Varför ser VVS-montörernas arbetsmarknad så bra ut?

Hur ser arbetsmarknaden ut inom VVS? Idag är VVS-montörer hett eftertraktade på arbetsmarknaden. Det byggs som aldrig förr, särskilt i större städer som Göteborg, Stockholm och Malmö. Faktum är att Malmö för tillfället har rekordmånga nyproducerade bostadsrätter inom stadsgränserna. Samtidigt behöver byggen och deras rör underhållning. Allt som allt gynnas de som arbetar med VVS och de som planerar att börja med det.

Stark byggkonjunktur

Under förra året byggdes nästan 65 000 lägenheter. Visserligen kommer produktionen att minska med några tusen under nästkommande år, men byggandet får ändå anses gå i hög fart. Som nämnt i inledningen är det framförallt i storstäderna, så som Malmö, Stockholm och Göteborg, som det byggs mest i. Allt det här samtidigt som allt färre utbildas inom VVS. Många yrkesgrupper inom byggbranschen lider utav brist på kompetent personal. Förutom hantverkare är det även stor brist på platschefer och arbetsledare.

Utbildas för få

Enligt Arbetsförmedlingen finns det ungefär 19 000 anställda inom VVS i Sverige. Det här är, med tanke på den starka byggkonjunkturen, alldeles för få. Enligt samma myndighet råder det ”Mycket liten” konkurrens om arbeten i stort sett i nästan hela landet. De enda undantagen är Jämtlands och Gotlands län, där det råder ”Liten” konkurrens, snarare än mycket liten.

Den som utbildar sig och avklarar sin lärlingsperiod kommer med största sannolikhet att gå en ljus framtid till mötes. Detta även om man bor i Jämtland och Gotland, som har en liten högre konkurrens om jobben. Jobbar man inom VVS kan man i stort sett hitta anställning över hela landet, oavsett om det är i Malmö, Stockholm eller Göteborg man vil jobba och bo i.

Förmågor anställda inom VVS bör ha

Som ovan nämnt möter den som utbildar sig inom VVS en god arbetsmarknad när yrkesexamen har avlagts. Väl i arbetslivet inom VVS finns det dock en del förmågor som är bra att utveckla, om man inte redan bemästrar dem. Till exempel bör någon som jobbar inom VVS ha, eller utveckla, dessa egenskaper:

  • Självständighet. Som VVS arbetar man ibland, eller ofta, ensam. Beroende på arbetsplats och kund kan det antingen vara mer vanligt eller ovanligt att man gör det. För att kunna arbeta på egen hand gäller det att kunna ta väl avvägda beslut.
  • Sociala förmågor. Både ute hos privatkunder och företagskunder sätter arbetsgivare ett stort värde i att VVS-montörerna har viss social förmåga.
  • Händighet. VVS-montör är ett hantverkaryrke och görs bäst av en utförare som har en fallenhet för hantverkaryrket.
6 Sep 2017

Bergvärme är ett bra sätt att sänka energikostnaderna