Vi slösar alltmer energi

I takt med att vi uppmuntrar energibranschen att utveckla mer smart energianvändning och mer miljövänliga energikällor, skulle man kunna tro att vi alltmer går över till att använda färre energikällor av kol-och olja och började använda alltmer av miljövänliga energikällor som sol- och vindkraft. Tyvärr är vi inte där. De senaste åren har vi istället för att välja de miljövänliga energikällorna valt att öka vår förbrukning av energi, vilket är tvärtemot vad vi som samhälle borde göra.

Så hur kan vi börja agera mer miljövänligt?

Tyvärr är det sällan sanningen är särskilt trevlig. Eftersom vi är ett energislukande samhälle, är det enda sättet att bli mer miljövänliga, att sluta använda den energianvändning vi gör just nu. I stort innebär det att var och en av oss borde dra ner på i princip det mesta vi gör just nu; inte använda datorn, inte titta på TV, inte använda disk- eller tvättmaskiner. Inte använda så mycket varmt vatten. Koppla ur kyl och frys under årets kalla vintermånader. Börja värma våra bostäder på annat sätt än genom vattenburen värme.

I stort sett är den dystra sanningen den att vi alla borde dra ner på vår levnadsstandard. Handen på hjärtat – finns det någon som är beredd till en sådan uppoffring? I princip är det, det enda som skulle kunna få ner energianvändningen. Det finns inga andra sätt.

Hur kan vi dra ner på elanvändning?

Att gå bakåt i utvecklingen är nästan så gott som omöjligt. I stället finns det alltid möjligt att gå igenom de elapparater vi har hemma. I stället för att låta lampor stå på, kan man skaffa sig större kontroll på när de är påslagna. Om du installerar ett elsystem kan du styra elanvändning från din mobil. Då kan du kontrollera värmen, belysningen och elanvändningen från mobilen, även om du inte är hemma. Fråga din lokala elektriker som kan hjälpa dig installera dessa system som ger dig bättre kontroll över strömförbrukningen.

Så hittar du en duktig elektriker

Bor du i Stockholm, Malmö eller Göteborg har du tusentals elektriker att välja mellan. Men du vill ju inte ha vilken som helst, utan någon som kan hjälpa dig spara el och sänka din energiförbrukning. Då behövs det en elektriker som följer med i den senaste utvecklingen och kan ge tips och råd om hur just du kan börja bli sparsam med elförbrukningen och börja spara el. Du kan alltid googla elektriker Stockholm eller elektriker Nacka, om det är där du bor. Även om du kan dra av på ROT-avdraget om du installerar strömsparande funktioner i ditt hem, kan du inte dra av på resorna till och från ditt hem, därför är det bra att få en lokal elektriker.

8 Jun 2018

Bergvärme är ett bra sätt att sänka energikostnaderna