmen och hindrar att du slösar uppvärmning och energin till uppvärmningen som bara släpps ut genom dina fönster. Då är det särskilda energifönster som du väljer. De har en yta som endast släpper igenom dagsljus, men behåller inomhusvärmen inne. Läs mer om energifönster och om glasmästare på energifönster i Stockhlolm på: glasmästarestockholm.nu.

12 Jul 2018

Bergvärme är ett bra sätt att sänka energikostnaderna