Ta hjälp av en arkitekt för en energisnål byggnation

Att bygga ett hus är någonting som är få förunnat. De flesta köper ett befintligt hus och renoverar detta efter sina egna behov och efter sina egna önskemål. Det som avgör i detta är ofta kostnaden; att bygga ett hus från grunden kostar mycket pengar och dessutom så bör man vara medveten om att det tar mycket tid rent byråkratiskt. Det krävs bygglov, det krävs kontrollansvarig, det krävs regelbundna kontakter med Byggnadsnämnden och med företaget man anlitat för byggnationen, det kommer tekniska samråd, det krävs att man ansluter sig till det kommunala vattnet och avloppet (om man inte borrar egen brunn) och så vidare.

Det handlar om en lång process där man som byggherre kan stöta på problem lite varstans. Men, i grund och botten så är det hela positivt. Hur många chanser i livet får man egentligen att göra någonting helt från grunden, hur ofta kan man påverka saker och ting efter tankarna i sitt eget huvud och hur många tillfällen uppenbarar sig där man kan komma att påverka sin egen framtid - och ekonomi - så pass tydligt som vid ett husbygge?

Ska du bygga ett hus från scratch så handlar det om någonting som sker kanske en gång i livet. Vårt råd är att du tar hjälp av en arkitekt - både för att få ett finare hus och ett energisnålare sådant. En arkitekt kan välja material, hitta smarta lösningar för uppvärmning och isolering och därigenom sänka dina framtida boendekostnader

 

Det händer en gång i livet - om ens det. Och: det är också därför man bör tänka ett varv extra och ta hjälp genom denna process. Det säger vi av den enkla anledningen att man som lekman inte klarar allting på egen hand och att man - framförallt - vid planeringsstadiet bör se över vilka alternativ som finns och som dels kan göra projektet billigare och dels också kan ge en billigare boendekostnad i framtiden.

Vi skulle därför rekommendera att man anlitar en arkitekt. Inte minst gällande det senare: att bygga ett hus som blir billigt att leva i är nästan ett måste och, enligt oss, värt att betala lite extra för rent initialt då det till syvende och sist handlar om en ren investering. Anlitar du en arkitekt så kan denne planera ditt hus på ett helt annat sätt gällande exempelvis material, isolering, tak, uppvärmning samt minimera energiförluster genom smarta lösningar.

Kort sagt: en arkitekt kan förvandla ditt tilltänkta hus i Stockholm till en borg av maximal energieffektivitet. Och: du får på köpet ett unikt hus; långt borta från den design dina grannar har.

Vilken energikälla fungerar för ditt hus?

Om vi bortser från en arkitekt för en stund och istället fokuserar på vilken typ av energikälla du ska välja för uppvärmning till ditt hus så finns det några alternativ. Ett vanligt val och alternativ gäller bergvärme - och det är också något som rekommenderas. Men vi skulle även vilja slå ett slag för solenergi. Dels så får du idag möjlighet till ett gynnsamt avdrag om du investerar i solpaneler och dels så finns det också en möjlighet att tjäna pengar på att sälja den energi som du inte ha behov av. En vinst ur alla aspekter.

Är det inte fult med solpaneler då? Vi återgår till vikten av en arkitekt i denna rent estetiska fråga. Om du vill ha solpaneler och värma ditt hus med hjälp av solenergi så behöver det valet inte utesluta att ditt hus samtidigt blir estetiskt tilltalande. En skicklig arkitekt kan integrera dessa, i mångas tycke, förfulande paneler och göra dessa till en del av husets karaktär.

I kombination med det vi gick igenom ovan - om den maximala energieffektivitet - så skulle vi definitivt säga att du tjänar på att anlita en arkitekt i Stockholm. Det du betalar initialt kommer att löna sig i längden.

Läs mer om hur arkitekter arbetar på denna sida: https://www.arkitektstockholm.biz.

18 Mar 2018

Bergvärme är ett bra sätt att sänka energikostnaderna