Vad är Energismarta tak?

Det finns inte någon specifik definition på vad ”Energismarta tak” är men generellt används begreppet för takkonstruktioner som antingen minskar energiåtgången i ett hus eller tillför energi via exempelvis solceller.

På frammarsch

Även om en stor andel av de som bygger nya tak eller lägger om tak fortfarande prioriterar klassiska takbeläggningar så som plåt eller tegel så är det tydligt att de energismarta taken allt mer blir populära. Det beror till stor del på den miljömedvetenhet som sakta men säkert etablerar sig inom byggindustrin. Dessutom blir energibesparande lösningar mer ekonomiska i längden, även om de kan vara dyrare vid dess installation. Att många ändå väljer tegel eller plåt kan till viss del förklaras med att man inte har kunskapen om alternativen.

Solceller

Ett alternativ för att minska behovet av att köpa in el är att montera solceller på taket. År 2012 byggdes det första huset i Sverige som sedan kunde certifieras som ”passivhus”. Med det menas att ett flertal olika byggtekniker har använts för att skapa ett så energisnålt hus som möjligt. Taket fick redan från början solceller vilket gjorde att villan helt och hållet är självförsörjande på el.

Självklart går det att montera solceller på befintligt plåt- eller tegeltak men det kan skapa vissa begränsningar. För maximal effektivitet är det bästa att planera och montera solcellerna redan när huset byggs upp. Då går det även att planera hur taket ska byggas för att solens energi ska kunna gå att ta hand om på allra bästa sätt.

Det har även utvecklats speciella takpannor som fungerar som solceller. De skyddar taket i likhet med en vanlig takpanna men genom att de släpper igenom ljuset till en yta av absorberande material kan energin tas till vara på.

En orsak till att solceller än så länge inte dominerar taken är dess investeringskostnad. Enligt energibolaget Fortum tar det nämligen ca 16 år att tjäna in investeringskostnaden tack vare den gratis el som solcellerna skapar. Det är däremot betydligt vanligare i andra delar av Europa. Till stor del beror detta på att antalet soltimmar per år är begränsat i Sverige.

Naturtak, Sedumtak

En annan form av energismart tak är sedumtak. I detta fall ligger fokus på att bevara värmen i huset så mycket som möjligt.

Förr i tiden var det mycket vanligt att ha gräs och torv på taken. Detta inte minst eftersom det isolerade husen mycket bra. När andra alternativ växte fram försvann intresset för dessa tak. Men med större intresse för miljö har sedumtaken fått en renässans.

Beroende på gräs behövs olika mycket jord på taket. En orsak att sedumtak blivit populärt är att det enbart behövs några centimeter jordlager för att sedum ska växa. 

Genom jordlager och växter skapas ett mycket isolerande tak som gör att mindre energi behövs för att värma upp huset. På samma sätt håller taket borta värmen de riktigt varma sommardagarna.

Både sedumtak och solcellstak är exempel på energismarta tak – även om de skapar fördelen på helt olika sätt.

Mer info om tak och takläggning finns här: http://www.taklaggarestockholm.nu/.

19 Oct 2016

Bergvärme är ett bra sätt att sänka energikostnaderna